Ekspert: Grøn asfalt batter ikke meget i klimaregnskabet

Denne strækning ved Helsingørmotorvejen fik i maj måned ny klimavenlig asfalt, oplyser Vejdirektoratet på sin hjemmeside. Foto: Caroline Ryberg Albæk.

Vejdirektoratet har i år lagt klimavenlig asfalt flere steder i landet. Det er en ny asfalttype, der mindsker bilernes brændstofforbrug. Den nye løsning skal sørge for, at der bliver udledt mindre CO2 fra de biler, der kører på strækningerne, hvor asfalten er lagt.

Det nye fænomen er ifølge Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent i tænketanken Concito, et positivt tiltag, men langt fra nok.

– Selvom det er positivt, er det ikke noget, der flytter meget i det store regnskab, siger han.

– Det er nogle få procent, man kan spare af bilernes CO2. Det er ikke det væsentligste bidrag i transportsektoren.

Selvom det er positivt, er det ikke noget, der flytter meget i det store regnskab
Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent i tænketanken Concito

Henrik Gudmundsson mener i stedet, at fokus bør rettes i en anden retning.

– Det er meget vigtigere at tage fat på, hvilke brændstoffer bilerne kører med, hvor energieffektive bilerne er, og hvor meget vi kører.  

Testes fire steder

Ifølge specialist i Vejdirektoratet Christian Axelsen testes den klimavenlige asfalt lige nu på fire strækninger i landet: Skovvejen på Vestsjælland, Helsingørmotorvejen ved Hans Knudsens Plads, Trekantsområdet nær Taulov og på sydmotorvejen på Lolland.

Klimavenlig asfalt

  • Klimavenlig asfalt mindsker bilernes rullemodstand, så bilerne bruger mindre brændstof. Dermed nedsættes CO2 udledningen.
  • Det forventes at borgere og virksomheder i gennemsnit vil spare ca. 40 mio. kr. i brændstof for hver million kroner, der investeres i klimavenlig asfalt.
  • Vejdirektoratet er stadig i testfasen med den nye type asfalt.  

Kilde: Vejdirektoratet.dk  

Disse strækninger er ifølge Christian Axelsen valgt ud til at teste den nye type asfalt, fordi det er nogle af de strækninger i Danmark, hvor der er mest trafik.

– Vi har en interesse i at lægge den klimavenlige asfalt ud der, hvor det giver mest mening. Jo flere der kører på den, jo større effekt har den, siger han.

Trods sin skepsis for asfaltens effekt, bakker Henrik Gudmundsson op om Vejdirektoratets tiltag, og han påpeger, at det er vigtigt, det bliver gjort nu.

– Det er på høje tid, at man tager fat i transportområdet og forsøger at få nedbragt CO2-udledningen. Transportområdet er en vigtig faktor for at komme i mål, siger han.

Christian Axelsen fortæller, at den nye type asfalt også er brugbar på andre parametre.

– Der er tilmed en bonuseffekt ved en reduktion af støj. Dertil vil bilister spare penge på brændstof, når de kører på disse veje, og vejens naboer vil opleve en lavere støjbelastning, siger han.

 

Sådan gjorde vi: På vejdirektoratets hjemmeside fremgår det i pressemeddelelser 2018, at Vejdirektoratet tester klimavenlig asfalt på flere strækninger i Danmark. Der blev foretaget et telefonisk interview med Vejdirektoratet om disse strækninger. Dertil blev tænketanken Concito kontaktet og spurgt ind til den langsigtede effekt ved klimavenlig asfalt.