Ekspert: Overvågning på jobbet kan gøre ansatte mindre produktive

Selvom det kan virke attraktivt for arbejdsgiveren at kontrollere, om de ansatte rent faktisk arbejder, er det ikke nødvendigvis så attraktivt, som man kunne tænke, forklarer Tine Jensen, lektor i Psykologi på Roskilde Universitet. Grafik: Maja Kylling Bærenholdt

Når ansatte bliver videoovervåget, er de mere tilbøjelige til at følge reglerne. Til gengæld er de også mindre tilbøjelige til at yde en ekstra indsats.

Det fortæller Tine Jensen, som er lektor i psykologi på Roskilde Universitet.

– Med overvågningen risikerer man, at de ansatte gør det, de skal, men så heller ikke yder mere end det. Så det risikerer faktisk at have en nedsættende effekt på produktiviteten i det lange løb, siger hun.

Overvågning kan have den ønskede effekt, hvor ansatte overholder reglerne, men det kan også være med til at undergrave tilliden mellem arbejdsgiver og ansat. Og hvis man ønsker samvittighedsfulde medarbejdere, er det vigtigt, at man viser dem tillid, siger Tine Jensen.

Lektorens pointe kommer i kølvandet på, at flere fagforeninger melder om, at overvågning af ansattes effektivitet på arbejdspladsen er et problem.

Ved at give medarbejderne tillid, får man også mere samvittighedsfulde medarbejdere.
Tine Jensen, lektor i psykologi på Roskilde Universitet

Peter Blume, professor i jura ved Københavns Universitet fortæller, at overvågning på arbejdspladsen er meget udbredt.

– Noget er begrundet i arbejdsgiverens ledelsesret. Arbejdsgivere har ret til at holde øje med, om de ansatte rent faktisk arbejder, fortæller han.

Selvom det kan virke attraktivt for arbejdsgiveren at kontrollere, om de ansatte rent faktisk arbejder, er det ifølge Tine Jensen ikke så attraktivt, som man kunne tænke.

– Arbejdsgiveren opnår jo det, de gerne vil. De opnår muligvis øget aktivitet til det punkt, som benchmarket er sat til. Men risikoen er, at det heller ikke går derudover, fortæller hun.

  • Størstedelen af landets 400.000 butikker er overvåget
  • Hos 12% af HK’s medlemmer bliver overvågningskameraer brugt til at overvåge deres arbejdsindsats
  • Hos dem, hvis arbejdsindsats bliver overvåget, oplever 55% at chefen kommenterer på deres arbejdsindsats

Kilde: Sikkerhedsbranchen og Epinion for HK Handel

23-årige Victoria Herrestrup på, som arbejder som bartender, kan nikke genkendende til Tine Jensens pointe. Victoria Herrestrup blev overvåget på sin tidligere arbejdsplads på en restaurant.

– Min chef tjekkede, at de ansatte gjorde det, de skulle, og at de gjorde deres arbejde ordentligt. Han sad og holdte styr på dem. Man havde ikke lyst til at gøre dét ekstra. Man gjorde bare minimum, og så gik man igen, fortæller hun om sin tidligere arbejdsplads.

Netavisen har været i kontakt med Victoria Herrestrups tidligere chef, som ikke mener, at han overvåger sine ansatte ulovligt. Dog har en anden tidligere ansat på samme restaurant bekræftet, at de ansatte bliver videoovervåget.

Det danske arbejdsmarked bygger på tillid 

Det danske arbejdsmarked er ifølge Tine Jensen kendetegnet af en gensidig tillid, hvor arbejdsgiveren regner med, at opgaven bliver løst. Og det gør den som regel også.

– Der er jo en grund til, at Danmark har et højt produktivitetsniveau, selvom vi har korte arbejdsdage. Og det er blandt andet på grund af det tillidsforhold, der er mellem ledelse af medarbejdere. Altså tilliden til, at du nok skal klare det, du skal gøre, og så blander vi os ellers ikke i, hvordan du gør det. Ved at give medarbejderne tillid, får man også mere samvittighedsfulde medarbejdere, forklarer Tine Jensen.

Overvågning er blot en del af problematikken, som i højere grad handler om en misforstået opfattelse af, hvad ledelse er. Det er ikke videoovervågningen i sig selv, der er problemet.
Janne Skakon, ekstern lektor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet

Når arbejdsgiveren sætter videoovervågning op på arbejdspladsen, bryder man ifølge Tine Jensen det tillidsforhold, fordi man får en følelse af, at man hele tiden er under mistanke. Og så mister de ansatte lysten til at yde en ekstra god indsats.

Janne Skakon, ekstern lektor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet, mener ikke, at tilliden nødvendigvis bliver brudt, når der indføres videoovervågning.

Regler om TV-overvågning på arbejdspladser

  • Overvågningen må ikke være krænkende for dig som medarbejder
  • Overvågningen skal have et driftsmæssigt og sagligt formål, som forebyggelse af tyveri eller overfald
  • Din arbejdsgiver må ikke overvåge og kontrollere din effektivitet som medarbejder
  • Arbejdsgiveren har ansvaret for, at alle medarbejdere er orienteret om tv-overvågningen. Det bør gøres skriftligt i fx personalehåndbogen. Nye medarbejdere skal også altid informeres om tv-overvågningen ved ansættelsen.
  • I alle indendørs områder, hvor der kommer kunder, skal der skiltes med tv-overvågningen

Kilde: Fagforeningen HK

– Det handler overordnet set om transparens og dialog. Og giver overvågning mening for medarbejderen, så vil der naturligt ikke være modstand. Men lige så snart, at overvågningen kan tolkes som mistillid til medarbejdere, så er det vigtigt at huske på, at tillid er noget, vi virkelig skal værne om, forklarer hun.

Hvis man som medarbejder oplever, at overvågningen bliver ubehagelig og bunder i mistillid, så er det ifølge Janne Skakon ikke nødvendigvis selve videoovervågningen, der er problemet.

– Overvågning er blot en del af problematikken, som i højere grad handler om en misforstået opfattelse af, hvad ledelse er. Det er ikke videoovervågningen i sig selv, der er problemet. Det handler mere om ledelseskvalitet og relation til medarbejderne, fortæller hun.

Victoria Herrestrups tidligere arbejdsplads er redaktionen bekendt.

Sådan gjorde jeg: Artiklen udsprang af mit tidligere arbejde med en anden nyhedsartikel, der omhandler, at fagforeninger ser videoovervågning af medarbejderes effektivitet som et problem. Jeg ønskede et psykologisk perspektiv på, hvad det kan gøre ved en ansat at blive videoovervåget intensivt. Derfor ringede jeg først til Tine Jensen, lektor i psykologi på Roskilde Universitet, som fortalte mig, at overvågningen faktisk kunne risikere at nedsætte produktiviteten på arbejdspladsen. Herefter blev Janne Skakon, ekstern lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, interviewet. 

One Response to "Ekspert: Overvågning på jobbet kan gøre ansatte mindre produktive"