Omsorgsgrupper for børn og unge kommer ud i folkeskolerne

Når du som ung mister en forælder til kræft, er det vigtigt, man får bearbejdet sin sorg. De unge skal dog selv sørge for at henvende sig, hvis de vil have hjælp, og det er der ikke altid overskud til. Derfor rustes lærere og pædagoger i folkeskolerne i øjeblikket, så de kan hjælpe de unge videre efter et tab.