Forsøgsordning med samkørsels-app skal mindske CO2-udslippet

Interesserede borgere lytter til oplæg om Nabogo hos Biotekvirksomheden Gubra. Foto: Nina Salling Dalsgaard

I en tid, hvor klimaforandringerne for alvor er begyndt at vise tænder, arbejder flere kommuner med tiltag, der kan nedbringe CO2-udslippet.  

En af de kommuner er Rudersdal, der har indledt et samarbejde med samkørselstjenesten Nabogo – en app, hvor brugerne kan tilbyde lift til andre, der skal samme vej. 

Appen gør det gratis for kommunens borgere at finde frem til hinanden, og prisen for transport er ca. 75 øre per kørt kilometer.  

Et øget fokus på transportsektoren

Ifølge Court Møller (R), der er formand for Klima- og Miljøudvalget i Rudersdal Kommune, er tiltaget et led i en en ambitiøs klimaplan, hvor reduktionsmålet for CO2-udledning skal hæves fra det nationale mål om 70 procent til 80 procent i 2030. Desuden ønsker Rudersdal Kommune at blive klimaneutrale allerede i 2040, og Court Møller har en klar idé om, hvor det er vigtigt at sætte ind. 

Transportsektoren er en af de største klimasyndere. Hele 29 procent af vores CO2-udledning kommer fra transportsektoren, så vi har brug for at finde nogle andre løsninger. Her er Nabogo et spændende initiativ, som vi kan se noget musik i, siger han. 

Court Møller fortæller, at kommunen særligt har tre segmenter, som de ønsker at ramme med initiativet; virksomhederne, de unge og dem, der er aktive i foreningslivet. 

Det er ambitionen, at medarbejderne i kommunens virksomheder i højere grad skal køre sammen, når de pendler til arbejde. I forhold til de unge, forestiller Court Møller sig, at de vil bruge appen, fordi de ikke er teknologiforskrækkede, og fordi det er en nem og billig transportløsning. Foreningslivet er også et sigte for tiltaget, fordi appen kan muliggøre lettere transport, når børn eksempelvis skal fragtes til fodbold, håndbold og andre fritidsaktiviteter.  

Transportsektoren er en af de største klimasyndere. Hele 29 procent af vores CO2-udledning kommer fra transportsektoren, så vi har brug for at finde nogle andre løsninger. Her er Nabogo et spændende initiativ, som vi kan se noget musik i
Court Møller (R), formand for Klima- og Miljøudvalget i Rudersdal Kommune

Court Møller giver dog ingen garantier for, at tiltaget bliver en succes – det vil tiden vise. 

Har I undersøgt, om borgerne i Rudersdal Kommune faktisk vil benytte appen? 

Nej, det har vi faktisk ikke. Og det er derfor, vi nu vil prøve det af i nogle år for at se, om det er noget, som vi kan få borgerne til at være med på. Så vi har ikke lavet nogen markedsundersøgelse eller sådan noget, og jeg tror også, at det ville være svært.  

For at sprede budskabet, vil kommunen lave interne kampagner for at få deres medarbejdere til at bruge appen, og så vil de gøre kommunens virksomheder opmærksomme på de nye muligheder, appen tilbyder.  

Rørende opbakning fra de ansatte

En af de virksomheder, der har taget initiativet til sig, er biotekivrksomheden Gubra, der har hovedsæde i Hørsholm.  

Ifølge Sofia Pitt Boserup, der er kommunikationskonsulent i virksomheden, har Gubra igangsat en kampagne med Nabogo, der skal øge medarbejdernes samkørsel og nedsætte CO2-udslippet. 

– Det føles naturligt for vores virksomhed af flere årsager. Dels fordi vi har en ledelse, der synes, at det er vigtigt at bidrage til at løse klimakrisen, og dels fordi vi kan se, at medarbejdernes transport til og fra arbejde er den største post i vores CO2-regnskab.   

Ifølge Sofia Pitt Boserup har medarbejderne taget godt imod virksomhedens kampagne for at styrke samkørslen.  

– Jeg bliver faktisk lidt rørt. Jeg synes, at jeg beder mine kollegaer om ret meget, når jeg kører sådan en kampagne her. De skal jo lave om på deres vaner, og derfor er det faktisk ret omfattende. Heldigvis har de taget godt imod det, og jeg oplever en masse opbakning til kampagnen, siger hun. 

For at sprede budskabet om samkørsel afholdte Gubra og DTU Sciencepark torsdag den 10. november et arrangement i samarbejde med Hørsholm- og Rudersdal Kommune. Ved arrangementet kunne interesserede høre om Nabogo.

Læs også: I Gladsaxe Kommune vil de gerne være grønne, men andre mål står i vejen

Et budskab, der bør spredes  

En af dem, der deltog ved arrangementet, er Anette Buus Rosholm, der til daglig er chefkonsulent i FOA og beskæftiger sig med grøn omstilling. Hun deltog dog ikke i arbejdsregi, men som en interesseret borger i Rudersdal Kommune.  

Jeg synes, at det er vildt god idé, som er oplagt at bruge i arbejdsregi, hvis man kører i bil til arbejdet. Selv cykler jeg til stationen og tager S-toget til arbejde. Jeg synes også, at det er oplagt at bruge fritidsmæssigt. 

Desuden vil Anette Buus Rosholm gøre sit for, at budskabet om samkørsel kan blive spredt.  

– Det er jo ikke alle, der er lige så opsøgende på den grønne dagsorden, som jeg er, men jeg tænker, at jeg forhåbentlig hjælper tiltaget lidt på vej ved at tale om det. Jeg nævnte det også for en kollega her til morgen, og jeg tænker bare, at man skal nævne det, hvor man nu kommer frem, siger hun.

Sådan gjorde vi: Journalistens interesse blev vakt, da han faldt over et opslag fra Rudersdal Kommunes hjemmeside. Her fremgik det, at forsøgsordningen var blevet igangsat. Efter lidt research på Facebook fandt han frem til, at arrangementet med Nabogo, Gubra og DTU Science var blevet afholdt, og derfor kontaktede han en Anette Buus Rosholm, der havde deltaget. Derudover kontaktede han en af de ansvarlige for arrangementet, Sofia Pitt Boserup fra Gubra og Court Møller (R), formand for Klima- og Miljøudvalget i Rudersdal Kommune.