Hver fjerde ansat i dansk kvæg- og svineproduktion er fra Ukraine

Dansk landbrug møder de ukrainske flygtning med åbne arme.
Foto: Jens Panduro.

Det er blevet sværere at finde arbejdskraft i fødevareindustrien, fortæller Jeppe Bloch Nielsen, formand for Danske Svineproducenter. Det får nu virksomheder i den danske industri til at tilbyde jobmuligheder til ukrainske flygtninge.

I 2020 var der 4.700 ukrainere ansat i fødevareindustrien, og særligt svine- og kvægproduktionen har i forvejen mange ukrainere ansat. Det viser ny analyse af udlændinge ansat i fødevareindustrien fra Danmarks Statistik.

Formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, kan godt forstå, hvorfor det lige netop er ukrainere, der i høj grad ansættes.

– Det er noget, der er bygget op gennem årene. Man har fundet ud af, at ukrainerne er pålidelig arbejdskraft, og de har haft mulighed for at komme ind på nogle praktikantordninger over de seneste 15-20 år, siger Jeppe Bloch Nielsen.

Formanden, der driver et landbrug med en produktion på mere end 64.000 svin, har selv ukrainere ansat. Han ansætter en ukrainske flygtning for første gang i næste uge og forventer at ansætte flere.

Læs også: Flygtninge-initiativ overasket: Private donationer gør, at vi kan sende bus afsted mod Ukraine

Henrik Bolding Pedersen, chefkonsulent i Danmarks Statistik, ser også sproget som en mulig grund til de mange ukrainere i landbruget. Ukrainerne taler ikke nødvendigvis dansk, men det afgørende er, at de kan kommunikere indbyrdes på ukrainsk eller engelsk på arbejdspladsen.

– Landbrug er typisk karakteriseret ved, at der ikke er så mange ansatte på den enkelte bedrift (gård, red.). Det betyder, at hvis du har en svineproduktion med mellem 5 og 10 ansatte, så er det selvfølgelig vigtigt, at de kan kommunikere sammen – og dermed har samme sprog, siger han.

Ifølge Henrik Bolding Pedersen har rygtet om gode arbejdspladser i den danske fødevareindustri spredt sig som ringe i vandet, hvilket har medvirket til de mange ukrainere. Det gælder både fra dansk side, hvor man har succes med de ukrainske ansatte, men i særdeleshed også blandt ukrainerne.

Landbruget har ansatte fra Ukraine, der er med til at ansætte nye medarbejdere til industrien. Derfor er det også naturligt for dem at rekruttere ukrainere, ifølge Henrik Bolding Pedersen.

Ukrainere i dansk landbrug

  • 51% af de ansatte i dansk svineproduktion havde i 2020 udenlandsk statsborgerskab.
  • Ukrainere udgør 26% af de samlede ansatte i svineproduktion og 23% i kvægproduktion.
  • To ud af tre af Dansk Industris medlemmer svarer i en undersøgelse, at de har jobs, der kan varetages af ukrainske flygtninge.
  • 80% af virksomhederne indenfor industri svarer, at de kan tilbyde jobmuligheder til ukrainske flygtninge med faglige eller sproglige kompetencer.
  • Hver sjette virksomhed kan tilbyde jobmuligheder uagtet kompetencer.

Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Industri

Dansk Industri foretog i marts måned en undersøgelse af, hvor mange af deres medlemmer, der kan tilbyde arbejdskraft til ukrainske flygtninge. Undersøgelsen viser, at særligt industribranchen, herunder kvæg- og svineproduktion, har jobmuligheder til ukrainerne. Her lægger virksomhederne mindst vægt på ukrainernes sproglige og faglige kompetencer sammenlignet med de øvrige brancher.

Sådan gjorde vi: Idéen til artiklen udsprang af en ny analyse fra Danmarks Statistik, der kortlægger de ansatte i fødevareindustrien. Journalisten fulgte op på analysen med interviews med Henrik Bolding Pedersen fra DST og med formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen. Begge interviews blev foretaget telefonisk. Journalisten kontaktede også Dansk Industri, der dog ikke vendte tilbage før deadline.