Elevrådsformand: »Jeg fornemmer, at der er sindssygt meget potentiale blandt unge for at engagere sig i politik«

Kandidater til kommunalvalget i Allerød Kommune stillede op til debat på Allerød Gymnasium.
Foto: Rikke Steenbech

Fredag den 5. november havde gymnasieleverne på Allerød Gymnasium mulighed for at stille spørgsmål til nogle af de kandidater, der stiller op til kommunalvalget den 16. november, og politikerne havde chancen for at vinde stemmer fra en fyldt sal af førstegangsvælgere.

De lægger op til, at vi bare kan komme hen på rådhuset og banke lidt i bordet, men det kræver, at de åbner døren
Amalie Sofia Østergaard, elevrådsformand på Allerød Gymnasium

Det er vigtigt at informere unge om, at de har en stemme. Det mener Clara Rao (V), som stiller op til kommunalvalget for Venstre. Hun var en af de politikere, der forsøgte at sætte samarbejde med de unge på dagsordenen til paneldebatten.

– Det er vigtigt, vi politikere gør det klart for de unge, at kommandovejen er meget kort til rådhuset. Det er nemt for os at gøre, fordi vi har god kontakt til foreningslivet og til gymnasiet, siger hun.

Ifølge Clara Rao (V) er det et mål for Venstre, at der skal være et meget tættere samarbejde med foreningerne, da det ofte er via dem, det er muligt at igangsætte initiativer, fordi det er dér engagementet findes.

Kommunalpolitik er for ugennemsigtigt
Elevrådsformanden på Allerød Gymnasium, Amalie Sofia Østergaard, oplever ikke at politikerne formår at gøre borgerinddragelse gennemsigtig nok i forhold til at informere de unge om, hvordan de kan få indflydelse.

– Jeg fornemmer, at der er sindssygt meget potentiale blandt unge for at engagere sig i politik. Jeg synes bare ikke, vi bliver taget ved hånden. De lægger op til, at vi bare kan komme hen på rådhuset og banke lidt i bordet, men det kræver, at de åbner døren, siger hun.

Amalie Sofia Østergaard mener, at lokalpolitikerne bør gentænke deres kommunikation til unge og bruge nye strategier som eksempelvis sociale medier til at tiltrække deres opmærksomhed.

Læs også: Politikere jagter unge på sociale medier

Fakta: få unge engagerer sig i kommunalpolitik
Antal unge der stillede op til kommunalvalget i Allerød i 2017:

  • Under 20 år: 3 kandidater
  • 20-24-årige: 1 kandidat
  • 25-29-årige: 1 kandidat

Kilde: Danmarks Statistik

Borgmesterkandidaten for Konservative i Allerød Kommune, Jørgen Johansen (C), mener også, at det er vigtigt at skabe et samarbejde med de unge på gymnasiet. Ifølge Jørgen Johansen (C) er det essentielt, at elevernes initiativer bliver taget til følge.

– Hvis vi giver noget ansvar, så skal der også være en tillid til, at de beslutninger, som de unge kommer frem til, faktisk også bliver til noget, siger han.

Jørgen Johansen (C) mener nemlig, at en af nøglerne til at få unge til at deltage i kommunalpolitik er, at de føler, de gør en forskel.

Årlige debatter skal vække unges interesse for kommunalpolitik
Clara Roe (V) mener, ligesom Jørgen Johansen (C), at det er vigtigt, at samarbejdet ikke bliver ved hensigterne, men bliver til konkrete tiltag. Hun tror ikke, at de unges eventuelle forslag vil være urealistiske, da det ikke er hendes indtryk, at der er tale om særligt høje krav fra de unges side. Udfordringen ligger mere i at få dem engageret. Det mener hun blandt andet kan løses ved, at lokalpolitikerne er mere synlige.

– Det kan ikke være rigtigt, at det kun er hvert fjerde år, der er en paneldebat på gymnasiet, siger hun.

Elevrådsformand Amalie Sofia Østergaard stiller også spørgsmålstegn ved, at der ikke er debatter i løbet af skoleåret, da det kunne bidrage til at øge engagementet. Hun mener desuden, at politikerne bør være synlige allerede i folkeskolen. Det er Jørgen Johansen (C) enig i. Han mener, at politikerne skal tage ud og stille sig til rådighed for unge allerede i 7. – 9. klasse.

– Vi er nødt til at skabe vækst for en interesse, og det skal vi gøre allerede i folkeskolen, siger han.

Sådan gjorde vi: Idéen til nyheden udspringer af en diskussion om borgerinddragelse til paneldebat på Allerød Gymnasium, hvor alle interviews også er forestaget.