Vores elnet skal være intelligent

Nyt intelligent elnet er løsningen, på de udfordringer vores fremtidige energisystem står overfor.
I fremtiden skal energien komme fra vedvarende energikilder som vindmøller. Derudover vil ting som elbiler og varmepumper øge elforbruget markant. Det er faktorer som disse, der giver udfordringer for energisystemet. Udfordringer som et nyt intelligent elnet, kaldet smart grid, er løsningen på. Sådan lyder det i en ny rapport fra klima-, energi- og bygningsministeriet.

Ifølge klima-, energi- og bygningsminister, Martin Lidegaard, er smart grid løsningen på fremtidens udfordringer på energiområdet.

»Jeg ser smart grid som en vigtig del af fremtidens energisystem, og derfor vil regeringen udarbejde en strategi for smart grid i Danmark. Netværkets anbefalinger vil blive helt centrale input til udarbejdelsen af denne strategi,« skriver Martin Lidegaard i rapporten.

Smart grid
I dag er det forbruget, der styrer produktionen af el. Når elforbruget stiger, så skruer kraftværket op for dampen, og så man producerer mere energi. Med smart grid bliver dette vendt om på hovedet.

Når man i dag udbygger elsystemer, gør man det ved at lægge større og flere kabler i jorden. I stedet for at udbygge vores nuværende elsystemer anbefaler rapporten, at vi i fremtiden bruger et intelligent elsystem, et såkaldt smart grid.

»Fremtidens elsystem bliver karakteriseret af store udsving i både produktion og forbrug. Det er tvingende nødvendigt, at vi udvikler smart grid på en måde, så det kan binde fremtidens elsystem sammen på en intelligent måde,« siger Martin Lidegaard.

»Meningen med smart grid er, at når der er en overproduktion af vedvarende energi, så vil prisen falde på markedet. Det prissignal sender man ud via nogle automatiske systemer til forbrugerne, der indretter forbruget efter, hvornår der er billig energi og stor produktion,« siger Anders Troi, programleder for Intelligent Energy Systems på Risø DTU, der var med i netværket.

Billigere energi
Da kernen i smart grid er at få forbrugeren til at indrette sit forbrug efter produktionen, vil belastningen på elnettet blive mere stabilt. Dermed vil en udbygning af elnettet ikke være nødvendigt. Rapporten anbefaler, at man ved hjælp af automatisk og intelligent styring af elapparater og tidsafhængige priser, gør det muligt at give en gevinst til kunder og virksomheder der er fleksible.
 

»Et eksempel er, når man har fyldt sin opvaskemaskine efter aftensmaden og trykker på startknappen. I stedet for at maskinen bare starter med det samme, så ved maskinen, at du eksempelvis først tømmer den i morgen klokken 7. Så finder den selv ud af på hvilket tidspunkt i løbet af natten, at energien er billigst, hvorefter den selv starter og kører opvasken der. Og du har stadig den samme livskvalitet, for din opvask er stadig færdig om morgenen, når du ønsker at tømme opvaskemaskinen. Men du har fået energien billigere,« siger Anders Troi.

Forbrugerrådet var også en del af netværket, og for dem er det vigtigt, at der ikke er nogen der kommer i klemme, når smart grid bliver indført.

»Der er en masse husholdninger og små virksomheder for hvem det fleksible potentiale ikke særlig stort, og der skal man være meget nøje med, hvordan man laver de nye tarifsystemer, sådan så det ikke kommer til at vende den tunge ende ned af,« siger Martin Salamon, chefkonsulent i Forbrugerrådet, og deltager i netværket.

Langt ude i fremtiden
Smart grid er dog ikke en løsning, der bliver skabt i den nærmeste fremtid. Regeringens mål er, at Danmarks udledning af drivhusgasser i 2020 er reduceret med 40 procent i forhold til niveauet i 1990. Derudover skal el- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi i 2035. Det komplette smart grid elsystem er dog længere ude i fremtiden.

»Klimakommissionen satte en målsætning op og regner med at det er muligt i år 2050. Den nuværende regering har en ambition om at gøre det meget hurtigere, og mange af teknologierne er for så vidt til stede og kan godt udføres i løbet af en 10-15 årig periode. Men det kræver meget store investeringer og de investeringer, specielt i en periode som nu hvor vi har økonomisk krise, er der ikke så mange, der er i stand til at finde frem.«

»Det er en god forretning«
Men selvom at det er langt ude i fremtiden, og at det lyder dyrt at tilpasse et helt elsystem, så er det en god investering mener Anders Troi.

»Alle beregninger viser dog, at det er en god forretning på lang sigt. Det er en god forretning fordi, vi omlægger vores energisystem til vedvarende og gratis energikilder i stedet for olie, kul eller gas som alle sammen er noget, der er dyrt og i øvrigt på sigt bliver brugt op.«

 

Fakta:
Den tidligere klima- og energiminister nedsatte sidste år Smart Grid Netværket. De fik til opgave at udarbejde nogle anbefalinger til, hvordan man i fremtiden skal håndtere op til 50 procent el fra vindkraft i elsystemet i 2020. Netværket består af centrale aktører og eksperter inden for områder som klima, energi og it.

Se hele rapporten her:

Læs også:

Tre grønne væksttilbud

Nu kan elbilen oplades på 20 minutter