Ekspert: Lovforslag om vaccinering af pædagoger er unødvendigt

Liberal Alliance på Frederiksberg har foreslået, at alle ansatte i daginstitutioner skal have MFR-vaccinen.
Foto: Pixabay

Liberal Alliance på Frederiksberg foreslår, at kommunen kræver, at al personale i daginstitutioner skal være MFR-vaccinerede. Formålet er at undgå, at ansatte kan smitte børn med mæslinger.

Læs også: Vaccineskeptisk mor: Tilrettelægger selv børnevacciner

Afdelingslæge på Statens Serum Institut Peter Henrik Andersen mener dog ikke, at lovforslaget er nødvendigt, fordi der ikke er fare for, at det rent faktisk sker.

– Jeg kender ikke til noget problem med smittefare blandt ansatte i institutioner og små børn. Jeg kan ikke sige, at det aldrig er sket, men i nyere tid er det meget sjældent, siger han.

Det er mit politiske ansvar over for borgerne at reagere på, hvis der hersker frygt eller mistillid til institutionerne.
Laura Lindahl (LA), formand for børneudvalget på Frederiksberg

Han fremhæver det, at mæslinger er udryddet som sygdom i Danmark, som den primære årsag til, at lovforslaget er unødvendigt.

– Vores udgangspunkt er jo, at vi har elimineret mæslinger i Danmark, så vi har kontrol med sygdommen. Derfor jeg synes slet ikke, at der er noget problem, siger han.

Et politisk ansvar

Formand for Børneudvalget på Frederiksberg Laura Lindahl fra Liberal Alliance afviser kritikken.

– Det er meget muligt, at han (Peter Henrik Andersen, red.) ikke mener, at der er et problem, men der er altså forældre, som er nervøse for at aflevere deres børn i institutioner. Det er mit job som politiker at tage hånd om den frygt, siger hun.

Hun henviser blandt andet til en episode i en institution i Århus sidste år, hvor en pædagog angiveligt skulle have smittet et barn med mæslinger, som årsag til denne frygt blandt forældre.

Hun anerkender Peter Henrik Andersens vurdering, men det ændrer ikke hendes holdning til sagen.

– Vi taler ud fra to forskellige udgangspunkter. Han kommer med en lægefaglig vurdering, og jeg kommer med en politisk vurdering, som jeg agerer udfra. Det er mit politiske ansvar over for borgerne at reagere på, hvis der hersker frygt eller mistillid til institutionerne, siger hun.

BUPL: Det er vigtigt at tage udgangspunkt i fakta

Formand for BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund – i hovedstaden, Henriette Brockdorff, kan ikke genkende det billede, som Laura Lindahl maler af de angste forældre.

– Vi har ikke været ude at undersøge det, men det er ikke vores umiddelbare indtryk, at forældrene er utrygge ved at aflevere deres børn i institutionerne, siger hun.

Læs også: Ville du vaccinere dit barn selvom det havde aluminiumsallergi?

Det bekymrer hende, at man ikke fra politisk side lytter til eksperter, som ikke mener, at der er et problem.

– Vi er stærkt bekymrede for, at man går imod fagkundskaben på grund af politisk overbevisning. Det er rigtig vigtigt at tage udgangspunkt i fakta, og hvis fagkundskaben siger, at der ikke er noget problem, så betragter vi det heller ikke som et problem, forklarer hun.

Forslaget om vaccinering af ansatte i daginstitutioner blev behandlet til et kommunalbestyrelsesmøde på Frederiksberg mandag aften, hvor det blev indstillet til videre godkendelse.

Sådan gjorde vi: Artiklen udspringer af en omtale af lovforslaget på DR. Alle tre interviews er udført per telefon.