Danske ældre skylder større beløb til inkasso

Danske ældre skylder større beløb til inkasso end tidligere. (Foto: Flickr/Sara E dk)

Du bliver ikke mere økonomisk ansvarlig, jo ældre du bliver.

Det er hovedkonklusionen i en ny rapport fra inkassovirksomheden Intrum, som gør op med, at man bliver mere økonomisk stabil med alderen.

Rapporten viser nemlig en tendens til, at danske ældre over 60 år skylder tiltagende større beløb i inkasso. I sidste kvartal af 2018 skyldte de danske seniorer i inkassosager i gennemsnit 75.000 kroner.

Når du er ældre, kan det være et stort problem at havne i gæld, da udsigten til øget indkomst er lille.
Jens Hjortflod, administrerende direktør for Intrum i Danmark

Antallet af inkassosager er til gengæld faldet med 40 procent blandt seniorerne over de sidste tre år i Danmark. Det betyder, at færre ældre faktisk ender i inkasso, men at de, som gør, skylder et større beløb væk.

– Det tyder på, at gældsproblemerne ikke stiger i antal, men at de derimod bliver mere alvorlige. Det er dog for tidligt at sige endnu, om der er tale om en vedvarende tendens, skriver administrerende direktør for Intrum i Danmark, Jens Hjortflod, i en mail til Netavisen.

De danske ældre skiller sig her ud i statistikken i forhold til det generelle billede i Norden. Antallet af ældre, som er indblandet i inkassosager, er nemlig steget med 25 procent over de sidste to år, hvis man kigger på de samlede tal for Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Svært at komme af med

Jens Hjortflod mener, at det er bekymrende, at gældsbeløbet er stigende for de ældre, da det kan have omfattende konsekvenser at stifte gæld sent i livet. Det skyldes blandt andet, at de vil have svært ved at få et ekstra job eller anden mulighed for at forhøje deres indkomst.

– Når du er ældre, kan det være et stort problem at havne i gæld, da udsigten til øget indkomst er lille. Det betyder også, at sagerne kan være sværere at løse i forhold til andre aldersgrupper.

Han opfordrer de ældre til hurtigst muligt at kontakte inkassovirksomheden i tilfælde af inkassogæld, så de kan få løst problemet.

Ekspert: Problemet er sikkert folk i 60’erne

Lektor på Institut for kultur og Samfund på Århus Universitet Karen Munk mener, at der er aldersegment med i kategorien ”seniorer”, som giver de foruroligende resultater i rapporten.

Der er nemlig en gruppe, der står uden for arbejdsmarkedet inden pensionsalderen, og det forstyrrer billedet af de ældres økonomi, mener hun.

– Det er en gruppe, som er lige på kanten af arbejdsmarkedet, har været ledige for længe og så er kommet på kontanthjælp, siger Karen Muk.

– Det er en stor fejl at inkludere dem i denne her kategori.

Læs også: Risiko for ensomhed blandt ældre

Aldersinddelingen kan altid diskuteres. Det forholder sig imidlertid sådan at personer over 60 år, uafhængigt af jobsituation, befinder sig i slutningen af deres karriere.

Jens Hjortflod, administrerende direktør for Intrum i Danmark

Hun mener også, at generations- og mentalitetsforskellen mellem folk i 60’erne og de, der er ældre, er for stor til, at man kan generalisere.

– Hvis du ser på de ældre oppe i 80’erne og 90’erne, vil du garanteret ikke finde nogle inkassosager, fordi de kommer fra en anden tid og nogle andre værdier i forhold til gæld, siger Karen Munk, som mener, at det primært er 68-generationen, der får gældsproblemer.

Jens Hjortflod afviser kritikken og henviser til, at folk over 60 år – uagtet deres aktuelle jobsituation – befinder sig i slutningen af deres arbejdsliv.

– Aldersinddelingen kan altid diskuteres. Det forholder sig imidlertid sådan, at personer over 60 år, uafhængigt af jobsituation, befinder sig i slutningen af deres karriere, skriver han i en mail.

Alder ikke længere en faktor

Normalt har alder været en god indikator for, hvor sund ens økonomi var. Typisk kunne man forvente, at jo ældre man er, des mere styr har man på sin økonomi.

Læs også: Nyt lån kan give studerende gældsproblemer

Det billede gør rapporten op med, da den også viser, at færre unge under 30 år faktisk bliver indblandet i sager om inkasso.

Det skyldes ifølge Intrum, at der hersker en større pessimisme blandt de unge – blandt andet på grund af jobmangel – som gør dem mere økonomisk påpasselige.

Sådan gjorde vi: Artiklen udspringer af en rapport, som inkassovirksomheden Intrum har publiceret. Vi har både været i kontakt med virksomheden telefonisk og per mail. Interviewet med Karen Munk er gennemført via telefon, og Jens Hjortflod har besvaret spørgsmålene over mail. Ældre Sagen er kontaktet men kunne først vende tilbage efter deadline.