Corona-kørsel: Færre mister livet i trafikken

For høj fart og uopmærksomhed spiller en stor rolle, når der sker ulykker i trafikken. Foto: Amalie Zenker.

2020 blev året, hvor danskerne lærte ordet corona at kende som andet end en lys mexicansk øl. Coronapandemien har både på verdens- og nationalt plan haft store negative konskevenser. Men corona har måske et sted haft en positiv effekt, nemlig i trafikken.

Der er i årets første ni måneder sket et fald på 19,3 procent i antal dræbte i trafikken, i forhold til samme periode sidste år. I 2019 havde 140 mistet livet fra januar til september, mens det tal i år for samme periode er 113.

Det viser Vejdirektoratets opgørelse med foreløbige ulykkestal for september måned. Opgørelsen viser, at antallet af dræbte ikke kun er lavere end sidste år, men at det også ligger under gennemsnittet for de sidste 5 år.

Hovedstadens trafikanter glemmer oftest reflekserne

Mystik om færre biler på vejene

Ifølge pressekonsulent i Rådet for Sikker Trafik, Jeppe Gudmandsen, er en del af forklaringen, at der i 2020 er blevet kørt færre kilometer.

– Antallet af kørte kilometer er faldet. Jo færre kilometer der bliver kørt, jo færre ulykker numerisk set vil der alt andet lige være, forklarer han.

Hos Vejdirektoratet mente de også i begyndelsen af året, at en del af forklaringen på det lave antal dræbte i trafikken var, at der på grund af corona var færre biler på vejene. Det fortæller Vejdirektoratets talsperson på trafiksikkerhedsområdet, Marianne Foldberg Steffensen.

– I starten tænkte vi, at det var på grund af corona. Vi var ude at sige, at antallet af dræbte i trafikken var faldet, og det måtte være på grund af corona og den manglende mængde af biler, fortæller hun.

I måneden efter Vejdirektoratets udmelding om, at der var sammenhængen mellem corona og det faldende antal dræbte i trafikken, steg tallet dog igen. Derfor er det ifølge Marianne Foldberg Steffensen svært endnu at sige præcist, hvad faldet skyldes.

Ulykkestal for januar til september 2020

  • 113 dræbte
  • 2093 tilskadekomne
  • 1883 Ulykker med personsakde
  • 7673 Ulykker med materielskade

Kilde: Vejdirektoratet

Tomme veje indbyder måske til ræs?  

Det er ikke kun antallet af trafikdræbte, der er faldet. Vejdirektoratets opgørelse med de foreløbige ulykkestal for september viser, at der er sket et generelt fald i antal tilskadekomne i trafikken.

Men selvom der er sket et fald, er det ifølge Marianne Foldberg Steffensen ikke så stort, som man kunne have ønsket sig. Hun mener, at en mulig forklaring på faldets beskedne størrelse er, at trafikanterne har kørt hurtigere.

– Det, vi mangler at finde ud af, er, bliver der kørt hurtigere, fordi der er mere plads til at køre hurtigt. Og er det, derfor ulykkerne sker?

Det er en teori som, Pressekonsulent i Rådet for Sikker trafik Jeppe Gudmandsen mener, vil give god mening.

– Det, at der lige pludselig er mere plads på vejene, kan få nogen til at trykke hårdere på speederen. Et, fordi de har pladsen og muligheden, og to, fordi at det måske ikke virker så farligt, forklarer han.

Vi vil finde vej og høre musik: Men brug af lovlige touchskærme i biler fører til ulykker

Mislykkede mål: Stadig alt for mange trafikdrab

Folketingets Færdselssikkerhedskommision fastsætter hvert år en politisk målsætning om, at antallet af dræbte ikke må overstige et bestemt antal. I 2020 lyder målsætningen, at antallet af dræbte i trafikken ikke må overstige 120 personer.

Selvom der er sket et fald i antal trafikdræbte, er det ifølge Marianne Foldberg Steffensen og Lasse Gudmandsen meget usandsynligt, at målsætningen holdes.

– Vi er der jo næsten allerede nu med antallet af dræbte, og hvis vi er rigtig dygtige i trafikken, så lander vi måske på de 160-165 dræbte. Så det når vi nok ikke, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Hvis antallet af trafikdræbte ender over 120, er det ikke første gang, at målsætningen ikke nås.

Siden Færdselssikkerheddskommisionen i 2012 startede med at lave årlige målsætninger, har det faktiske antal dræbte hvert år ligget højere end målsætningerne.

Fart og uopmærksomhed i trafikken

  • Uopmærksomhed eller utilstrækkelig orientering spiller ind i over hver 2. dødsulykke i trafikken.
  • I perioden fra 2013-2018 blev 489 personer dræbt i ulykker med uopmærksomhed eller manglende orientering.
  • For høj fart er skyld i ca. 4 ud af 10 dødsulykker.
  • I perioden fra 2013-2018 blev 403 personer dræbt på grund af fart.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Pressekonsulent i Rådet for Sikker Trafik Lasse Gudmandsen mener, at dele af forklaringen på flere års uindfriede målsætninger er, at der er ting, som har trukket i den anden retning.

– Man har for eksempel sænket aldersgrænsen for at køre på lille knallert fra 16 til 15 år. Man har hævet fartgrænsen for lastbiler på landevejene. Det er noget, der tæller lidt i den anden retning i hvert fald i forhold til trafiksikkerhed. Det kan være sådan nogle ting, som kan have gjort, at det ikke er gået, som man kunne ønske sig, forklarer han.

Sådan gjorde vi: Ideen opstod efter, at journalisten havde læst opgørelser fra vejdirektoratet. Journalisten undrede sig over hvad faldet skyldtes og om det var coronarelateret. Begge interviews er foretaget over telefon.