Banebrydende projekt med e-læring er i gang

E-læring giver læreren bedre muligheder for at skabe et aktiverende undervisningsmiljø og dermed fastholde den enkelte elev på ungdomsuddannelserne. Projektet ligger i tråd med regeringens målsætning om, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Foreløbig deltager 8 gymnasiale skoler og 42 lærere. Projektet afsluttes i sommeren 2013.
Projektleder Stig Pedersen fortæller, at hele pointen med projektet er en udvikling af undervisningen set ud fra, hvordan den moderne undervisning vil komme til at se ud.

”De elektroniske læremidler, der udvikles gennem projektet, kan både læses, høres og ses af eleverne. Derved forsøger man at aktivere den enkelte elev ud fra elevens personlige læringsbehov”

Konsulent Therese Holter fra GL er med i en følgegruppe på projektet og fortæller ligeledes, at e-læringsmaterialer giver mulighed for at tilgodese forskellige måder at lære på. Nogle elever lærer bedst ved at få opgaven stillet ud fra en vist film, mens andre foretrækker at høre eller læse opgaven. Stig Pedersen nævner samtidigt, at de elektroniske opgaver, der tilrettelægges til de fleste undervisningsfag, findes på tre forskellige niveauer, og dermed gælder det for eleven om ”at reflekterer over egen læring og vælge det niveau, man mener, at man befinder sig på.” Stig Pedersen understreger, at han tror meget på inddelingen i flere niveauer og læringsstile både i tekst, tale, film og meget andet.

Til Gymnasieskolen fortæller hf-kursisten Tania Calero:

”Det er fint at kunne høre grammatikken blive forklaret, fordi den kan være svær at forstå, når du læser om den. Det er samtidig godt at kunne sidde alene og arbejde med materialet, for hvis du er genert, har du måske ikke lyst til at spørge, om læreren vil gentage det, du ikke forstår.”

Formålet med E-læring er at udvikle nogle elektroniske læringsmidler, som lærere kan bruge i sin helhed eller blot dele af i klasseundervisningen.

Læreren skifter rolle

Et skift i lærerrollen over mod en mere vejledende rolle er allerede pædagogisk praksis. Stig Pedersen udtaler, ” at megen forskning har vist, at den traditionelle undervisning, hvor læreren bare står oppe ved tavlen og overhører eleverne i lektien, ikke er særlig god.” Når eleverne enkeltvis eller i grupper løser opgaver, får læreren i stedet for en rolle som vejleder eller konsulent, og det har en positiv effekt på læringsprocessen.

Therese Holter tilføjer, at lærerens rolle i højere grad kan blive at sætte rammer omkring undervisningen. Det faglige stof præsenteres i e-læringsmaterialet, som eleven arbejder med under lærerens vejledning. Therese Holther har tidligere udtalt til Gymnasieskolen, at ”Materialet erstatter dog på ingen måde læreren.” Det er et supplement, der giver eleverne udfordringer, og Therese Holter sammenligner e-læringen med, ”at der er en ekstra lærer i klassen”.

Væk med den kollektive undervisning via it?

It-folk er også tilknyttet projektet. Både til udformningen af de elektroniske opgaver, men også for at være med til at udtænke, hvordan man bruger sociale medier i undervisningen, fortæller Stig Pedersen.

Therese Holter er på samme måde inde på, at eleverne via de digitale platforme har noget kollektivt sammen, selvom de sidder hver for sig derhjemme.
”Noget der tidligere har været individuelt kan nu gøres kollektivt med teknologiens hjælp,” fortæller Therese Holter

Læs også:

Minister lancerer strategi for e-læring

I fremtiden er din lærer i cyberspace