600 hjemløse sover hver nat på gaden

file651302473433
En hjemløs der sover på åben gade.
Foto: Morguefile

Hver aften, når mørket lægger sig over Danmark, søger cirka 600 mennesker nattely direkte på gaden. Det er blot en lille del af de i alt cirka 6.000 hjemløse, Statsrevisorerne i en beretning om indsatsen overfor hjemløse anslår, at der er i Danmark.

Men antallet af gadesovere er stadig for højt, mener Dorte S. Andersen, som er formand for Foreningen Hjemløsedagen. Hjemløsedagen bliver afholdt den 17. oktober i anledning af FN’s internationale fattigdomsdag. Dorte S. Andersen forklarer, at “gadesovere” er dette års fokus, der i år går under navnet Gaden er mit hjem.

Der er behov for mere hjælp på området
Dorte S. Andersen, formand for Foreningen Hjemløsedagen

– Det er risikofyldt at sove på gaden, udover at det er koldt og ukomfortabelt på alle måder, så er der er stor risiko for at blive syg eller blive overfaldet, siger Dorte S. Andersen.

Fakta om hjemløse

  • Antallet af hjemløse er 5.820 og stigende
  • Størst stigning i gruppen af hjemløse under 24 år
  • 74 % af de unge hjemløse har en psykisk sygdom og/eller misbrugsproblemer
  • 32 % af de unge hjemløse er psykisk syge misbrugere
  • 82 % af de unge hjemløse modtager kontanthjælp

Kilde: Statsrevisorernes beretning om indsatsen over for hjemløse 2013

Det er derfor, at der er særlig fokus på denne specifikke gruppe af hjemløse på årets hjemløsedag, fortæller hun. Gadesoverne har det psykisk så dårligt, at de ikke magter at bede om hjælp på herbergerne, eller simpelthen ikke kan overskue at sove blandt mange andre hjemløse. Derfor vælger de typisk at overnatte i en park, på en togstation eller i en parkeringskælder, fortæller Dorte S. Andersen.

Når vinteren nærmer sig

Det er allerede nu målt nattefrost i Danmark, fortæller Christian Schmidt, medarbejder på DMI. Det gør det hårdt at overnatte på gaden. På Mændenes Hjem på Istedgade i København har man alligevel ikke det store råderum til at udvide herberget med flere sengepladser til vinter, fortæller Claus Davidsen, medarbejder på Mændenes hjem. De må få en alternativ plads:

– Vi kan tilbyde, at de hjemløse kan komme ind i vores kontaktsted, hvor man kan sidde ved borde, og hvor der er nogle liggestole, siger han.

De hjemløses lovmæssige rettigheder:

  • Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
  • Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Kilde: Serviceloven på Retsinformation

Også Projekt Udenfor forbereder sig til vinter. De arbejder især med gadesovere, der har svært ved selv at få hjælp. De laver opsøgende gadearbejde og forsøger at få den hjemløse videre i systemet, så han kan få den mest hensigtsmæssige hjælp. I de kolde måneder er Projekt Udenfor særligt opmærksomme på, at de hjemløse bliver udstyret med varmt tøj og varme sko:

Læs også: Vagtcentralen: Det er svært at hjælpe hjemløse

– Vi har netop siddet og snakket om, at vi mangler soveposer, som vi skal til at få fat i, så vi kan gå vinteren i møde, siger Anne Sofie Ellesøe, kommunikationsmedarbejder i Projekt Udenfor.

 

Soveposerne får de typisk doneret fra Fjeld & Fritid eller Jysk.

Når vinteren nærmer sig, kan private organisationer og foreninger søge en såkaldt nødpulje, der f.eks. kan gøre det muligt at åbne flere sengepladser. Det er Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, der udbyder puljen. Puljen for den kommende vinter lå på to millioner kroner, og ansøgningsfristen var 19. september.