Derfor tager ældre mænd livet af sig selv

 

Det er specielt ældre mænd over 80 år der vælger at tage billetten frivilligt
Det er specielt ældre mænd over 80 år der vælger at tage deres liv for tidligt, Foto: Flickr

 

Størstedelen af alle selvmord blandt ældre bliver begået af mænd over 80 år. Det viser en rapport fra Socialstyrelsen, der peger på, at størstedelen af de ældre lider af depression kort før de begår selvmord. Selvmordsforsker og hovedansvarlig for rapporten, Annette Erlangsen, forklarer, at der er mange årsager til, at de ældre mænd topper selvmordstatistikken.

–  Mange ældre lider af depressioner, uden at det bliver identificeret og behandlet. I de tilfælde hvor den ældre ikke modtager behandling, kan det i værste tilfælde ende med selvmord, siger Annette Erlangsen.

Læs også: Derfor begår så mange ældre selvmord

Det er især mændene, som er i fare for at udvikle en depression. Ifølge konsulent i Ældre Sagen Ingrid Branner, skyldes det, at mænd og kvinder håndterer de livskrisesituationer, som alderdommen kan føre med sig, på meget forskellige måder. Mændende har sværere ved at åbne op og få bearbejdet deres sorg med andre.

– Det er i mange tilfælde hos deres livsledsager, at mange mænd får vendt følelsesmæssige ting. Når konen forsvinder, føler de sig ekstremt alene. Jeg har hørt nogle mænd sige, at de har svært at lave mad selv, og andre aner ikke, hvordan en vaskemaskine fungerer, siger Ingrid Branner.

Jobbet betyder alt

Ifølge Ingrid Branner kan en meget traditionel kønsrollefordeling være én af forklaringerne på, hvorfor det er svært for mændene at klare sig igennem hverdagen uden konen. Hun fortæller, hvordan mændene ofte er sværere at få fat på i forhold til ensomhedsforebyggelse. De lukker sig i stedet inde i sig selv og isolerer sig fra omverdenen. Konen er i mange tilfælde den, som har haft det sociale netværk.

– Vi oplever, at mændene er meget afhængige af det netværk, de har i forbindelse med deres arbejde. I det øjeblik de går på pension, oplever mange, at deres netværk omkring dem forsvinder.

Ingrid Branner, Ældre sagen.

Ifølge Ingrid Branner har kvinder generelt et større netværk sammenlignet med mænd. Derudover er kvinder oftest også bedre til at få talt med hinanden om følelsesmæssige ting.

Taler ikke om følelser

Annette Erlangsen henviser til en norsk undersøgelse, som belyste, at der var nogle særlige personlighedstræk, som  gik igen ved de mænd, som valgte at tage deres eget liv.

– Det var særligt de mænd, der igennem deres liv havde haft kontrol over deres egen situation, som begik selvmord. Mange af mændene var meget handlingsorienterede og vandt til at være meget kontrollerede omkring alt. Samtidig var der en tendens til, at meget få af mændene talte med andre om følelsesmæssige problemer, siger Annette Erlangsen.

Denne følelsesmæssige indelukkethed kan ifølge Annette Erlangsen være en af forklaringerne på, hvorfor så mange mænd over 80 år vælger at tage deres eget liv. Mændene føler sig i mange tilfælde også som en byrde, når de kommer op i alderen. Et fænomen man i medicinske kredse kalder for Percieved Burdensomeness.

-Når man bliver gammel nedsættes ens funktionsevne og det betyder, at man er nødsaget til at modtage hjælp til ting, man normalt selv ville stå for. I nogle tilfælde er det meget personlige ting, som at gå i bad eller på toilettet, som man pludselig behøver hjælp til. Det kan være rigtig svært at acceptere for den enkelte person, at man er nødt til at få hjælp fra fremmede til sådan nogle ting, siger Annette Erlangsen.

Undgår lægen

Ifølge Ingrid Branner er det videnskabeligt bevist, at mænd generelt er mindre tilbøjelige til at søge sundhedsmæssig hjælp end kvinder. Især når det drejer sig om helbredsproblemer af en mere psykologisk karakter.

– Jeg tror at mænd er gode nok til at opsøge hjælp af en praktisk karakter, men knap så gode i det øjeblik, at de oplever smerte af en mere psykisk sammenhæng. Generelt er mænd dårligere til at gå til lægen. Mange mænd har svært ved at indrømme, at de har brug for hjælp, og derfor venter mange så lang tid med at gå til lægen, at det til sidst kan være for sent, siger Ingrid Branner.

Annette Erlangsen er enig i  dette synspunkt.

– Der er nogle psykologiske barriere hos mænd som forhindrer dem i gå til lægen. Mange har svært ved at udtrykke deres følelser og ender derfor med at gå til lægen med ondt i maven, i stedet for at forklare lægen om de følelsesmæssige savn, som de føler, fordi deres kone netop er død, siger Annette Erlangsen.

Mødes omkring øl og ostemadder

Hos Ældre Sagen er de opmærksomme på, at mange af de aktiviteter som de tilbyder er meget rettet mod kvinder. Et livsmodsforum eller en sorggruppe, hvor man diskuterer sine følelser med andre har vist sig at appellere mest til kvinder i sorg.

Læs også: Danskerne er bange for at tale om ældres selvmord

Ingrid Branner forklarer, at mændene oftest søger nogle andre steder og tilbud, hvor de kan tale med andre. Hos Ældre Sagen forsøger de derfor at tænke i andre aktiviteter for at lokke flere af mændene til.

– Vi prøver at arrangere fisketure og mandeaftener, og forsøger at skabe nogle rammer hvor mændene kan mødes over en øl og en ostemad, imens de tager et slag billard.

Ingrid Branner, Ældre Sagen.

Annette Erlangsen mener også, at vi  må gøre noget for at inkludere mændene på et mere overordnet samfundsmæssigt plan og have en større opmærksomhed på problemet.

– Det er selvfølgelig vigtigt at man fra en samfundsmæssig side af er i stand til at yde den hjælp og på en sådan måde, at de ældre ikke føler sig som en byrde. Der er jo eksempler fra plejehjem og lignende, hvor det ikke altid er helt ideelt, siger Anette Erlangsen.