Danmark skal gå en Røgfri Fremtid i møde

Cigaretter slår 14.000 ihjel årligt. Foto: Pixabay
Cigaretter slår 14.000 ihjel årligt.
Foto: Pixabay

Mette Gry Münchov, sekretariatsleder i Røgfri Fremtid, Kræftens Bekæmpelse, fortæller, at projektet er en af de største samarbejdsaftaler, der er søsat i Kræftens Bekæmpelses historie.

– Tanken er at opbygge det største partnerskab. Vi inviterer nogle partnere ind og tilbyder faglig støtte og vejledning, og så er det dem, der definerer målet om en røgfri fremtid.

Forskningsoverlæge på Københavns Universitet, Charlotta Pisinger, har forsket i rygning i fem år, og hun glæder sig over, at der sættes fokus på danskernes rygevaner.

– Jeg synes, det er fantastisk dejligt, at der er nogle private aktører, der kommer til at tage stilling til noget, som politikerne burde have taget stilling til for længst.

Charlotta Pisanger fortæller, at der i dag dør 14.000 danskere om året på grund af rygning. Selvom det tal lyder højt, har danskerne nedsat deres rygeforbrug markant siden 1950’erne, hvor op imod halvdelen af befolkningen røg dagligt.

– Der er flere andre lande, der har besluttet, at der skal være en udfasning af rygning. I Danmark har vi desværre ikke haft nogen politisk vilje til at tage rygning alvorligt. I Danmark skal vi ikke have “løftede pegefingre”.

Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance ønsker ikke at større samarbejdet, partierne mener, at det må være op til folk selv at vurdere, om de ønsker at ryge eller ej.

Sara Kjer, 25 år, har røget over halvdelen af sit liv og hun mener ligeledes, at forslaget bliver svært at gennemføre i det danske samfund.

– Det er en utopisk tanke, det er en social ting at ryge, man hygger sig så meget omkring det, men et helt røgfrit Danmark har jeg svært ved at forestille mig.

På spørgsmålet om, hvorvidt en kampagne kan være medvirkende til at få Sara til at holde op med at ryge, lyder der et højt og klingende ”nej”. Hun vurderer dog, at kampagnerne formentlig vil være med til at styrke hendes sociale bevidsthed omkring skaderne ved rygning.

Læs også: TV: Rygning er upopulært

Det er dog nogle partier, der gerne vil bakke op om samarbejdet. Udover Socialdemokraterne har Socialistisk Folkeparti meldt ud, at de gerne vil indgå i samarbejdet. Jonas Dahl, sundhedsordfører i SF glæder sig over samarbejdet:

– Det afgørende bliver de resultater, man får ud af det. Én ting er en målsætning, noget andet er at få opfyldt den målsætning. Hvis man ikke har ambitiøse mål, kommer man ingen steder i den her verden.

Charlotta Pisinger vurderer, at samarbejdet kommer til at få en svær fødsel uden en større opbakning blandt de politiske beslutningstagere.

– Det bliver ikke nemt at nå uden den politiske opbakning, det er det, der plejer at være det afgørende. Evidensen er, at de redskaber, som vi har inden for tobaksforebyggelse, der har den største effekt, er regulering, høj pris, svær tilgængelighed og rygeforbud. Man skal have nogle visionære foregangsmænd, der viser vejen. Uden politikernes opbakning, når vi det ikke.