Danske lastbiler skubbes af vejen

Færre lastbiler på vejene er danskregistrerede
Foto: morgueFile

Af Eva Sofie Fritzbøger og Rasmus Holse-Pedersen

Når der køres danske varer ind og ud af landet, er det ikke nødvendigvis danske chauffører, der sidder bag rattet. Siden 2010 er antallet af de tonstunge køretøjer med danske nummerplader faldet fra 32.300 til 29.215. Det svarer til et fald på 9,6 procent. Samtidig er der også sket et fald i antallet af danske lastbiler, der kører godstransport til og fra Danmark. Det viser nye opgørelser fra Danmarks Statistik.

Morten Pernø er økonom hos vognmændenes brancheforening Dansk Transport og Logistik (DTL) og varetager branchens økonomiske analyser og statistik. Han kan nikke genkendende til udviklingen.

– Udviklingen betyder da, at vi er under pres. Og det har vi været en række år. Der er sket en væsentlig stigning i antallet af konkurser, og det er først inden for den senere tid, at vi har set en vis bedring i tallet. Det skal dog holdes op imod, at bestanden af vognmandsvirksomheder samtidig er faldet, siger Morten Pernø.

Der er en større konkurrence dels fra udenlandske firmaer og dels en lønkonkurrence, hvor danske firmaer flytter noget af deres kørsel ud på udenlandske biler 
Peter Ottosen, Dansk Statistik

Lavkonjunkturer sætter sine spor

Ifølge Dansk Transport og Logistik, der er den landsdækkende brancheorganisation for det danske transporterhverv på vej og bane, er finanskrisen en af forklaringerne på det faldende antal danske lastbiler.

– Dels er det den økonomiske krise, der har betydet, at der er taget ret meget kapacitet ud, og dels er vi i stigende grad blevet udsat for øget konkurrence fra udenlandske chauffører, vurderer Morten Pernø.

Læs også: ‘sikre’ kæmpelastbiler på vej til Danmark

Økonom og chefkonsulent i Danmarks Statistik Peter Ottosen har været med til at udarbejde de statistikker, der peger på, at færre af de internationale godstransporter er på danske hænder. Han ser også udenlandsk konkurrence som en af årsagerne.

– Der er en generel nedadgående tendens. Der er en større konkurrence dels fra udenlandske firmaer og dels en lønkonkurrence, hvor danske firmaer flytter noget af deres kørsel ud på udenlandske biler. De opretter simpelthen datterselskaber i andre EU-lande og bruger biler på udenlandske plader, siger han.

Brancheforeninger er uenige om udviklingens konsekvenser

DTL mener, at tallene belyser en problematisk udvikling i branchen, der gør situationen svær for vognmændene.

– Vi følger selv lastbilbestanden, og den toppede i 2008. Det var i slutningen af højkonjunkturen, og siden da er det faldet kraftigt, siger Morten Pernø.

Læs også: »Når vi kører i Danmark, er det frikvarter«

Hos ITD, der er brancheorganisation for den danske vejgodstransport med internationalt og erhvervspolitisk udsyn, har man også bemærket udviklingen. Her ser man dog mere positivt på den udenlandske konkurrence end man gør hos DTL.

– Jeg synes faktisk i langt højere grad, at det er en positiv historie, for hvis man kun koncentrerer sig om Danmark, så er der kun begrænsede muligheder. Men hvis du orienterer dig udad mod det store europæiske marked, og du indretter dig efter de markedsforhold, der er i Europa, så giver det dig nogle helt andre muligheder for at komme ud og tjene nogle penge på nogle andre markeder, siger administrerende direktør i ITD, Jacob Christian Nielsen.

Han mener, at det for den danske godstransportbranche gælder om at omstille sig til de nye markedsforhold.