En storm i et glas grundvand: Vores børns vand kan stadig reddes

Grundvandet i Danmark indeholder stadig pesticider, men der er håb for vandet forude. Foto: Casper Brix Hartvigsen

De seneste år har danskenes drikkevand været under angreb fra pestilensen pesticider. Andelen af vandboringer med fund af pesticider er steget fra 25 pct. i 2016 til foreløbigt 55 pct. i 2022, skriver Danmarks Naturfredningsforening i en opgørelse med tal fra GEUS.

Pesticider defineres som bekæmpelsesmidler til at bekæmpe ukrudt, svamp og skadedyr i planter. Pesticiderne har været brugt meget i dansk landbrug og kan være skadeligt at indtage for mennesker, skriver Miljøstyrelsen.

– Koncentrationen begynder at stige nu, fordi vi i løbet af de seneste 50 år har forurenet meget. Pesticider og andre miljøfremmede stoffer er lang tid om at komme igennem jordlaget, og grundvandet ligger jo op til 30 meter nede i jorden, lyder det fra Johnni Hansen, seniorforsker på Center for Kræftforskning.

Selvom den kedelige tendens ser ud til at fortsætte, tyder det på, at fremtidens generationer ikke behøver at gå over åen efter rent vand. En af årsagerne til at fund af pesticider stiger nu, er, at vi er blevet bedre til at finde stofferne.

– Man er blevet bedre til at måle, og man har en strategi om at måle mere end før. Man kan måle efter andre stoffer, og kan måle koncentrationer, der er meget mindre, siger Johnni Hansen.

Hvorfor er mængden af pesticider i grundvandet er stigende – få svaret her:

– Mængden af pesticider man måler efter er stigende
– Man kan måle lavere koncentrationer af pesticider
– Der udføres flere målinger nu end førhen
– Brugen af pesticider i landbrug har før været reguleret i mindre grad
– Pesticider er op til 50 år om at komme igennem jordlaget og ned til grundvandet

Kilder: GEUS-Jupiter, Kræftens Bekæmpelse og Danmarks Naturfredningsforening

Politiske tiltag

Fra politisk hold har man forsøgt at gyde olie på vandene. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet foreslår, i forbindelse med det nylige folketingsvalg, at de vil beskytte områder til indvinding af rent grundvand.

Læs også: Pesticider i Tårnbys drikkevand: »Det er foruroligende«

De foreslår at frede op til 200.000 hektar dansk jord og dermed forbyde sprøjtegifte i de områder, så fremtidens drikkevand kan indvindes herfra, og dermed være pesticidfrit, skriver partierne på deres hjemmesider.

– Vi skal hurtigst muligt sikre fremtidens grundvand, så mit barnebarn og hendes barn får rent vand i hanerne. Vi skal have etableret grundvandsparker, hvor vandværkernes vand indvindes fra, siger Walter Brüsch, seniorrådgiver og geolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Folk tror, at vi hiver grundvand op og kan drikke det – det kan vi ikke.

Einer Lyduch, viceborgmester i Tårnby Kommune og bestyrelsesformand for Tårnby Forsyning

Hvordan reddes vandet?

De enkelte vandforsyninger er bevidst om problematikken om pesticider og andre stoffer i grundvandet og gør allerede en indsats for at komme problemet til livs.

– Folk tror, at vi hiver grundvand op og kan drikke det – det kan vi ikke. Når der kommer vand fra en boring til vores vandværk, kommer det igennem en ilttrappe. Trappen fjerner halvdelen af de farlige stoffer fra vandet. Efterfølgende føres vandet igennem et sandfilter, der fjerner flere stoffer. Så føres vandet igennem et blødgøringsanlæg, der mindsker mængden af kalk, du får i din elkedel, for afslutningsvis at blive ført gennem et UV-anlæg, der bruger solens stråler til at fjerne de sidste bakterier, lyder det fra Einer Lyduch, viceborgmester i Tårnby Kommune og bestyrelsesformand for Tårnby Forsyning.

Læs også: Nyt Roundup-forbud: hvis du vil af med ukrudtet, må du ned på knæ

Hvis de politiske initiativer blot er vand ud af de politiske ører, er der stadig håb, om at fremtidens generationer får rent drikkevand.

– Vi har undersøgt om sekundavand kan bruges til at lave drikkevand. For eksempel på Christiansø bruger man saltvand til at lave drikkevand, fordi de ikke har noget grundvand på øen. Med saltvand er prisen lige nu seks gange højere, end prisen på grundvand, siger Einer Lyduch.

Miljøstyrelsen beskriver sekundavand som genbrugsvand, herunder salt- og regnvand. Det bliver sværere for storbyer i Danmark at indvinde rent grundvand, så der er en stigende interesse i at finde måder og anvende sekundavandet.

Vandforsyningerne afsøger des lige andre muligheder, for at sikre at vandet i vores haner fortsat er rent.

– Næste år stiller jeg forslag om, at vi begynder og bruge kulfiltre i takt med at mængden af pesticider i grundvandet stiger, siger Einer Lyduch.

Med de politiske initiativer, vandforsyningernes vedvarende tiltag for at komme pesticider til livs i grundvandet, og den generelle øgede bevågenhed, tyder det på, at de kommende generationer vil kunne nyde rent drikkevand fra deres haner.

Sådan gjorde vi: Journalisten har tidligere skrevet en nyhed, om pesticider i Tårnbys drikkevand – herfra opstod inspirationen. Journalisten fandt det relevant at indtage et helikopterperspektiv, og italesætte hvad der allerede bliver gjort for at komme problematikken om pesticider til livs nu, og hvad der kan gøres i fremtiden. Kilder er interviewet telefonisk i forbindelse med den tidligere artikel.