Ekspert: Kontanthjælp kan ikke reguleres efter, hvor man bor

12. Morten Messerschmidt var studentermedhjælper for Mogens Camre (DF) i årene 2003-2005. Foto: en.wikipedia.org
Bag Christiansborgs fire mure er Joakim B. Olsen kommet i modvind efter sit nye forslag om at ændre i kontanthjælpen. 
Foto: en.wikipedia.org

Alt for kompliceret. Sådan lyder dommen over udmeldingen fra Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance, om at beløbet på kontanthjælp bør reguleres efter, hvilken kommune en kontanthjælpsmodtager er bosat i.

Ifølge ekspert Bo Sandemann Rasmussen, professor i økonomi og business på Aarhus Universitet, vil beskæftigelsesordførerens forslag være svært at få implementeret i praksis, da der mangler tal på området.

– Det kræver, at man laver klare opgørelser over, hvor dyrt det er at leve i forskellige dele af Danmark, og at man regner andre ydelser med ind i regnestykket. Så at indføre reguleringer i kontanthjælpen alt efter, hvor man bor, vil være et utrolig kompliceret system, da man dermed skal lave satser for kontanthjælpen, som er egnsspecifikke, lyder det fra Bo Sandemann Rasmussen, professor i økonomi og business på Aarhus Universitet, Institut for økonomi.

Læs også: Unge arbejdsløse er nu i gang med uddannelse

Med Joachim B. Olsens nye forslag vil kontanthjælpsmodtagere, der er bosat i udkantskommunerne, modtage færre penge i kontanthjælp, end personer der er bosat i de centrale kommuner. Baggrunden for forslaget er, at det skal være mindre attraktivt at flytte til kommuner, hvor leveomkostningerne er lavere.

– Man skal fastsætte niveauet af kontanthjælpen ud fra de leveomkostninger, der er i de enkelte kommuner. Også for at modvirke, at det bliver for attraktivt at flytte dertil, fordi man gerne vil leve på overførselsindkomst, lød udmeldingen fra Liberal Alliances beskæftigelses ordfører, Joachim B. Olsen, til Berlingske.

Det er da et mærkværdigt forslag. En liter mælk koster det samme i Kalundborg, som den gør i København.
Martin Damm, borgmester i Kalundborg Kommune

Administrativt en kæmpe udfordring

Beskæftigelsesordførerens forslag vil formentlig betyde mere administrativt arbejde for kommunerne, og det vil være en stor udfordring at indføre regulationer for kontanthjælpen på kommunal basis.

– Alt det administrative med at opgøre, hvordan man skal regulere kontanthjælpen, er nok det største problem ved det her, fordi det vil være så kompliceret, at skulle finde den korrekte måde at få opgjort, hvor høj kontanthjælpen skal være i forskellige kommuner i Danmark, siger Bo Sandemann Rasmussen.

Læs også: Ny analyse: Kontanthjælpsreformen sender unge i job

Kontanthjælpsloftet 

– Den 18. november færdiggjorde regeringen en endelig aftale om et nyt kontanthjælpsloft sammen med de øvrige partier i blå blok.

– kontanthjælpsloftet reducerer ikke selve kontanthjælpssatsen, men betyder, at regeringen indfører et loft for, hvor meget en kontanthjælpsmodtager maksimalt kan opnå i støtte fra det offentlige.

– Regeringen vil også genindføre 225-timers-reglen, der betyder, at kontanthjælpsmodtagerne skal dokumentere, at de står rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde mindst 225 timer om året – seks uger.

Og det er ikke kun kommunerne, der vil blive berørt, hvis forslaget skulle blive aktuelt.

– Hvis du skal indføre forslaget på kommunebasis, så vil du formentlig heller ikke ramme rigtigt med satserne. De personer, der bor inde i byen i den pågældende udkantskommune, vil nok blive hårdt ramt, hvor dem der så bor lidt længere ude i kommunen, vil have det lidt bedre, da de formentlig bor billigere.

Borgmester: “Et mærkværdigt forslag”

I Kalundborg Kommune undrer man sig over udmeldingen fra Joachim B. Olsen, og borgmester Martin Damm (V) har ikke mange roser til overs for forslaget, som vil ramme kontanthjælpsmodtagerne i Kalundborg Kommune.

– Det er da et mærkværdigt forslag. En liter mælk koster det samme i Kalundborg, som den gør i København, så jeg kan altså ikke se, hvorfor det skulle gøre mening at regulere kontanthjælpen på baggrund af geografisk placering, siger Martin Damm.

Læs også: Ung eks-kontanthjælpsmodtager: De lyttede, men hørte mig ikke

Joachim B. Olsens forslag kommer i forlængelse af det nye kontanthjælpsloft, regeringen netop har indført. Det nye loft regulerer ikke kontanthjælpen på baggrund af, om en person bor i en udkantskommune, men det sætter dog en maks-grænse for, hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i samlet støtte fra det offentlige.