Blomster skaber jobs til flygtninge- og indvandrerkvinder

Flonita Krasniqi var Bike & Blooms første ansatte. Her står hun i værkstedet og binder blomster. Foto: Benedikte Preuthun Mortensen.

At have et job med forpligtelser, kollegaer og opgaver, der skal løses, er vigtigt for de fleste menneskers trivsel. For indvandrer- og flygtningekvinder forholder det sig ikke anderledes, men de kan have svært ved at finde jobs.

Det forsøger Bike & Bloom at gøre op med ved at gøre socialt ansvar til en del af virksomhedens byggesten.

Virksomheden blev startet af en opsparing
Den socialøkonomiske virksomhed Bike & Bloom blev stiftet i foråret af Benedikte Preuthun Mortensen. Hun brugte sin egen opsparing, fordi hun ønskede at gøre en forskel i det lange løb og ikke bare lave et projekt, der stopper, når fondsmidlerne ophører.

– Jobbet hos os skal være et springbræt til at komme ud på arbejdsmarkedet. Vores mål for fremtiden er derfor, at få endnu flere flygtningekvinder i fuld beskæftigelse, fortæller Benedikte Preuthun Mortensen.

Bike & Bloom tager således et socialt ansvar ved at give indvandrer- og flygtningekvinder mulighed for at få erfaring på arbejdsmarkedet med blomsterbinding, indtil de kommer i fuld beskæftigelse.

Hos Bike & Bloom er kvindernes trivsel i centrum.

Opblomstring gennem lønnet arbejde
Den største succesoplevelse for Benedikte Preuthun Mortensen var, da hun i foråret kunne ansætte sin første florist, Flonita Krasniqi, der oprindelig kommer fra Kosovo.

– Efter seks uger i praktik, hvor jeg lærte nye ting hver dag, var jeg klar til at arbejde hos Bike & Bloom. Jeg er glad hver gang, jeg går på arbejde, fortæller Flonita Krasniqi.

Benedikte Preuthun Mortensen så, hvordan Flonita Krasniqis selvtillid voksede af arbejdet, som gør, at hun oplever anerkendelse fra familien, pædagoger i børnenes børnehave og folk på gaden.

Læs også: Familiementor er et vigtigt bindeled mellem pædagoger og flygtningefamilier 

– Vi ser, at kvinderne blomstrer op – i bogstaveligste forstand. Vi ser, at det giver stor selvtillid og øget selvværd for kvinderne at være delvist selvforsøgende, forklarer Benedikte Preuthun Mortensen.

Virksomheder tager større socialt ansvar
Per Bach, formand for SED, Social Entreprenører Danmark, fortæller, at de ser en tendens ved de virksomheder, der starter op.

Definition af en socialøkonomisk virksomhed:
1. har et socialt formål
2. er erhvervsdrivende
3. er uafhængig af det offentlige
4. er inddragende og ansvarlig i sit virke og
5. har en social håndtering af sit overskud

Kilde: Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder

– Selvom vi ikke har tal på en regulær udvikling, fornemmer vi en stigende interesse for socialøkonomisk virksomheder hos SED. Det, vi med sikkerhed kan fastslå, er, at der er vækst i virksomheder, der tager socialt ansvar, siger Per Bach, formand for Social Entreprenører Danmark.

Læs også: Projekt vil booste frivilligt arbejde på jobbet

Der er ikke foretaget nyere analyser over udviklingen i antallet af socialøkonomiske virksomheder, men en rapport fra 2015 anslog, at der på daværende tidspunkt var omkring 300 virksomheder i Danmark med et socialt fokus.

Blomsterbinding harmonerer med familieliv
Hos Bike & Bloom er en vigtig del af virksomhedens koncept ikke kun, at kvinderne skal få muligheder for at komme i job efterfølgende. De skal også have tid til at dyrke familielivet, mens de arbejder.

– Der er ikke så mange ufaglærte jobs til flygtningekvinder i Danmark, og dem der er, kan være svære at få til at harmonere med familieliv. Det gør det til gengæld hos os, siger Benedikte Preuthun Mortensen.

Bike & Bloom tilbyder stillinger på fem til ti timer ugentligt, som gør job, familieliv og sprogskole foreneligt.

Flonita Krasniqi værdsætter, at hun har tid til at gå i sprogskole, og hun oplever også, at hun bliver bedre til dansk af at have en dansk chef og danske kollegaer.

Flonita Krasniqi er glad, hver gang hun tager på arbejde på for at binde blomster. Foto: Benedikte Preuthun. Mortensen

Kvinderne skal selv cykle rundt med blomsterne
I fremtiden skal flygtninge- og indvandrerkvinderne varetage de sammen opgaver som deres danske kolleager. Det er nemlig kun de danske medarbejdere, der i dag står for at sælge de blomster, som Flonita Krasniqi og de andre indvandrer- og flygtningekvinder har bundet.

Men på grund af sproglige barrierer har disse kvinder ikke fået den arbejdsopgave endnu. Derfor står de kun i værkstedet i Nordvest og binder blomster.

Næste skridt for Benedikte Preuthun Mortensen er at sende indvandrer- og flygtningekvinderne afsted med en af de danske kvinder, så de sammen kan sælge blomsterne.

Og inden længe vil man altså formentlig kunne møde Flonita Krasniqi på gaden med sin ladcykel og sine blomster.

One Response to "Blomster skaber jobs til flygtninge- og indvandrerkvinder"