Autister får social gevinst af eSport

 

Onsdag formiddag står der gaming på skemaet. Sputnik eSports, som holdet kalder sig, er i fuld gang med at spille en online kamp mod et andet internationalt Counter Strike hold. På sidelinjen kigger Jacob Grandt og hans medstuderende med, mens underviseren Hans Martin Hansgaard vejleder teamet.
Foto: Julie Johanne Knudsen

Den danske fremgang inden for eSport har ikke kun betydning for sportsindustrien. Flere ungdomsuddannelser og efterskoler integrerer nu eSport som en vigtig del af undervisningen. På Sputnik STU i København har man som den første STU uddannelse givet sig i kast med at oprette en eSport-linje for de autistiske elever.

Hvad er STU? 
STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

  • Unge med særlige behov har retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse efter grundskolen
  • Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Kilde: Retsinformation.dk

Tiden er moden til eSport
På skolen i Nordvest er eSport-linjen stadig i opstartsfasen. Klassen startede op lige efter vinterferien, hvor syv elever mødte ind til et lokale dedikeret til eSport. Her lå spritnyt moderne computerudstyr klar, som drengene i fællesskab skulle samle og tage i brug.

– Det var ligesom juleaften, siger Hans Martin Hansgaard, mens han viser et billede frem på sin telefon af et lokale spækket med uåbnede kasser med nyt computerudstyr. Han underviser de syv drenge tre gange om ugen i Counter Strike.

– Tiden har ikke været moden til det. Men efter at eSport er blevet mere bredt accepteret og ikke er et ligeså nørdet fænomen længere, har ledelsen sagt go for at skyde nogle penge i det, fortæller Hans Martin Hansgaard.

Det er fedt at spille på et hold, hvor vi skal samarbejde i et spil og tage det seriøst. Dét at være sammen om noget over længere tid, det har jeg ikke prøvet før
Jacob Grandt, elev på eSports-linjen

Men på Sputnik STU er der ikke nødvendigvis et mål om at uddanne de næste førende stjerner inden for eSport. Her er det fællesskabet, der er i centrum for undervisningen, forklarer Hans Martin Hansgaard.

Jacob Grandt dukker op i døråbningen og læner sig opgivende mod dørkarmen.

– Det er kedeligt derinde. Jeg er så rastløs, siger den unge elev, som sidder over ved dagens CS:GO kamp (red. Counter Strike). Han er enig med sin underviser i, at det er det sociale, der er det vigtigste ved eSporten. 

På et typisk Counter Strike hold spiller man fem mand ad gangen. I eSport-klassen er de syv elever, men så skiftes de til at sidde over og hjælpe de andre spillere under kampene.

Enorme fremskridt på to uger
Både Hans Martin Hansgaard og Jacob Grandt forklarer, hvordan der på blot to uger er sket en enorm udvikling blandt eleverne. Her er de gået fra at spille alene på værelset til at opsøge hinanden og spille videre efter skole.

– Vi oplever, at eleverne begynder at tage kontakt til hinanden udenom os. Så kommunikerer de med hinanden over Facebook, hvor de aftaler at træne sammen. Og det er altså store fremskridt med de unge, vi har med at gøre, siger Hans Martin Hansgaard.

Han forklarer, hvordan nogle af de meget introverte elever, som førhen kæmpede med et fravær op mod 80 procent, nu møder op på skolen kl. 9 om morgenen, efter eSport er flyttet fra hjemmet til skolebænken.

– Dem fra eSport mødes mærkeligt nok tidligere end alle andre. Så sætter de sig i kantinen og taler strategi eller ser plays fra proffernes kampe, siger Hans Martin Hansgaard og smiler til eleven Jacob Grandt.

Jacob Grandt føler sig, ligesom sine medstuderende, ekstra motiveret til at komme op om morgenen efter det nye fag er skudt i gang.

– Man har noget sammen i stedet for bare at være hver for sig. Det er nemmere her på eSport, fordi vi er fælles om noget, siger Jacob Grandt.

Succesoplevelser er afgørende for autister
For unge med særlige behov og diagnoser inden for autismespektret er det meget vigtigt at føle sig gode til noget og som en del af et fællesskab, forklarer formand for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup.

Det er Hans Martin Hansgaard enig i.

For vores unge er det et fælles mål for dem at blive holdspillere. Det er en personlig sejr at være en del af et hold, at være værdsat og opleve, at man kan bidrage med noget. Det er der mange af de studerende, der ikke har ret meget erfaring med
Hans Martin Hansgaard, underviser på Sputnik STU

Underviseren forklarer, at det ikke nødvendigvis har en sammenhæng med, at de ikke kan deltage i almindelig sport, som fodbold eller håndbold, men at eSport er den holdsport, de kan få eleverne med på.

 

Selvom eSport er en kæmpe motivationsfaktor for den førsteårsstuderende Jacob Grandt, så spiller han bare for sjov. Hans plan med uddannelsen er at tage 10. klasses eksamen, så han kan komme ind på HF.