De seneste otte år er 44 lokale biblioteksfilialer lukket på landsplan, men i Lundtofte åbnede i år endnu et bibliotek

Læseglæden er i frit fald blandt danske børn. Foto: NetAvisen.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der rig mulighed for at gå på jagt efter den helt rigtige bog med åbningen af endnu et bibliotek i kommunen. I stedet for at lukke et bibliotek, som er virkeligheden i mange af landets kommuner, har man i bydelen Lundtofte pustet nyt liv i bibliotekskulturen, som i forvejen trives i byen.

Kommunen kan konstatere en stigende interesse for læsning efter corona, og de ønskede med åbningen af endnu et bibliotek at imødekomme efterspørgslen. I en pressemeddelelse fra kommunen fremgår det, at udlånstallet er steget markant med 19 procent i 1. og 2. kvartal fra 2019 til 2023.

– Kommunen har ønsket, at Lundtofte Skole skulle bibringe med mere end bare skole til lokalområdet. Skolen skulle være et samlingssted og kultursted, og i den forbindelse ønskede man, at der også skulle være biblioteksservice, siger Cecilie Lindahl (B), medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune.

For at nå ud til borgerne har man i kommunen arbejdet med forskellige initiativer, som skulle få borgerne til at samles om litteraturen. Blandt andet har man søsat et initiativ kaldet Litteratur i det fri, hvor formidling og bevægelse i naturen kombineres. I kommunen arbejder man også for at tiltrække børn og unge, blandt andet med læseklubber. Antallet af læseklubber er firedoblet for børn og unge de seneste par år, og det er muligt at tilmelde sig en læseklub som blot 8-årig.

Hvad angår særligt børn og unge, befinder vi os i en stor læsekrise, særligt børns læseglæde er i frit fald, men læsekompetencerne er også udfordret.
Lotte Hviid Dhyrbye fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Læs også: Fredensborg er med i bibliotekernes første verdensmålsuge i uge 17

Dog så Cecilie Lindahl (B) gerne, at man tiltrak flere børn og unge på flere forskellige måder.

– For eksempel er Stadscaféen på Stadsbiblioteket lukket, hvilket jeg er meget ærgerlig over. Jeg så gerne, at man åbnede en café, så man også gør det til et sted, hvor folk har lyst til at hænge ud. Derudover så jeg gerne, at man i endnu højere grad gør det til et attraktivt sted for børn og unge at hænge ud. Der skal være bedre rammer for, at børn kan lege og udforske, så det er et sted, de har lyst til at komme, siger Cecilie Lindahl (B).

Og meget tyder på, at det er helt essentielt at fange børns opmærksomhed og interesse for litteratur i en meget tidlig alder.

Ekspert understreger vigtigheden af biblioteker i det danske samfund

– Hvad angår særligt børn og unge, befinder vi os i en stor læsekrise, særligt børns læseglæde er i frit fald, men læsekompetencerne er også udfordret, siger daglig leder Lotte Hviid Dhyrbye fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Fakta om PIRLS-undersøgelsen

  • PIRLS står for Progress in International Reading Literacy Study og er en international komparativ sammenligning af læsekompetence
  • Danmark har deltaget i PIRLS i 2006, 2011, 2016 og 2021
  • Det er elever i 4. klasse som deltager i undersøgelsen
  • Både offentlige og private skoler deltager
  • Undersøgelsen gennemføres hvert femte år
  • I 2021 deltog 4.821 danske elever, og undersøgelsen fandt sted på 197 skoler

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Ifølge Lotte Hviid Dhyrbye er det vigtigt at forstå den alvor og vigtighed, der ligger i, at børn og unge introduceres alsidigt og ofte til litteratur i deres hverdag.

En stor international undersøgelse kaldet PIRLS har til formål at kortlægge børns læsekompetencer, og i PIRLS-undersøgelsen 2021 finder man flere nedslående tendenser. Undersøgelsen viser blandt andet, at danske børn er at finde i bunden, når det kommer til læseglæde, her ligger de nemlig på en næstsidsteplads i forhold til læseglæde. Kun Norge er placeret ringere. Desuden peger undersøgelsen ’Børn og unges læsning 2021’ fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker på, at danske børn læser mindre. Børns forhold til litteratur og læsning er derfor bekymrende, fastslår Lotte Hviid Dhyrbye.

– PIRLS-undersøgelsen 2021 peger på, at vi har ca. 25 procent, som ikke rigtig kan finde ud af at læse – de har simpelthen vanskeligheder med at afkode tekster, siger Lotte Hviid Dhyrbye.

Ifølge Lotte Hviid Dhyrbye er bibliotekernes rolle og potentiale enormt vigtigt, og det er især vigtigt, at man udnytter bibliotekerne og det de kan i vid udstrækning, da de kan bidrage til løsningen på nogle af de velfærdsudfordringer vi står over for.

Læs også: Kejserens gamle klæder: Giv din gamle garderobe nyt liv… på biblioteket

Sådan gjorde vi: Journalisten læste en pressemeddelelse på kommunens hjemmeside omhandlende åbningen af et ny bibliotek og ønskede efterfølgende at undersøge, hvilken rolle biblioteker har i Danmark. Begge interviews er foretaget telefonisk.