Christiania dropper mega-juleaften

Får julen et gevaldigt knæk i år? Foto: Kristian Louis Jakobsen

Det er ikke let at lægge langsigtede planer, når corona-restriktioner kommer og går, ændrer sig og ophæves.

I Den Grå Hal på Christiania i København har man valgt at aflyse årets “Juleløses Jul”, som man ellers har afholdt siden 70’erne.

– I forhold til, hvor vigtigt det er, kan vi jo ikke bare stille os op og lukke nogle ind. Det kan man jo ikke, siger Søren Raa, der i mange år har været koordinator af Juleløses Jul, hvor der normalt kommer op mod 1.500 mennesker.

Han forklarer, at han og kollegerne før den igangværende stramning af forsamlingsloftet havde drøftet, hvorvidt man kunne afholde jul tre gange i løbet af den 24. december, men det var ikke muligt. Derfor måtte de aflyse.

– Vi snakker jo om vældig mange mennesker, og mange af dem er jo forholdsvis svage typer, siger han.

Netop forsamlingsforbuddet spænder ben for mange arrangementer, lyder det fra Rådet for Socialt Udsatte.

– Det bliver en udfordring i år, at man ikke kan samles så mange, siger Ole Kjærsgaard, sekretariatschef hos Rådet for Socialt Udsatte.

Læs også: Håb for ensomme juleelskere trods corona

Rådet er i høj grad optaget af, hvad udsatte kan få af hjælp i hverdagen – og ikke kun juleaften.

– Vi har særligt haft fokus på, at væresteder og tilbud til socialt udsatte er åbne, så man stadigvæk kan få mad og komme der, hvor man er vant til at komme. Det er der, vores opmærksomhed har været, siger han.

Hvad gør de sårbare medborgere juleaften?

Spørger man rusmiddelkonsulent Jens Peter Olsen, der er tovholder for juleaftenerne for sårbare borgere i Odsherred Kommune, er der fortsat håb om at holde jul i fællesskab.

– Vi vil også gøre det i år, men vi skal passe mere på, hvor mange deltagere der kan være i et bestemt rum, siger han.

Jens Peter Olsen fremhæver, at traditionen er overtaget fra den gamle Nykøbing-Rørvig Kommune, og at den i de sidste mange år har fundet sted i samarbejde med en afdeling af Jobcentret på havnen i Nykøbing Sjælland, for dem der drikker, og på værestedet Vendepunktet i Vig, for dem der ikke drikker.

Læs også: Værested for kriminelle og eksnarkomaner spares væk: “Det flår mig i hjertet”

Normalt vil lokalet i Nykøbing Sjælland kunne rumme omkring 25 mennesker, og derfor må de sætte antallet ned i år, men han bemærker i det samme, at der gælder andre regler for væresteder, varmestuer og andre, end hvad der ellers er gældende ifølge de gældende corona-restriktioner.

Gaverne får de sponsoreret af forretningsdrivende, og maden kommer fra kommunens køkkener, der også laver mad til ældrecentrene.

Om der i år stiller frivillige som vanligt, er endnu uklart, siger Jens Peter Olsen.

– Skulle det blive helt umuligt at afholde arrangementerne i år, kunne det være at man måtte tænke i retning af takeaway-julemad, overvejer Jens Peter Olsen.

Forskellige regler for forsamlinger 

Der er et loft på arrangementer og forsamlinger på 10 personer. Det gælder frem til og med 22. november 2020. Der er dog steder og situationer, der er undtaget. Herunder blandt andet følgende:

Private hjem og haver – Forsamlingsloftet gælder ikke i private boliger og tilhørende haver, som kun beboerne råder over.

Almindelig færden – Forsamlingsloftet hindrer ikke, at flere personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt i fx en butik, et supermarked eller i den kollektive trafik.

Arbejdsplads – Almindelig ophold og færden på arbejdspladser, hvor det er naturligt eller nødvendigt for udførelsen af arbejdet.

Det store forsamlingsloft – Det er tilladt at afholde arrangementer med op til 500 deltagere, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod fx en scene eller en sportsbane.

Skoler og undervisning – Undervisning, eksamen og lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt, samt dagtilbud, skoler og institutioner, der er omfattet af bekendtgørelse om genåbning eller nødpasning.

Dele af idrætslivet – Det er tilladt at være op til 50 personer til idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år. Derudover undtages udøvere af professionel idræt fra forsamlingsloftet.

Kirke og trossamfund – Max. 500 til stede samtidig (dog afhængigt af lokalets størrelse). Max. 50 personer ved udendørs begravelser.

Kilde: coronasmitte.dk (Sundheds- og Ældreministeriet)

Sidste år holdt Christopher Trung Paulsen og andre fra Ungdommens Røde Kors, hvad de kalder “fællesjul”, i Kirkens Korshærs varmestue på Søndre Stationsvej i Slagelse. Små otte kilometer nordøst for varmestuen holdt de en tilsvarende fællesjul i Stillinge Forsamlingshus i Kirke Stillinge.

– Det var alle mulige forskellige mennesker, der ellers havde siddet ufrivilligt alene juleaften. Det var lige fra pensionister, til hjemløse og udsatte og enkelte børnefamilier, siger han om sidste års fællesjul.

Hvordan forholdene er for at holde jul i en varmestue, da julefejring ikke er en hverdagsaktivitet, har de hos Ungdommens Røde Kors i Slagelse haft svært ved at blive helt kloge på.

– Min medfrivillige, Anette, har ringet til corona-linjen og fået at vide, at det kunne man ikke svare på. Vi skulle ringe til Socialministeriet. Det virker uklart, hvad reglerne helt præcis er, siger Christopher Trung Paulsen.

– Det skal jo heller ikke kun være forsvarligt i forhold til loven, men også i forhold til om vi kan stå inde for det, siger han.

Skulle det vise sig at blive umuligt at afholde fællesjul i varmestuen, har Christopher Trung Paulsen også tænkt i andre baner. At holde virtuel fællesjul over webkameraer har været vendt, men ville blive meget svært i forhold til målgruppen, mener han.

Christopher Trung Paulsen forklarer endvidere at de venter med at melde noget ud før de er sikre, og at hvis der er nogen læsere der har nogen idéer om hvad man kunne gøre, tager de imod med kyshånd.

Sådan gjorde vi: Journalisten blev bekendt med, at Juleløses Jul i Den Grå Hal på Christiania ikke blev til noget i år. Alle interview er foretaget telefonisk.