Eksperter: Danske lærere mangler viden om diskrimination i klasseværelset

Forskere peger på, at vi er dårlige til at forebygge diskrimination i undervisningslokalerne. Foto: Taylor Wilcox, Unsplash

Danske lærere mangler viden om, hvordan de underviser i klasseværelser med etnisk blandede elever. Det mener flere forskere, som derfor efterlyser mere forskning og efteruddannelse af danske lærere.

Problemet er blandt andet, at forebyggelsen ikke er god, forklarer diskriminationsforsker ved Center for Uddannelsesforskning (CFU) på Aalborg Universitet Mira C. Skadegård.

– Lærere får ikke undervisning i og viden om for eksempel racisme, så vi kan ikke regne med, at man rent faktisk kan undgå diskrimination i undervisningen, siger hun.

Mira C. Skadegård mener derfor, at danske lærere bør efteruddannes for at undgå diskrimination.

– Forebyggelse kan for eksempel være videns- og forskningsbaseret efteruddannelse af undervisere, siger hun. 

I denne uge kunne NetAvisen fortælle, at elevrådet på Køge Gymnasium vil have en samværspolitik for at stoppe nedsættende sprogbrug, når lærere læser op af pensum.

Læs også: N-ordet: Elevråd kræver regler for sprogbrug i undervisningen

Udbredt problem

Både diskriminationsforsker Mira C. Skadegård og uddannelses- og ungdomsforsker Laila Colding Lagermann mener, at problemstillingen er udbredt på danske uddannelser.

– Min klare erfaring siger mig, at det er en udbredt pædagogisk udfordring, som mange uddannelsesinstitutioner står med i dag, siger Laila Colding Lagermann.

Hun har i sin forskning talt med adskillige elever, som oplever forskelsbehandling og diskrimination både i grundskolen og i ungdomsuddannelsen.

– Jeg har for eksempel snakket med en muslimsk minoritetsetniske pige, som i 1.g oplevede at blive diskrimineret af sin lærer. Læreren skulle forklare noget om den årlige introtur, og sagde foran hele klassen, at den muslimske minoritetsetniske pige nok vil opleve udfordringer med at få lov til at tage med af sine forældre, da det er tit, at folk som hende, ikke får lov, siger forskeren.

Forskning på vej

Begge forskere savner dog større viden om problemets omfang i Danmark. Der er ikke tilstrækkeligt med forskning i læreres diskrimination af elever i Danmark, lyder det samstemmende, men uddannelses- og ungdomsforsker Laila Colding Lagermann skal netop til at tage hul på et forskningsprojekt, der skal undersøge racialiseret mobning af skoleelever.

Der er ikke tilstrækkelig forskning om læreres diskrimination af elever i uddannelsesinstitutioner.

  • Der er dog udsigter til kommende forskning og undersøgelse af problemet omfang:
  • Udannelses- og ungdomsforsker Laila Colding Lagermann er for nyligt blevet inviteret i en undersøgelse, som skal undersøge racialiseret mobning af elever på skoler.
  • Formand for Danske Gymnasierelevers Sammenslutning (DGS) Alma Tynell fortæller, at de også har planer om at undersøge, hvor omfattende diskrimineringen af elever på gymnasier er. De er allerede i kontakt med blandt andet den selvstændige ungdomsorganisation, Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) og vil søge som tilskud for at kunne gennemføre undersøgelsen.

Også hos Danske Gymnasieelevers Sammensslutning (DGS) savner man viden om problemet. DGS mener, at diskrimination er et eksisterende problem, men ved ikke, hvorvidt det er udbredt. Derfor planlægger DGS at undersøge det nærmere, siger formand Alma Tynell.

– Vi erfarer, at der på nogle gymnasier findes elever, som oplever, at de på baggrund af deres etnicitet bliver diskrimineret eller forskelsbehandlet af deres lærere. Flere elever fortæller blandt andet, at de oplever at blive forskelsbehandlet i karakterer eller måden, hvorpå de bliver talt til af lærerne, siger hun.

Sådan gjorde vi: Idéen opstod under arbejdet med en anden nyhedsartikel. Her var journalisten i kontakt med en række forskere, som alle gav udtryk for, at vi i Danmark generelt er dårlige til at forebygge diskrimination i uddannelsesinstitutioner. Alle kilder er interviewet telefonisk.