DSB: Flere stationer skal have selvmordsforebyggelse

Det er snart to år siden, at der blev opsat Livslinien-skilte på Valby Station. Nu er der planer om udrulning til flere stationer.
Foto: Nanna Vie Kaysen

 

Er livet svært? Vi er her for dig.

Det budskab har mødt togpassagererne på Valby Station i knap to år.

Beskeden står nemlig på skilte, som organisationen Livslinien i samarbejde med DSB har hængt op på udvalgte steder på stationen. Målet er at nedbringe antallet af selvmord på skinnerne, og noget kunne tyde på, at indsatsen virker.

Ifølge tal fra Trafikstyrelsen, er der nemlig sket et fald i selvmordsforsøg, imens skiltene har hængt på stationen.

Du kan kontakte Livslinien, hvis du har selvmordstanker eller er i anden alvorlig livskrise, eller hvis du er pårørende eller efterladt til selvmord.

Telefonrådgivning, 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-05

Netrådgivning alle ugens dage på www.skrivdet.dk

Chatrådgivning mandag og torsdag kl. 17-21 samt lørdag kl. 13-17

Kilde: Livslinien

Initiativet på Valby Station blev igangsat i slutningen af 2019. Trafikstyrelsen oplyser i en mail, at der i 2019 var indmeldt to selvmord og ét selvmordsforsøg på Valby Station. I 2020 var der ingen indberettede selvmord eller selvmordsforsøg på stationen. Om faldet i registrerede selvmord har sammenhæng med initiativet på stationen, kan hverken bekræftes eller udelukkes. Men der har også været et generelt fald landet over.

En ny sikkerhedsrapport fra Trafikstyrelsen fra september i år viser nemlig, at der er sket et fald i selvmord på jernbanen i Danmark fra 2019 til 2020. I 2019 var der samlet set 36 selvmord, hvor det i 2020 var faldet til 25.

Læs også: Sådan bryder du et dødbringende tabu

Flere stationer skal have opsat skilte

Her to år efter opsætning er DSB og Livlinien i gang med en foreløbig evaluering. De har planer om at opsætte skilte på flere stationer for at kunne konkludere mere sikkert på virkningen.

Direktør i Livslinien Jeppe Kristen Toft skriver i en mail, at Livslinien gerne ser en udrulning af lignende tiltag til andre stationer og har talt med DSB om ønsket.

Sikkerhedschef i DSB Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen skriver i en mail, at DSB sammen med Livslinien og Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse (DRISP) har lavet en foreløbig evaluering af tiltagene på Valby Station, men at det er for tidligt at sige noget sikkert om effekten, før der er flere registreringer af opkald:

– Den foreløbige evaluering peger på, at særligt skiltene har en positiv betydning, og DSB har derfor sammen med DRISP og Livslinien udpeget yderligere stationer, hvor særligt skilte må kunne forventes hurtigere at bidrage til at opnå det nødvendige evalueringsgrundlag. Det vil sige flere henvendelser til Livslinien på baggrund af skiltene, skriver Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen.

Selvmord ved togpåkørsel fordelt på bopælsregion fra 2000-2015

Region Nordjylland: 11 selvmord, svarende til 6.01%

Region Sjælland: 27 selvmord, svarende til 14,75%

Region Syddanmark: 30 selvmord, svarende til 16,39%

Region Midtjylland: 34 selvmord, svarende til 18,58%

Region Hovedstaden: 81 selvmord, svarende til 44,26%

Kilde: Center for Selvmordsforskning: ‘Selvmord og selvmordsforsøg på skinnerne’ 2018

Læs også: Blåt lys skal reducere antallet af selvmordsforsøg

Dansk Jernbaneforbund ønsker større ambitioner

Kommunikationschef i Dansk Jernbaneforbund Simon Bauer roser initiativet, men han håber også på større ambitioner i fremtiden:

– Det er en meget voldsom oplevelse for vores medlemmer, når nogen vælger at kaste sig ud foran et tog. Det kan betyde, at man får smadret sit liv fuldstændig, fordi man har haft en meget traumatiserende oplevelse. Alt hvad man kan gøre for, at det ikke sker, byder vi hjertelig velkommen. I virkeligheden tænker vi, at man burde gøre meget mere, siger Simon Bauer.

Simon Bauer siger, at det ville være mere optimalt at ansætte uddannede personale til at spotte selvmordstruede på perroner, fordi de ofte vil kredse om beslutningen og undersøge stationen i månedsvis:

– Det ville være bedre, hvis man i mere aktiv grad tilbød hjælp til mennesker med selvmordstanker. Det er en samfundsopgave. Men vi kunne godt tænke os, at man arbejdede mere effektivt med det i ledelsen i de organisationer, der har noget med det her at gøre, siger Simon Bauer.

Sådan gjorde vi: Nyheden udspringer af skribentens egen undring over, hvordan det går med det selvmordsforebyggende initiativ på Valby Station. Kilderne er indhentet fra deres kontaktoplysninger på deres respektive officielle hjemmesider.