Københavnske lærere underviser storklasser, når kollegaen er syg

Folkeskolelærere i københavnske folkeskoler, underviser to klasser ved sygdom. Foto: Wikimedia
Folkeskolelærere i københavnske folkeskoler kan meget vel ende med at skulle undervise to klasser på samme tid, hvis kollegaen er syg. Foto: Wikimedia

Længere skoledage og ekstra pres på forberedelsestiden har sendt lærersygefraværet i vejret på københavnske folkeskoler. Nu er fraværet blevet så omfattende, at skolerne ikke har ressourcer til at dække de mange sygetimer ind med vikarer. De bliver i stedet nødt til at anvende såkaldt nabotilsyn, som dækker over, at en lærer underviser sin egen klasse samtidig med, at læreren holder opsyn med naboklassen, lyder meldingen fra Københavns Lærerforening (KLF).

Og det går ud over kvaliteten af undervisningen, vurderer sekretariatschefen i lærerforeningen, Ivan Jespersen.

– Undervisningen bliver dårligere. Lærerne får svært ved at fange de elever, der ikke har forstået det givne emne, der undervises i. Der er ikke tid til, at lærerne kan tilgodese den enkelte elevs behov, siger han.

Undervisningen bliver dårligere. Lærerne får svært ved at fange de elever, der ikke har forstået det givne emne, der undervises i. Der er ikke tid til, at lærerne kan tilgodese den enkelte elevs behov.
Ivan Jespersen sekretariatschef i Københavns Lærerforening

I Københavnsområdet vælger nogle skoler i stedet en anden model af nabotilsyn. Den går ud på, at to klasser bliver slået sammen, så læreren underviser alle elever samtidig i et lokale. Dét til trods for at elevtallene i de københavnske skoleklasser i forvejen er meget høje.

– Der er mange klasser, der har over 28 elever. Gennemsnittet i københavnske folkeskoleklasser ligger på 24-25 elever, forklarer Ivan Jespersen.

Én lærer underviser op mod 56 elever

Det er ikke ualmindeligt, at en lærer kan ende med at stå for undervisningen af  op mod 56 elever samtidig, hvis en kollega er syg. Ifølge Ivan Jespersen svækker det lærernes mulighed for at tage hensyn til den enkelte elev og endnu vanskeligere at inkludere de fagligt svage elever.

Læs også: iPads tvinger lærere til at nytænke undervisning

Professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, Simon Calmar Andersen, mener, at problematikken omkring nabotilsyn kan falde i samme kategori som store folkeskoleklasser. Han forklarer, at der er lavet en del undersøgelser om netop meget store klasser i folkeskolen, som viser, at klassestørrelsen har indflydelse på udbyttet af undervisningen:

– Der er lavet studier om, hvad betydningen af størrelsen på skoleklasser har på elevernes resultater. Undersøgelserne viser, at mindre klasser får bedre resultater end større klasser, siger han.

Ligesom Ivan Jespersen mener Simon Calmar Andersen, at nabotilsyn har konsekvenser for elevernes undervisningsresultater.

– Jeg har en stærk formodning om, at eleverne lærer mindre af at have nabotilsyn, end hvis de undervises af deres egen klasselærer, siger han.

Det er som en ond cirkel

De mange sygemeldinger i folkeskolerne kan stige, hvis nabotilsyn bliver mere udbredt, da det presser lærerne ekstremt, mener Ivan Jespersen.

– Vi oplever, at lærere bliver stressede af at undervise så mange elever samtidigt. Det betyder i værste fald flere sygemeldinger af lærere, hvilket kan give en selvforstærkende effekt, siger han.

Simon Calmar Jespersen understreger, at antallet af timer, hvor eleverne har nabotilsyn, er afgørende for, hvor stor indflydelse det har på undervisningsresultaterne i klassen.

– Hvis det er noget, der sker 1-2 timer på et skoleår, så tror jeg ikke, at det er noget, der har en stor effekt på eksempelvis elevernes læseresultater, forklarer han.