Elbiler i Egedal er et led i klimaneutralitet i 2045

Foto: Valdemar Ahlquist

Sammen om en grøn hverdag – det er navnet på den nye klimaplan, der skal sikre, at Egedal Kommune går en fremtid i møde som klimaneutrale i 2045. Det skal blandt andet sikres gennem udbedring af fjernvarme, produktion af vedvarende energi og grønnere transportløsninger. Bestræbelserne på at nå klimaneutralitet i 2045 har allerede fået vind i sejlene, da det i kølvandet på debatten om klimaplanen blev vedtaget, at 25 af kommunens biler skal skiftes ud med elbiler til en værdi af op til 6.550.000 kr.

Læs også: Forsøgsordning med samkørsels-app skal mindske CO2-udslippet

Den nye normal

Tidligere har Egedal Kommune været en af de kommuner, hvor der har været færrest elbiler i landet. For tre år siden var kommunen nemlig i besiddelse af nul elbiler, men det blev der lavet om på for to år siden. Egedal Kommune har på nuværende tidspunkt otte elbiler ud af det samlede antal biler i kommunens varetægt på 170, og med vedtagelsen af indkøbene af de 25 yderligere er det et skridt i retningen mod klimaneutralitet i 2045. Formanden for Klima-, Teknik og Miljøudvalget, Bo Brøndum Pedersen (S), er også svært tilfreds med vedtagelsen af beslutningen om indkøbet af de 25 nye elbiler.

– Det er et retningsskifte for Egedal, for to år siden der havde vi nul elbiler, hvor det nu i stedet bliver vores primære indkøb af biler. Det er blevet den nye normal, siger han.

Kommunens elbiler

  • 5 almindelige biler
  • 1 lille kassevogn
  • 1 beredskabsbil
  • 1 almindelig bus

Elbilers rolle i kampen for et bedre klima

Ifølge denne rapport, udarbejdet af tænketanken Concito, står transport for 24% af borgerne i Danmarks personlige udledning om året. Derfor er opprioriteringen af elbiler i Egedal Kommune en løsning, der kan hjælpe med at opnå målsætningen om klimaneutralitet i 2045. Lektor i klima-, transport og energipolitik ved Roskilde Universitet, Helene Dyrhauge, mener også, at det er et sted, hvor der skal ske ændringer.

– Vejtransporten skal ned i nul, og vejtransporten er et steder, hvor der er rigtig meget forurening, så kommunerne bliver nødt til at omstille sig til el.

Planen skal revurderes 

Som et led i Egedal Kommunes klimaplan er det vedtaget, at der i enhver ny byrådsperiode skal tages stilling til og evalueres på 2045-planen. Bo Brøndum Pedersen er glad for, at det er blevet en del af aftalen, da:

– Ideen i at evaluere i hver byrådsperiode gør, at et hvert byråd får en ejerskabsfølelse over klimaplanen. Det skal sikre, at fremtidige byråd er tvunget til at forholde sig til klimaplanen i fremtiden, siger han.

Tanken om, at klimaplanen skal evalueres løbende, har samtidig den iboende egenskab, at målsætningen for klimaneutraliteten kan fremskyndes, hvis man er længere fremme i processen end det er angivet i 2023-versionen.

Læs også: Klimarådet: Stop salg af benzin- og dieselbiler i 2030

Sådan gjorde vi: Nyheden kommer som en opfølgning på et citat fra Bo Brøndum Pedersen (S) til Lokalavisen Egedal, hvor det fremgik, at kommunen havde besluttet at købe 25 elbiler. Det skabte en undren over, hvad de skulle konkret bruges til. Det førte til telefoniskeinterview af Bo Brøndum Pedersen og Helene Dyrhauge. 

 

One Response to "Elbiler i Egedal er et led i klimaneutralitet i 2045"