DTU udvider pladsen til undervisning

DTU udvider med nye lokaler og er klar med en række initiativer for at skabe plads til de mange elever der søgte ind på uddannelserne i sommer. Siden den 30. juli er optaget steget med syv procent på landets tekniske uddannelser, deriblandt også på DTU, fremgår det af en opgørelse fra uddannelsesministeriet.

I øjeblikket bliver der bygget nye bygninger, der skal imødekomme efterspørgslen.

”Vi er i gang med nybygninger, hvor vi kombinerer studenterliv og kontormiljøer i samme hus,” fortæller DTU’s rektor, Anders Bjarklev.

I forbindelse med nybyggeriet bliver der tænkt i nye baner, blandt andet i et forsøg på at skabe et dynamisk læringsmiljø.

”Hvis det virker, skal det gøre, at vores studerende og underviserne har nemmere ved at finde hinanden. Det skal give noget ny dynamik,” siger han.

Desuden arbejdes der på at renovere gamle auditorier, så de kan løfte flere opgaver, ligesom der udvikles på traditionelle foyerlokaler, der skal bruges til undervisning eller gruppearbejde, fortæller Anders Bjarklev.

Per 1. Januar forventer rektoren at gennemføre en fusionering med Ballerups Ingeniørhøjskole, så begge institutioners lokaler vil blive brugt mere bredt.

”Det bliver ikke sådan, så man skal frem og tilbage tre gange i løbet af dagen mellem Lyngby og Ballerup, for det tager simpelthen for lang tid, men man kan sagtens forestille sig, at man er tre dage i Lyngby og to dage i Ballerup.”

DTU kan forvente flere elever i fremtiden

Det akutte problem med pladsmangel er løst for denne gang, men der vil være behov for flere undervisningslokaler, hvis tendensen til øget optag fortsætter i fremtiden. Det mener Sten Hastrup fra DTU’s studenterorganisation, Polyteknisk Forening.

”De sidste 10 år har der været en tilgang af nyoptagne på mellem fem procent og ti procent, og antallet af undervisningslokaler har ikke fulgt den udvikling. Den eneste holdbare løsning er at få fyret op under byggeriet og bygge de lokaler, der mangler," skriver Sten Hastrup i en mail til netavisen.dk

Læs også: Danmark sætter rekord i nye studerende

Læs også: Rekordoptag sender studerende til eksamen om lørdagen