Rygende kvinder er også kvinder

Var det mon korrekt for en »Dame« at ryge offentligt ligesom mændene? »Om Damers Tobaksrygning« var et hedt debatemne i læserbrevene til Husmoderens Blad anno 1896. Så hedt, at selv husmødrenes mænd til sidst ikke kunne modstå trangen til at blande sig.

Det er sikkert de færreste, der kan genkalde sig debatten fra dengang for 115 år siden. Derfor bringer NetAvisen nu nogle heftige uddrag fra de ivrige læseres breve om »Damers Tobaksrygning«, der blev bragt fra uge til uge i Husmoderens Blad i løbet af 1896.

Et nul i samfundet kickstarter debatten

Vi slår op i Husmoderens Blad nr. 21, 1896 og begynder hos den kvindelige læser, der sætter debatten i gang. Hun skriver sit læserbrev, fordi hun er blevet oprørt over at høre om kvinder, der ryger offentligt til fester.

»Mon man ikke kan kalde det ”ufint” og meget lidt ”ladylike” for virkelige Damer at ryge paa offentlige Steder?«, spørger hun og besvarer selv sit spørgsmål: 

»Saa vist som det onde er i Verden, saa vist maa der være Skranker (grænser, red.) mellem Mand og Kvinde i det selskabelige Liv, og det forekommer mig, at en saadan offentlig fælles Tobaksrygning er at bortkaste en af Skrankerne«.

Den dame underskriver sig som »et Nul i Samfundet«, for hun forventer at blive kaldt gammeldags og umoderne af de andre læsere.

Og hun får da heller ikke så lidt høvl i de kommende uger, hvor de øvrige læsere med slet skjult ironi henviser til hende som »Nullet” eller »Frk. Nul”. Nogle erklærer sig enige med Nullet, mens langt de fleste kalder hende præcis så gammeldags, som hun forventede.

Rygende kvinder er også kvinder
Læseren Aslaug Hiort-Lorenzen skriver:

»Om en Dame vil ryge Cigar, Cigaretter eller ej, er selvfølgelig en fuldstændig privat Sag (…) en Dame er lige indtagende, hvad enten hun kan ryge Cigar eller ej«

Fru »H.« er en ældre kvinde, som ikke selv kunne finde på at ryge offentligt, men hun mener i hvert fald, at kvinder ikke bliver mindre kvinder af at ryge:

»I det Hele maa man dog gaa ud fra at en virkelig Kvinde er lige ”kvindelig”, hvad enten hun sidder ved Vuggen eller hun ryger en Cigaret sammen med sin Mand eller Veninderne,« skriver hun.

Mændene blander sig i debatten
Der var et par herrer, der ikke kunne dy sig fra at bryde ind i husmødrenes debat. Begge er de uenige med ”Nullet”, og de mener, at kvinder skal have samme ret som mændene til at ryge offentligt.

Den ene kalder sig »M. N.«, og han melder fra mandefronten, at der findes mænd, som godt kan lide de rygende kvinder.

»Naar Fruen blander Herrerne ind i Sagen, maa De tilgive mig, at jeg opponerer; idet jeg nemlig er overbevist om, at de fleste Herrer ikke finder noget anstødeligt i, at en Dame ryger,« skriver han.

Dog har M. N. haft en enkelt grim oplevelse med rygende kvinder: 

»Selvfølgeligt gives der Undtagelser som f. Eks. da jeg en Gang i en Kvindeforening saa 4 ældre Damer siddende omkring Whistbordet rygende paa Cigarer af temmelig stor Kaliber, saa skal jeg ikke nægte andet, end at dette Syne virkede stødende, men fra alle Regler gives der jo Undtagelser,« beretter han fra hukommelsen.

Vorherre skabte cigaretten for begge køn
Den anden herre underskriver sig som »Don Carlo Emanuello”, og han trumfer med verdensmandskortet som argumentation for kvinders rygning:

»Jeg har været i Spanien, det sydlige Frankrig og Italien, der sees på de fineste Cafeer virkelige dannede Damer uden Koketteri ryge den ene cigaret efter den anden.«

Men ikke nok med det. Don Carlo Emanuello har også været i Afrika. Der røg kvinderne helt fra 4-5-årsalderen uden problemer, fortæller han.

Don Carlo Emanuello går ind for ligestilling mellem kønnene – og ikke kun med hensyn til rygning.

»Tror ”Nullet”, at Vorherre lader ting fremkomme kun for en Deel af Menneskeheden. Nej han gør ikke! Det fremkommer for at bruges af Alle; men – ganske vist – ikke misbruges,« skriver han.

Og sådan lyder den endelige dom fra verdensmanden Don Carlo Emauello:

»Mine Damer! Ryg Cigaretter naar De finder Behag derved og husk paa, at De som Kvinde har samme Ret til at nyde Jordens Glæder og Behageligheder som vi Mænd!«

Læs også:

Tidslinje – Rygning

Flertal: Lærere bør ikke lugte af røg