Alternativet: Giv folk kontoer i Nationalbanken

Økonomer og politikere vil åbne nationalbanken for befolkningen.
Økonomer og politikere vil åbne Nationalbanken for befolkningen.

Fremover skal det være muligt at sætte dine penge i en neutral konto i Nationalbanken, så du undgår at bidrage til at banker flytter penge til skattely. Sådan lyder det fra foreningen Gode Penge og i Folketinget er Alternativet på vej med lovforslag.

Udmeldingen kommer efter, at Banksektoren igen er kommet i vælten, efter at bl.a. DR i sidste uge beskrev, hvordan de to danske banker Nordea og Jyske Bank har hjulpet med at flytte formuer til Panama i skjul for skattemyndighederne.

Økonom og formand for foreningen, Rasmus Hougaard Nielsen, appellerer til, at man ikke ser historien om de såkaldte Panamapapers som udtryk for et par enkelte anløbne banker, men som et systemisk problem med banksektoren.

Læs også: Forening: Giv os en pengereform

 

Der er ikke noget galt med at have penge i udlandet, og hvis folk ikke har gjort noget ulovligt, skal man ikke hænge dem ud for det. Vi skal i stedet kigge på, hvorfor folk får lyst til at flytte deres penge ud af landet.

Joachim B. Olsen (LA), Erhvervsordfører Liberal Alliance

Et system, som man som lægmand er tvunget til at deltage i.

– Dækningen af hele den her sag er utrolig overfladisk. Jeg mener, at man bør kigge systemisk på problemet. Alle de sager, der kommer nu, er jo afledt af, at vi har et alt for komplekst system, som normale mennesker tvinges til at være en del af. Man er tvunget til at have en konto i en privat bank. Dermed har bankerne taget os som gidsler, og politikerne lider af Stockholmsyndrom, hvor de ender med at beskytte deres gidseltagere, mener Rasmus Hougaard Nielsen.

For mange penge og for meget gæld

Penge og gæld opstår, når banker låner penge ud. Pengene eksisterer altså ikke, før de lånes ud. Hvis pengemængden er på 1000 kroner, og banken låner 100 kroner ud til Hr. Jensen, vil pengemængden blive øget til 1100 kroner i det øjeblik Hr Jensen får lånet bevilliget. Disse 100 kroner skrives ind på Hr. Jensens konto som gæld til banken, og pengene forsvinder først igen, når Hr. Jensen har betalt sin gæld tilbage.

Der eksisterer i dag cirka 1000 milliarder kroner i den danske økonomi. 5 procent af disse er mønter og sedler. De resterende 95 procent er elektroniske kontopenge, som er skabt af bankerne.

I perioden fra 1991 til 2013 steg mængden af penge i samfundet fra 209 milliarder kroner til 862 milliarder kroner.

Gode Penge er en forening, der kæmper for at fratage bankerne retten til at skabe penge. Foreningen vil i stedet overlade denne opgave til Nationalbanken.

Der kan læses mere om forslaget her:
http://www.godepenge.dk/

Kilde: Nationalbanken

Rasmus Hougaard Nielsen mener, at der cirkulerer alt for mange penge i økonomien. Problemets kerne består her i, at pengene er blevet skabt af de private banker som gæld op mod finanskrisen i 2008. Han forklarer, at den store pengeforøgelse har skabt en finansboble, som burde være bristet under finanskrisen i 2008. Politikerne valgte dengang at redde bankerne, og de mange penge som var blevet skabt, fik derfor lov til at svømme videre i boblen.

– Op til 2008 blev der pumpet penge ud i økonomien, som lavede en kæmpe boble. Boblen stod til at sprænge i 2008, men staterne valgte at holde hånden under bankerne gennem bankpakker. De her store formuer i Panama ville slet ikke have eksisteret, hvis vi havde ladet bankerne gå konkurs dengang. Der florerer altså langt flere penge i økonomien, end hvad der er brug for i forhold til at understøtte den produktive økonomi, mener Rasmus Hougaard Nielsen.

Ifølge Rasmus Hougaard Nielsen har de mange penge skabt en finansiel sektor, hvor bankerne ikke som tidligere kan tjene penge ved at skabe mere gæld og flere penge, fordi store dele af gælden aldrig vil blive tilbagebetalt. Der er flere penge i omløb, end der er produktion. Det får bankerne til at afsøge nye forretningsmodeller, og her kommer Panama-løsningen ind i billedet.

Læs også: ‘Stop bankernes pengeskabelse ud af den blå luft’

– Bankerne gør det simpelthen for at have et indtjeningsgrundlag. De kan ikke blive ved med at pumpe flere penge ind i økonomien som gæld, så i stedet laver de ’private banking’, hvor de tager et gebyr for at hjælpe folk med store formuer i skattely, siger Rasmus Hougaard Nielsen.

I Gode Penge arbejder man for at fratage bankerne retten til at skabe penge og i stedet placere dette ansvar hos et organ i Nationalbanken.

Alternativet: Vi arbejder på beslutningsforslag

I folketingspartiet Alternativet er man positivt indstillet overfor Gode Penges idéer om at åbne nationalbanken, så almindelige borgere har et  neutralt sted at placere deres formue.

Folketingskandidat for Alternativet Rune Wingård fortæller, at man planlægger at nedsætte et udvalg, der skal udarbejde et konkret beslutningsforslag til fremsættelse i Folketinget.

– Vi planlægger at fremstille et beslutningsforslag om, at folketinget nedsætter en ekspertgruppe, der skal gennemregne konsekvenserne af at give nationalbanken 100 procent magt over pengeskabelsen frem for de private banker. Det er forskelligt fra i dag, hvor de private banker skaber de fleste af samfundets penge via udlån. Reformen vil blandt andet betyde, at alle vil få en neutral konto i Nationalbanken, så det vil blive de private bankers opgave at skabe et incitament for folk til at placere deres investeringer i en privat bank, siger Rune Wingård (Å).

Arbejdet med beslutningsforslaget er dog stadig i sin indledende fase.

– Vi vil gerne have beslutningsforslaget udfærdiget hurtigst muligt, samtidig med at vi selvfølgelig gerne vil have, at det er ordentligt gennemarbejdet. Men vi satser på at være færdige i år, siger Rune Wingård (Å).

Forslaget er noget sludder. Nationalbanken er ikke en indbetalingsbank, det er slet ikke dens funktion. Offentlige banker er ikke nogen løsning, det har historien tydeligt vist.

Joachim B. Olsen (LA), Erhvervsordfører Liberal Alliance.

Liberal Alliance: Forslag er noget sludder

I Liberal Alliance er man anderledes kritisk indstillet overfor forslaget, og partiet ser ikke samme muligheder i Nationalbanken som åben for almen borger.

– Forslaget er noget sludder. Nationalbanken er ikke en indbetalingsbank, det er slet ikke dens funktion. Offentlige banker er ikke nogen løsning, det har historien tydeligt vist, siger Erhvervsordfører Joachim B. Olsen (LA).

Joachim B. Olsen maner til besindighed i hele Panama-sagen og understreger, at man ikke skal hænge folk ud i medierne, når de ikke har gjort noget bevist ulovligt.

– Der er ikke noget galt med at have penge i udlandet, og hvis folk ikke har gjort noget ulovligt, skal man ikke hænge dem ud for det. Vi skal i stedet kigge på, hvorfor folk får lyst til at flytte deres penge ud af landet, fortæller Joachim B. Olsen (LA).

Liberal Alliance ønsker at gøre banksektoren mere gennemsigtig, så det bliver nemmere at gennemskue, hvem der begår ulovlighederne. Derfor ser de hellere, at banksektoren bliver indrettet mere simpelt, fremfor at man regulerer et i forvejen komplekst system yderligere.

– Hvis folk ikke følger loven, skal det selvfølgelig være muligt at retsforfølge dem, men man kan ikke bare regulere og regulere, for jo mere regulering des mere uigennemsigtigt bliver systemet, og det er kun til fordel for dem, der ønsker at snyde i skat. Så det gælder om at gøre reguleringen meget mere enkel, fortæller Joachim B. Olsen (LA).

Nedenfor kan du se en tidslinje og blive oplyst omkring hændelsesforløbet i Panama-sagen.