Fredensborg er med i bibliotekernes første verdensmålsuge i uge 17

Fællesfoto fra da de første 10 biblioteker i Danmark blev verdensmålscertificerede i 2022. Foto: Chora 2030

Stop madspil, en tur i naturen og genbrug af bøger. Det kan være nogle meget små skridt på vej mod at opfylde nogle af FN’s 17 Verdensmål. Nu har Danmarks Biblioteksforening etableret det landsdækkende projekt UGE17, som er en temauge hvor der fokuseres på FN’s 17 Verdensmål og på bæredygtighed. Det fremgår af hjemmesiden for Forbundet Kultur og Information.

Alle landets biblioteker kan gratis tilmelde sig og deltage i UGE17, og i næste uge er det første gang, at projektet om verdensmålsugen løber af stablen. 73 pct. af landets 98 kommuner er med i projektet.

Fredensborg er med til at sætte verdensmålene på dagsordenen
Fredensborg Kommune er en af de kommuner, der har tilmeldt sig verdensmålsugen, og i den forbindelse har Fredensborg Bibliotekerne derfor arrangeret en række aktiviteter for at sætte fokus på FN’s Verdensmål.

Mathias Nielsen, litteraturformidler hos Fredensborg Bibliotekerne, fortæller at de i Fredensborg gerne vil være med til at oplyse og brede viden omkring verdensmålene.

– Fredensborg Bibliotekerne deltager i UGE17, fordi FN’s Verdensmål er noget, som vi gerne vil være med til at arbejde for. Det giver god mening for os, da vi i forvejen bidrager til målene ved blandt andet at genbruge bøger, tilføjer han.

Formålet bag UGE17
Pia Damsgaard, programleder for FN’s Verdensmål og projektleder for UGE17, forklarer om formålet bag verdensmålsugen.

– UGE17 skal engagere og udvide befolkningens viden omkring verdensmålene og bæredygtig livsstil. Det sker ved, at bibliotekerne formidler løsninger på de forskellige verdensmål. Man folder verdensmålene ud i delmål. Eksempelvis kan et kursus i at stoppe madspil være et delmål hen imod at løse verdensmål nummer 2 omkring at stoppe sult.

Pia Damsgaard fortæller derudover, at formålet er at sætte fokus på de forskellige verdensmål hen til uge 17.

– Ugerne op til uge 17 er en form for optakt, og i uge 17 vil der så være en festivitas af fokus på verdensmålene på de forskellige kommuners biblioteker.

På Herning Bibliotekernes hjemmeside skriver de, at hensigten med UGE17 er, at Danmarks biblioteker skal bruges som platform til at aktivere lokale kræfter med målet om at skabe opmærksomhed på FN’s 17 Verdensmål og udvikle lokale løsninger på de forskellige verdensmål. Temaugen skal også være med til at styrke opbakningen af verdensmålene.

Danske biblioteker har også mulighed for at bliver verdensmålscertificerede, og lige nu er der 20 verdensmålscertificerede biblioteker i Danmark.

Det er Chora 2030, der står for verdensmålscertificeringen af bibliotekerne. De skriver på deres hjemmeside, at når et bibliotek bliver verdensmålscertificeret, ser man på deres verdensmålsarbejde i forhold til det organisatoriske, driftsmæssige og borgervendte arbejde på bibliotekerne. 

– Når et bibliotek bliver verdensmålscertificeret, vurderes det ud fra bibliotekernes evne til at formidle verdensmålene gennem vidensdeling og arrangementer til borgerne, deres facilitering af fællesskaber der har bæredygtighed i centrum, og hvor bæredygtigt selve biblioteket er. Det omhandler for eksempel, om biblioteket har affaldssortering, og om de har et sundt arbejdsmiljø med god trivsel, siger Pia Damsgaard.

Verdensmålscertificeringen er til for at styrke bibliotekernes rolle, så bibliotekerne ikke blot ses som en videncentral men aktivt opfordrer borgere til at bakke op og engagere sig i verdensmålene.

Verdensmålscertificerede biblioteker

  • Verdensmålscertificeringen er et tilbud til alle danske biblioteker
  • Det omhandler bibliotekernes verdensmålsarbejde
  • Certificeringen styrke bibliotekernes rolle som en drivkraft for borgerinddragelse og bæredygtighed
  • Verdensmålscertificeringen er udviklet i samarbejde med Danmarks Bibilioteksforening.

Kilde: Danmarks Biblioteksforening, DB2030.

Aktiviteter i uge 17
I verdensmålsugen har Fredensborg Bibliotekerne blandt andet arrangeret en tur i naturen med fokus på verdensmål nummer 3 om sundhed og trivsel og en workshop for børn med fokus på verdensmål nummer 14 om livet i havet, hvor der læses litteratur om havet.

Pia Damsgaard fortæller, at bibliotekerne har adgang til materiale om verdensmålene, men bibliotekerne vælger selv, hvordan de hver især vil fokusere på verdensmålene i uge 17, samt hvilke aktiviteter de vil arrangere. Det er hermed op til de enkelte biblioteker at vælge, om de vil fokusere på alle verdensmålene eller nogle udvalgte.

Mathias Nielsen sætter lidt flere ord på tankerne bag de valgte aktiviteter på Fredensborgs biblioteker i uge 17.

– Vi fokuserer på flere af verdensmålene i uge 17, og vi har arrangeret forskellige aktiviteter, som på forskellig vis taler ind i verdensmålene. Vi håber, at vores arrangementer kan være med til at oplyse og gøre opmærksom på verdensmålene.

Læs også: Gymnasium holder festival for bæredygtighed

Hvorfor lige på biblotekerne
Verdensmålsugen blev startet efter, at flere og flere biblioteker begyndte at arbejde med FN’s Verdensmål. Efter den stigende interesse for FN’s Verdensmål begyndte Pia Damsgaard at samarbejde med Danmarks Biblioteksforening omkring opstart af et projekt, hvor man kunne få flere biblioteker med. Heraf blev resultatet temaugen UGE17.

Til hvorfor bibliotekerne er et godt sted at sætte FN’s Verdensmål på dagsordenen, siger Pia Damsgaard.

– Bibliotekerne er et godt sted at formidle viden til den brede befolkning, fordi det er den mest borger besøgte kulturinstitution i Danmark. På bibliotekerne møder vi alle borgere i alle aldre.

 

Sådan gjorde vi: journalisten så på Fredensborg Biblotekernes hjemmeside, at de under kommende arrangementer skrev omkring verdensmålsugen i uge 17. Derefter kontaktede journalisten projektlederen for projektet og Fredensborg Bibliotekerne, for at høre, hvordan de i Fredensborg satte fokus på verdensmålene.