Arabisk skal styrke det danske

 Tosprogede børn der modtager modersmålsundervisning, klarer sig bedre fagligt, både sprogligt og matematisk. Det viser den nye undersøgelse ”tosprogede elevers undervisning i Danmark og Sverige” lavet af to svenske forskere. Rapporten blev lavet for at undersøge, hvorfor tosprogede elever i Sverige klarer sig bedre i pisa-testen end de danske.

Modersmålsundervisning skal genindføres

 

Den borgerlige regering afskaffede retten til modersmålsundervisning tilbage i 2002. I Sverige tilbydes tosprogede børn stadig undervisning i modersmålet, hvis over frem elever taler samme sprog i en kommune. Formanden for Danmarks lærerforening, Anders Bondo Christensen, mener, at modersmålsundervisning bør genindføres.

 

»Det ville styrke de tosprogede elevers faglighed. Der er der meget forskning, der tyder på. Og så ville det for samfundet også være en resurse. De tosprogede elevers sproglige potentiale burde vi forstå at udnytte meget bedre, end vi gør,« fortæller han til folkeskolen.dk

 

Modersmålet har en overføringsværdi

 

Nordgårdskolen i Århus blev lukket ned i 2008, og havde på daværende tidspunkt 100 procent tosprogede elever. Tidligere lærer på skolen og etnograf Susanne Jakobsen, ser modersmålsundervisning som et vigtigt tilbud at give de tosprogede elever. 

 

»Modersmålssprogets ordforråd har en overføringsværdi til det danske sprog. Hvis børn har fået faglige begreber forklaret på deres modersmål, er det nemmere at forstå det på et andet sprog,« fortæller hun.

 

Hun mener, at det fra starten var en fejl overhovedet at fjerne modersmålsundervisningen.

 

»Det har været en ideologisk og ikke forskningsbaseret beslutning at fjerne modersmålsundervisningen. Det er gammel forskning at et højt niveau på sit modersmål, styrker fagligheden generelt,« siger hun.