54 skoler får sparket til læsestøtte

Danmarks Lærerforening har kun sat penge af til at støtte fem skoler med at forbedre elevers faglige læsning. Elever op til mellemtrinnet i folkeskolen læser rigtig godt. Men så knækker det for dem. Når de får fag som for eksempel biologi, geografi eller fysik, så får de sværere ved at læse. Det er her projektet skal gavne.

Ikke midler nok til at hjælpe alle

59 skoler har ansøgt om deltagelse i projektet. 54 skoler må stå tilbage med elever, der ikke kan få forbedret deres læsekundskaber med støtte fra lærerforeningen. På trods af den enorme interesse fra skolerne og behovet blandt eleverne, udvides tilbuddet ikke til at omfatte flere skoler.

”Det er relativt dyrt at give skolerne så meget støtte til tilbuddet ‘Eksemplariske forløb’. Vi har jo ikke uanede mængder penge,” siger Charlotte Engel, der er konsulent på projektet.

Eksemplariske Forløb er et konkret tiltag indenfor projektet ‘Vi læser for livet.’ Forløbet giver fem skoler mulighed for at sætte fokus på faglig læsning og skrivning. Faglig læsning vil sige, at man arbejder med læseforståelse i forhold til fagtekster, fx i matematik eller naturfag. Det er ikke alene dansklærerens opgave at arbejde med læsning og skrivning, alle lærere i alle fag skal arbejde med at forbedre eleverne på disse områder. Støtten går derfor ud på, at lærere får et 16 timers kursus i faglig læsning og skriving og 10 timers konsulentydelser efter aftale.

54 skoler bliver sorteret fra med hård hånd.

”Vi vurderer de forskellige ansøgninger ud fra forskellige kriterier. Blandt andet geografisk spredning og størrelsen på skolen. Vi ser også på den motiverede ansøgning, hvad de selv vil have ud af projektet,” siger Charlotte Engel.


Vi læser for livet

Projektet ‘Vi læser for livet’ skal sørge for, at flere elever er gode til at læse, når de forlader folkeskolen. Danmarks lærerforening peger på undersøgelser, der viser, at elever er gode til at læse i de første år på folkeskolen, hvorefter de sakker bagud, så snart den faglige læsning indtræder med sværere fag på mellemtrinnet. Derfor skal projektet også virke som katalysator for, at alle folkeskoler fokuserer mere på læsning gennem hele skoleforløbet og i alle fag.

Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening har besluttet at afsætte fem millioner kroner til Vi læser for livet.

For at realisere målet har Danmarks Lærerforening iværksat flere initiativer. Heriblandt to konkrete tilbud, ‘Lån en ekspert’ og ‘Eksemplariske forløb’, hvor eksperter blandt andet kommer ud på skolerne for at undervise i faglig læsning og skrivning.