Ekspert: Solarieforbud kan være sundhedsskadeligt

D-vitaminen i solen har så mange gavnlige effekter, at et forbud mod solarier vil være direkte skadeligt, lyder det fra en førende ekspert på området.Udmeldingen kommer efter, at sundhedsminister Astrid Kragh med inspiration fra Californien, vil fremsætte forslag i Folketinget om et forbud mod solarier. Sundhedsministeren foreslår, at Danmark adopterer modellen og lige som i USA forlanger, at unge, der ønsker at adgang til de de forbudte stråler, nu skal medbringe skriftlig tilladelse fra far eller mor. 

”For 20 år siden vidste man meget lidt om D-vitamin, UV-stråler og deres positive helseeffekter. Havde man dengang talt om at forbyde solarium for at forebygge kræft, ville jeg have overvejet at støtte det. I dag ved vi bedre. Desuden er der store forskningsprojekter i gang, hvor resultaterne først kommer de kommende år. Vi er i en fase i videnskaben, hvor der konstant opdages nye positive aspekter ved D-vitamin, og vi ved, at det dannes i solarium såvel som solen,” siger professor Johan Moan, fra Radionhospitalet i Olso.

Sundhedsministerens udmelding mødes også af skepsis og uforståenhed i Dansk Solarieforening, og her påpeger man, at der, på trods af mange års forskning i emnet, stadig ikke findes klinisk dokumentation for at solariets stråler skulle være mere skadelige end solens egne. Men som formanden for foreningen siger: ”Det er jo en populær sag at gå i byen med”. 

 En undersøgelse af danskernes solvaner fra 2009, lavet af Kræftens Bekæmpelse, viser, at kun ca. 13 procent af danskerne har oplevet at blive forbrændt efter et besøg i solariet, hvorimod ca. 43 procent af danskerne blev forbrændt i løbet af en enkelt sommer. Til gengæld ved vi i dag, at solens – eller solariets – stråler er en afgørende ingrediens til at bekæmpe kræft og mange andre sygdomme, og ifølge flere forskere kan det være ligefrem sundhedsskadeligt helt at undgå sol.

Videnskaben kan ikke bruges som argument

Solen er kilde til 90 procent af vores D-vitamin og D-vitaminet er en del af kroppens benzin til at bekæmpe kræft. Derfor vil det være bekymrende, hvis folk helt undgår solen, fordi de frygter at få kræft. Sol – og solarium – er efterhånden næsten blevet synonymt med kræft.

Professor Johan Moan ærgrer sig over, at debatten overser de vigtige nuancer. Han er ekspert i UV-strålings påvirkning på mennesker og dets betydning for udvikling af kræft og blandt de mest fremtrædende forskere i D- vitamin i Norden. Han er forskningsleder ved biofysikgruppen ved Nordeuropas største kræftforskningsinstitut, Radiumhospitalet i Oslo og har forsket i emnet de sidste 20 år. 

Johan Moan mener derfor ikke, at man kan bruge videnskaben som argument for et forbud imod solarium, og Johan Moans råd lyder:

“Min personlige overbevisning er, at når man bruger solarium med forsigtighed, er virkningen nær den samme som solens. Men hvis man får solskoldninger, øger man risikoen for modermærkekræft”.

Solens stråler hjælper kroppen til at bekæmpe kræft

Henrik Hey, overlæge ved Vejle sygehus, som er en af de læger, der ved mest om D-vitamin herhjemme, forklarer, at solen også kan resultere i færre tilfælde af kræft:

“D-vitamin gør kroppen bedre i stand til at bekæmpe kræftceller. Kræftcellernes vækst hæmmes, og de dør hurtigere. Det vil sige, at D-vitamin kan være med til at forebygge enkelte kræftsygdomme. Vi kan også se et tydeligt mønster mellem forskellige landes soltimer og deres antal af nye kræftpatienter. Jo længere væk fra ækvator, man befinder sig, jo flere kræfttilfælde. Det er meget tydeligt, at der er en sammenhæng mellem kræft og mindre sol".

Begejstring i Kræftens Bekæmpelse 

Hos Kræftens Bekæmpelse glæder man sig over, at et forbud er på vej. Ifølge Anja Philip, der er projektleder for forebyggelse mod kræft i huden er solarieforbudet en glædelig forandring, der følger i kølvandet på Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens kamp for mere oplysning til danskerne.

”Vi har allerede skubbet til folks holdning til om det er attraktivt at være meget solbrun eller ej – og vi er begyndt at flytte på folks adfærd. De er heldigvis begyndt at bruge solrådene i højere grad end tidligere”.

Ifølge Anja Philip har Kræftens Bekæmpelse et ønske om at ændre folks solvaner for at øge borgernes sundhed – mere specifikt rettet mod forebyggelse af hudkræft.

”Vi kan nå et vist stykke vej med oplysning og kampagner. Men skal man forebygge mest muligt og nå bredest ud, så er vi nødt til også at have et forbud. Det viser tidligere erfaringer, indenfor sundhedsområdet”, fastholder Anja Philip.