Vikarer overtager for en stund: Brøndby sender rengøringsansatte på efteruddannelse

faglærte, efteruddannelse
Brøndby Kommune og jobcenteret har stor succes med at efteruddanne medarbejdere gennem jobrotation
Foto: Feliphe Schiarolli/Unsplash

I Brøndby Kommune har de en vision om, at alle skal have mulighed for at blive en del af et uddannelses- eller arbejdsfællesskab.

Derfor har kommunen i løbet af de sidste to år arbejdet på et rengøringsprojekt gennem jobrotation, som skal beskæftige ledige, men vigtigst af alt optimere medarbejdere gennem uddannelse.

For selvom ledigheden ikke er i bund, ønsker kommunen at rette det større fokus på medarbejderne.

– Det mest væsentlige ved jobrotation er, at medarbejderne kommer i uddannelse. Medarbejdere, hvor der normalt ikke er tradition for at få lov til at komme i uddannelse, siger Ulla Bruhns, Jobrotationsansvarlig i Jobcenter Brøndby.

Projektet er sat i gang af jobrotation fra Københavns Kommune i samarbejde med Facility Service, TEC, VSK-sprogcenter og Brøndby Jobcenter.

Som jobrotationsvikar afløser du en medarbejder, der er på efteruddannelse. Projektet ligger i tråd med Brøndby Kommunes strategi, som har fokus på at få flere borgere i uddannelse og arbejde.

Jobrotation er suverænt den ordning, der giver flest arbejde
Ulla Bruhns, Jobrotationsansvarlig i Jobcenter Brøndby

– Ved at løfte en af vores lavtudannede personalegrupper, får vi skabt mange nye muligheder – både for den enkelte medarbejder, som lærer nyt indenfor rengøringsområdet, men også for de ledige borgere, som træder til som vikarer, siger Kent Magelund (S), borgmester i Brøndby Kommune i en skriftlig udtalelse til NetAvisen.

Læs også: Knap hver femte ung i Brøndby er ledig

Efteruddannelsen skal ifølge kommunen være med til at højne og øge respekten for rengøringsfaget samt udvikle sproglige kompetencer i et forløb på 18 dage eller 8 uger.

– Uddannelsen består af to forløb. Et som varer et par dage, hvor den står på hardcore rengøring, og et der efterfølgende består af danskundervisning. Medarbejderne har forud for denne del skullet tage en sprogtest, for at vi kan vurdere deres niveau, siger Birte Juul Olsen, souschef i Rengøring i Brøndby Kommune.

Brøndby Kommune har mange indbyggere med udenlandsk herkomst. Selvom de fleste har boet i Danmark i mange år, kan danskundervisningen gavne dem i deres arbejde, fordi mange vejledninger om korrekt brug af rengøringsmidler og maskiner står på dansk.

Bevilling af 3,2 mio. kr. til ansættelse af vikarer

Projektet er støttet af jobcentret, og pengene skal bruges på løn til vikarerne.

– Vi har fået bevilliget 3,2 millioner kroner til projektet, og det er vi meget glade for. Det er via jobcentret, at vi har fået bevillingen, siger Birte Juul Olsen, souschef i Rengøring i Brøndby Kommune.

Når medarbejdere kommer i uddannelse gennem jobrotation, får den pågældende virksomhed bevilliget nogle timer til ansættelse af en vikar, som er ledig. Ydelsen udbetales til arbejdsgiveren for hver time, hvor en medarbejder er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar.

– Det er en time-til-time relation. Det vil sige, at for hvert time, man er på uddannelse, kan der bevilliges nogle penge, og det er 193,11 kroner i timen i år. Det er ret meget, siger Ulla Bruuns, Jobrotationsansvarlig i Jobcenter Brøndby.

Jobrotation 

  • Når du er ansat i jobrotation, er du ansat i et vikariat i en midlertidig periode på maksimalt 9 måneder.
  • Som jobrotationsvikar afløser du en medarbejder, der er på efteruddannelse.
  • Du kan være jobrotationsvikar i både offentlige- og private virksomheder, og du bliver ansat på almindelige arbejdsvilkår.
  • Du skal være ledig i minimum 3 måneder forud for ansættelsen, og du må ikke tidligere have været ansat i virksomheden på almindelige løn- og arbejdsvilkår.

Kilde: Københavns Kommune.

Brøndby Kommune har eget rengøringspersonale, som primært er dem, de udpeger og sender i uddannelse. Vikarerne som overtager medarbejdernes job, er ligeledes nøje udvalgt.

– Vi har valgt dem ud, hvor vi har kunnet se et potentiale. Mange af dem har også erfaring i forvejen, men har af forskellige grunde været væk fra faget eller været ledige. Nogle har heller ikke så meget erfaring, siger Birte Juul Olsen, souschef i Rengøring i Brøndby Kommune.

Det er forskelligt, hvad vikarerne vil efter forløbet. Mange kommer tilbage på jobcentret, medmindre de finder andre jobs.

– For vikarerne er det ikke nødvendigvis en dårlig ting, for det ser jo anderledes ud på papiret, når man kommer fra et job, siger Ulla Bruhns, Jobrotationsansvarlig i Jobcenter Brøndby.

Jobrotation giver pote

I jobrotation har de flere store projekter i gang, og Brøndby Kommune gør glædeligt brug af strategien.

– Jobrotation er suverænt den ordning, der giver flest arbejde, siger Ulla Bruhns.

For Brøndby Kommune er god jobrotation, når vikaren, som er ledig, bliver ansat af kommunen på almindelige vilkår.

Sådan gjorde vi: Journalisten blev bekendt med projektet gennem et opslag på Brøndby Kommunes Facebook-side. Journalisten opsøgte kommunen for at opnå nærmere indsigt i, hvad projektet drejede sig om. Kommunen viderestillede journalisten til Ulla Bruhns fra Jobcenter Brøndby, som gennem et telefoninterview kunne nuancere historien. Borgmester Kent Magelund har selv tilsendt en skriftlig udtalelse.