7 ud af 1000 tømrerlærlinge er kvinder

Under 7 ud af 1000 tømrerlærlinge er kvinder i 2013.  Foto: MorgueFile.com
Under 7 ud af 1000 tømrerlærlinge er kvinder i 2013.
Foto: MorgueFile.com

Ud af 1000 tømrere der i august i år er indskrevet på en tømreruddannelse i Danmark, er der ca. 7 kvinder. Det traditionelle mandsdominerede håndværksfag ligger lavt, når det kommer til kvinder på håndværksuddannelser. Helt præcist er der i august 2013  4.456 uddannelsesaftaler – at der er indgået aftale mellem uddannelsessted og læreplads. Heraf er der 31 kvinder.

På Aarhus Tech var der to kvinder med uddannelsesaftale, der blev færdige som tømrer i 2012 og i 2013. Jacob Vad, Uddannelseskonsulent hos Byggeriets Uddannelser under Dansk Byggeri og 3F er ikke overrasket over, at tallet generelt er så lavt:

Det er et traditionelt mandefag, og uddannelsesvalg er meget kønsbestemt. Når man oven i købet søger ind på erhvervsuddannelserne i en meget ung alder, så er det også et tidspunkt, hvor man selv er i gang med at finde ud af, hvem man selv overhovedet er for en. Og så skal der ret meget til for at vælge noget, der ligger langt fra det, man for eksempel forbinder med at være et kvindefag og et mandefag.

Anika Liversage, seniorforsker og Ph.D, Socialforskningsinstituttet (SFI)

Tømrerlærlinge i tal

August 2003: 4949 uddannelsesaftaler i alt, heraf 22 kvinder  = 4,5 ud af 1000

August 2008: 7558 uddannelsesaftaler i alt, heraf 48 kvinder = 6,3 ud af 1000

August 2012: 4593 uddannelsesaftaler i alt, heraf 32 kvinder = 6,9 ud af 1000

August 2013: 4456 uddannelsesaftaler i alt, heraf 31 kvinder = 6,9 ud af 1000

Kilde: Undervisningsministeriet

Langt mellem kvinderne

– Hvis vi snakker tømrer, så er det promiller, vil jeg tro. Sådan som det ser ud pt. så bliver der nok i runde tal udlært 1000 tømrere om året i øjeblikket, og jeg vil tro, at der er mellem 1 og 10 om kvinder året, ud af de 1000. Hvis du kigger på erhvervsuddannelserne og de traditionelle håndværksuddannelser bredt, så er det jo det samme billede, siger Jacob Vad.

At der er så få kvinder på tømreruddannelsen, handler ifølge Jacob Vad om flere ting. Dels er tømrerfaget fysisk krævende, og dels hersker der nogle forestillinger og fordomme om, hvad de forskellige håndværksfag indebærer.

Læs også: Tømrer: Kvindelige lærlinge er en guldåre

Forestillinger betyder noget

– Skal jeg komme med et bud, så kan det være noget med, at det trods alt ikke er helt så hårdt, fysisk. Som tømrer skal du nok generelt bruge lidt flere muskler, end du skal som snedker for eksempel. Og noget af det er måske også nogle forestillinger, man har. Så kan der være noget med – med risiko for, at jeg nu taler om nogle fordomme – at der i snedkerarbejde er lidt mere ‘finish’, end der er i tømrerarbejde. Så det vil være mit bud. Og hvis vi snakker murer, så er mit bud, så er der langt mellem dem.

Anika Liversage, seniorforsker og Ph.D ved Socialforskningsinstituttet (SFI) vurderer, at en del af forklaringen på, at så få kvinder søger de traditionelle mandsdominerede erhvervsuddannelser, findes i den unge alder, man normalt har, når man søger ind, og de forestillinger man har om den uddannelse, man søger:

– Det er et traditionelt mandefag, og uddannelsesvalg er meget kønsbestemt. Når man oven i købet søger ind på erhvervsuddannelserne i en meget ung alder, så er det også et tidspunkt, hvor man selv er i gang med at finde ud af, hvem man selv overhovedet er for en. Og så skal der ret meget til for at vælge noget, der ligger langt fra det, man for eksempel forbinder med at være et kvindefag og et mandefag.

Lisbeth Rasmussen, Uddannelsesvejleder ved Ungdommens Uddannelsesvejledning i København vurderer for sit eget vedkommende, at der er langt mellem piger, der søger information om at blive optaget på tømreruddannelsen:

– Det er meget sjældent, at der er nogen der ytrer ønske om at komme i nogle af de traditionelle mandefag, altså de tungere bygge- og anlægsfag. Vi ser jo oftere, at der er nogle piger, der gerne vil være maler eller snedker. Men tømrer, det er sjældent.