Butiksansatte mangler oplæring

En butiksejer er i dag forpligtet af arbejdsmiljøloven til at oplære sine ansatte, så de har den fornødne viden om deres arbejde, men reglerne er for overordnede, mener Kristian Petersen, faglig konsulent i HK Handel. Han efterlyser mere specifikke regler, der skal sikrer de butiksansatte en tilstrækkelig oplæring:

 

»Man bør udarbejde en tjekliste i de forskellige brancheforeninger, der ikke kun fungerer som en vejledning, men som virkelig forpligter arbejdsgiver til at sikre en grundig oplæring af de butiksansatte inden for det specifikke område, de arbejder med,« siger han, og understreger, at en utilstrækkelig oplæring ofte har alvorlige konsekvenser for både de butiksansatte, men også for forbrugerne, der ikke føler sig ordentligt vejledt:

 

»Vi oplever en øget mængde af butiksansatte, der bliver overfuset på arbejdet med trusler og vold, fordi kunderne har været utilfredse,« fortæller han.

 

Arbejdsskader

 

Meget tyder på, at den mangelfulde oplæring også får direkte fysiske konsekvenser for de butiksansatte. Det er i hvert fald en tese, man arbejder med i Arbejdstilsynet:

 

»Statistikker viser, at ca. en tredjedel af alle arbejdsskader blandt butiksansatte sker under det første år af deres ansættelse. Det kan hænge sammen med en utilstrækkelig oplæring af de nyansatte, selvom vi ikke kan læse det direkte ud af tallene,« forklarer Niels Kofoed, chefkonsulent i Arbejdstilsynet.

 

Han peger dog ikke på de overordnede regler, som årsagen til den manglende oplæring, men mener i stedet, at problemet opstår, fordi arbejdsgiverne ofte ikke følger dem:

 

»Der er jo regler om, at man som ansat skal instrueres i fornødent omfang, således at arbejdet kan udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt, men hvis vores antagelse om, at en tredjedel af arbejdsulykkerne sker, fordi der ikke finder en tilstrækkelig oplæring sted, så tyder det på, at mange virksomheder ikke følger de gældende regler,« fortæller han.

 

Vildledte forbrugere

 

Hos Konkurrence og Forbrugerstyrelsen oprettes der hvert år flere tusind klagesager, hvor forbrugere har været utilfredse i forbindelse med køb af et produkt. I 2010 lå antallet af klagesager på 3226, hvoraf det dog ikke er er alle, der har haft med den butiksansattes vejledning at gøre.

 

»Det er ikke til at sige præcist hvor mange af de oprettede klagesager, der handler om, at en sælger ikke har vejledt korrekt om et produkt, men der er utvivlsomt eksempler imellem,« siger Uffe Foged Jespersen, jurist i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 

Hos Forbrugerrådet oplever man også, at der dagligt kommer klager ind fra forbrugere, der har følt sig dårligt vejledt, og at mange af dem er relaterede til butiksansattes mangelfulde oplæring, fortæller jurist i Forbrugerrådet, Jakob Steenstrup:

 

»I forhold til vores henvendelser kan det bestemt godt tyde på, at der i nogle tilfælde simpelthen ikke finder den nødvendige oplæring sted,« siger han. Men heller ikke Jakob Steenstrup efterlyser yderligere lovgivning på området:

 

»Vi så gerne, at oplæring af butiksansatte blev prioriteret højt, men vi vil ikke blande os i, hvordan den enkelte butik specifikt skal løse opgaven. Hvordan de gør det, må de selv finde ud af i deres brancheforeninger,« siger han.