6000 nye ungdomsboliger i København er langt fra nok


Sølvgade Kaserne i indre by, der i 2015 blev omdannet til 480 nye kollegieboliger. Foto: Wikipedia

 

Københavns Kommune tager hastige skridt mod deres mål om at skabe 6000 nye ungdomsboliger inden 2027. De skønner nemlig, at målet vil kunne nås inden 2020, fordi der allerede er blevet opført 3100 ungdomsboliger siden 2010. Trods udviklingen er det ikke nok, ifølge næstformand i Danske Studerendes Fællesråd, Rasmus Kjær Slot.

– Det rækker slet ikke at bygge 6000 ungdomsboliger. Vi ser allerede, at der langt fra er boliger nok, selvom der er blevet bygget flere. De nye boliger har desuden medført en prisudvikling, hvor boligerne bliver dyrere. Det er et problem, fordi de studerendes økonomi allerede er begrænset.

Han understreger i den sammenhæng, hvor vigtigt det er, at studerende får faste boligrammer, så de fuldt ud kan koncentrere sig om studiet.

Læs også: 21-årig studerende kan ikke få bolig i København

Det er svært at gøre mere
Allan Mylius Thomsen (EL), medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, mener heller ikke, at 6000 boliger er nok. Han hæfter sig ved, at lovgivningen står i vejen for at øge tempoet på bygningen af nye ungdomsboliger:

– Den nye kommunalforvaltningslov gør, at kommunen ikke længere selv må bygge ungdomsboliger. Vi kan kun sælge kommunes grunde til boligselskaberne. Det er et problem, at vi ikke må sælge grunde under markedsprisen. Derudover er vi ikke i stand til at påtvinge boligselskaberne, at de skal bygge ungdomsboliger.

For at imødekomme problematikken arbejder Enhedslisten på at sænke kravet til størrelsen på ungdomsboligerne, tilføjer Allan Mylius Thomsen. Det vil i fremtiden gøre det lovligt at opføre mindre ungdomsboliger.

Ud af de 3100 nye ungdomsboliger er størstedelen opført af private investorer. Derudover har Københavns Kommune omdannet ca. 600 almene familie- og ældreboliger til ungdomsboliger.

Læs også: Studerende fra udlandet får sværere ved at få permanent ophold