Dansk Erhverv: Ledere skal efteruddannes i IT

Computere og IT-systemer skal fylde mere i virksomheder, mener Dansk Erhverv. Foto: Morguefile
Computere og IT-systemer skal fylde mere i virksomheder, mener Dansk Erhverv.
Foto: morgueFile

Det er kun en ud af fire danske virksomheder, der bruger IT til mere end helt basale funktioner. Det fremgår af en undersøgelse foretaget af IRIS Group for Erhvervsstyrelsen, udgivet i februar.

Ledelsens viden om IT har stor betydning for, hvor digitaliseret en virksomhed er, og lederne ved ikke nok om IT Rapporten foreslår, at virksomhederne kan samarbejde med blandt andet universiteter og på den måde få vejledning og viden om brugen af IT.

Men Christian Ohm, chefkonsulent i Dansk Erhverv, foreslår derudover at efteruddanne lederne.

– Der er en klar sammenhæng mellem lederens kompetencer og virksomhedens anvendelse af IT. Efteruddannelse af lederne er en klar mulighed, og man er da også begyndt på at indføre noget undervisning i IT på en række lederuddannelser, hvilket er godt, siger han.

Han uddyber, at lederne blandt andet skal lære mere om, hvordan der skal investeres i IT, og hvilke muligheder det kan give virksomheden. I rapporten lyder det, at investere i IT kan være meget givende for virksomhederne. Der er et stort potentiale for vækst og jobskabelse, og interne IT-systemer kan være med til at effektivisere virksomhederne og skære ned på omkostningerne. Der uddybes ikke i rapporten hvad der helt specifikt menes med IT-systemer, men det formodes at være computerprogrammer og software, som kan effektivisere virksomhedens arbejde.

Læs også: Alle skal være trygge ved IT

Danmark skal være blandt de bedste

Christian Ohm mener, at virksomhederne kan gøre det bedre.

– Jeg mener, at der er for lidt fokus på, hvor effektivt det kan være for virksomhederne at investere i digitalisering, siger han.

At digitalisere en virksomhed betyder, at virksomheden begynder at bruge IT-systemer mere i sin dagligdag. Det kan også betyde, at virksomheden laver en IT-service, som bliver en stor del af dens forretning.

Christian Ohm forklarer, at selvom det går godt i Danmark på nogle områder, så klarer virksomhederne sig ikke så godt, når det gælder IT-systemer, der skal bruges internt.

– I forhold til de interne systemer er Danmark bagud i forhold til en række andre EU-lande. Det er ikke så godt. I Danmark skal vi specialisere os i digitalisering og være blandt de bedste, siger han.

Han forklarer, at danske virksomheder har høje omkostninger, som bedre IT-systemer kunne være med til at sænke.

Det konkluderer undersøgelsen:

  • 76 pct. af de adspurgte virksomheder bruger kun IT på et basalt niveau, eller i begrænset omfang.
  • Kun 7 pct. af virksomhederne har udviklet egentlige digitale forretningskoncepter.
  • En tredjedel af virksomhederne mener, at de ikke har kompetencer nok til at tænke IT ind i deres forretning.
  • 40 pct. er usikre på, hvad de kan få ud af at investere i IT.
  • Hvor digitaliseret en virksomhed er, hænger blandt andet sammen med, hvor meget ledelsen ved om IT.

Læs også: Den digitale revolution sneg sig ind ad bagdøren

Store gevinster

Direktør for Erhvervsstyrelsen Betina Hagerup skriver i en pressemeddelelse, at Erhvervsstyrelsen vil sende undersøgelsen videre til Vækstteamet for IKT og digital vækst. Vækstteamets opgave er at give regeringen anbefalinger til, hvad man kan gøre for at skabe vækst ved hjælp af IT. Vækstteamet skal aflevere deres anbefalinger til regeringen efter sommerferien.

– Der er store gevinster at hente, hvis vi kan få flere virksomheder til at bruge IT til strategisk forretningsudvikling. Både for den enkelte virksomhed, og for samfundet, udtaler Betina Hagerup i en pressemeddelelse.