Borgerne kæmper fortsat for »grønt åndehul« i Enghaven Nord

Enghaven set fra Enghave Park siden. Privatfoto: Helle Pedersen

Allerød Kommune kæmper mod borgernes ønske om bevaring af naturen i Enghaven Nord.

100 nye rækkehuse skal ifølge kommunens nyeste forslag til planstrategi 2023 bygges på Enghaven Nords marker inden 2027. Politikerne ønsker plads til flere borgere i kommunen, hvorimod borgerne ønsker et større grønt åndehul.

Siden 2019 har borgerne i Allerød kæmpet for at få boligbyggeriet i Enghaven Nord af listen. En ny underskriftindsamling er netop sendt afsted til høring i byrådet forud for behandlingen af planstrategien ved årets udgang.

Helle Pedersen er en af de borgere i Allerød, der siden 2019 har taget kampen op mod kommunes planer. Hun startede en underskriftsindsamling i grundejerforeningen Frugthaven og sendte flere høringssvar til kommunen angående sine bekymringer ved det planlagte boligbyggeri. I november 2021 afleverede hun 765 underskrifter til byrådets politikere ved et vælgermøde.

Nu har Helle Pedersen startet en version 2 af underskriftindsamlingen i håbet om at redde det grønne åndehul, som Enghaven Nord er for mange af kommunens borgere.

– Det er jo et sted, hvor folk går tur, lufter hund, cykler og løber. Man snakker om, at der skal være grønne åndehuller i kommune. Det er derude, og det bør bevares, siger hun.

Naturen er en del af kommunens vision 2031: Tæt på hinanden – tæt på naturen. Helle Pedersen frygter, at de fremtidige boligbyggerier i sidste ende overtrumfer naturens betydning for borgerne.

Byrådets vision

  • Allerød Kommunes vision er den overordnede politiske ledestjerne for kommunens styring og udvikling
  • Visionens tre pejlemærker er fællesskaber, bæredygtighed, og nysgerrighed og innovation
  • FN’s verdensmål er en del af visionsgrundlaget

Kilde: Alleroed.dk

– Jeg synes, det er en rigtig god ting, at man netop som kommune har en strategi for natur, kultur og miljø. Men den strategi betyder ikke noget i virkeligheden, fordi boligudbygningen og ønsket om flere borgere i kommunen overtrumfer naturen, mener Helle Pedersen.

Danmarks Naturfredningsforening bakker fortsat op

Danmarks Naturfredningsforening i Allerød bakker Helle Pedersen og borgerne op i sagen omkring Enghaven Nord.

Hans Philipsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening Allerød, mener, at noget af naturen går tabt, hvis der bygges i Enghaven Nord.

– Der er en masse natur, der bliver ødelagt derude. Det er vigtigt, at vi bibeholder naturen. Mange unge mennesker flytter til Allerød, fordi det er en grøn kommune, siger han.

Løsningen kunne være, at natur skal bygges, hver gang boliger bygges, mener han.

– Hvis kommunen har tænkt sig at bruge et hjørne af Enghaven Nord, så skal kommunen også sætte et hjørne af alle andre steder i kommunen. Når kommunen bygger flere huse, skal de også bygge mere natur et andet sted, siger Hans Phillipsen.

Læs også: Naturstyrelsen udpeger to skove til urørt skov i Allerød Kommune

Flertallet i byrådet har ved det seneste høringsvar i 2021 påpeget, at man fortsat godt kan bygge i området, så længe man tager hensyn til områdets natur.

– Enghaven Nord fastholdes som boligudbygningsområde med de hensyn der er indskrevet i rammebestemmelserne. I rammebestemmelserne for området er indskrevet, at der skal tages hensyn til de karakteristiske hegn og beskyttede diger. Der skal sikres sammenhæng mellem det åbne land og de bagvedliggende grønne områder samt at de nuværende beskyttede diger skal respekteres i en bebyggelsesplan for området, fremgår det af høringsvarets referatet.

Går imod flertallet i byrådet

Ikke alle i byrådet mener, boligbyggeriet skal gennemføres. Erik Lund (K), medlem af Miljø-, Erhverv- og Byudvalget i Allerød, er imod planen om 100 boliger i Enghaven Nord.

– Vi ønsker ikke byggeri derude, fordi det er et smukt naturområde, som vi ønsker at bevare, siger han.

Flertallet i byrådet argumenterer for, at byggeriet skal gennemføres, fordi man ønsker en befolkningsudvikling i kommunen. Flertallet består af partierne Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. De Konservative er forløbeligt, de eneste imod byggeriet.

– Flertallet fastholder, at der skal bygges der. De vil jo gerne have, at kommunen bliver større. Det har vi også haft snakket om fra Konservatives side af, at vi godt kan blive en lille smule større. Men vi har masser af andre steder, hvor vi kan udbygge i vores bymidte, i Blovstrød og andre steder, hvor det ikke går ud over naturen, siger Erik Lund.

Det er dog ikke med sikkerhed, at planstrategien i sidste ende bliver en realitet. Dele af jorden på Enghaven Nord ejes nemlig ikke af Allerød Kommune.

– En stor del af jorden ejes jo af Statens Serum Institut, om de overhovedet vil sælge, det er der vist ikke nogen der ved noget om endnu, siger Erik Lund.

Nyt kommunalvalg på vej

Boligbyggeriet i Enghaven Nord bliver formentlig på planstrategien ved det kommende behandlingsmøde i byrådet. Fristen for høringssvar til planstrategien var den 5. november 2023. Planstrategien for 2023 vil blive behandlet ved udgangen eller i starten af det nye år, hvor borgernes høringsvar vil blive taget i betragtning.

– Flertallet vil gennemtvinge, at det kommer til at stå i planstrategien. Men om det nogensinde bliver til noget, det kommer jeg stærk til at tvivle på. Inden det kommer så vidt, når vi at få et nyt kommunalvalg om to år, og hvis vi får et andet flertal, så bliver det lavet om, mener Erik Lund.

Helle Pedersen har på nuværende tidspunkt indsamlet 353 underskrifter mod byggeriet i Enghaven Nord.

Sådan gjorde vi: journalisten fandt frem til underskriftsindsamlingen igennem søgning på Infomedia. Her havde Helle Pedersen delt sine bekymringer omkring planerne om bebyggelse i Allerød Nyt. Herigennem fandt journalisten frem til underskriftindsamlingen, samt Allerød Kommunes forslag til planstrategi 2023. Alle interviews er fortaget telefonisk.