Erhvervspsykolog om seksuelle krænkelser på arbejdspladsen: Mænd oplever også alvorlige konsekvenser

Mænd oplever også at blive seksuelt krænket på arbejdspladsen.
Foto: Morten Krogh Stockmarr

Der er politiske bølger på sexismeområdet. I den forbindelse mener erhvervspsykolog med speciale i psykisk arbejdsmiljø og håndtering af seksuel chikane Ditte Darko, at det er vigtigt at have for øje, at der på dette område eksisterer en forkert opfattelse af mænd. En opfattelse, der får alvorlige langsigtede konsekvenser for mænds psyke, når de oplever seksuelle krænkelser på arbejdspladsen.

– Ligesom kvinder, så oplever mænd også seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Forskellen ligger i, at mænd er en del af en kultur, hvor det er ildeset at vise sårbarhed. Det kan blandt andet være med til at forstærke de psykiske symptomer, der kan opstå som resultat af en krænkelse episode, siger Ditte Darko, der i tre år har beskæftiget sig med psykisk arbejdsmiljø og er forfatter til bogen “Kort og godt om seksuel chikane og MeToo”.

I 2016 har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø foretaget en undersøgelse blandt 14.605 beskæftigede kaldet “Uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdsmarkedet og langtidssygefravær.” Det fremgår af undersøgelsen, at 17,5 procent af mændene mod 10,2 procent af kvinderne ender med at blive langtidssygemeldt, når de bliver udsat for seksuelle krænkelser på arbejdspladsen af kolleger eller chefer. Det er til trods for, at 118 kvinder og 63 mænd har rapporteret om at have oplevet uønsket seksuel opmærksomhed af deres kolleger eller chefer. Ifølge undersøgelsen skyldes den øgede risiko for langtidssygemelding for mænd, at seksuelle krænkelser især påvirker mænds selvværd og maskuline selvopfattelse.  Selvom meget har ændret sig siden 2016, så har konsekvenserne for mænds psyke ikke, mener Ditte Darko.

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen “Unwanted Sexual Attention at work and long-term sickness absense” er udarbejdet af Annie Hogh, Paul Maurice Conway, Thomas Clausen, Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen og Hermann Burr.
  • Undersøgelsens data er indsamlet i årene 2000, 2004 og 2005 og omfatter 14.605 beskæftigede.
  • Ifølge undersøgelsen har 63 mænd ud af 9343 oplevet at blive seksuelt krænket af en kollega eller chef. Modsat har 118 kvinder ud af 8978 oplevet det samme.
  • Undersøgelsen konkluderer, at mænd i højere grad er i risiko for at blive langtidssygemeldt som resultat af at blive seksuelt krænket af en kollega eller chef.
  • Det fremgår af undersøgelsen, at mænd og kvinder ikke nødvendigvis deler samme forståelse af, hvornår en adfærd er seksuelt krænkende. Her peger undersøgelsen på, at kvinder har en højere tolerance over for krænkende adfærd end mænd.

Kilde: Forsknings Tidsskriftet BMC Public Health, 2016.

– Rent psykisk vil vi mennesker reagere på samme måde, hvis vi bliver udsat for krænkende adfærd. Symptomerne kan være hovedpine, ondt i maven, dårligere nattesøvn – og i slemme tilfælde stress, angst og depression. Tallene viser, at mænd i mindre grad taler om det. Når jeg taler med mænd på arbejdspladserne, er forklaringen, at det skyldes en traditionel maskulinitetskultur, siger Ditte Darko.

Det handler om at være en “rigtig” mand

Ifølge Ditte Darko hænger tanken om, at mænd ikke bliver udsat for seksuelle krænkelser sammen med en ældre og mere traditionel forståelse af kønsroller. En forestilling, som stadig har betydning for mændenes opfattelse af sig selv.

– Det er egentligt en gammel myte. Den handler om, at mænd er dem, som jager, og kvinder er dem, som bliver jaget. Derudover er der en opfattelse i vores samfund af, at mænd skal være stærke og ikke må vise sårbarhed. Konsekvensen er, at mænd vokser op i en kultur, hvor de lærer, at de ikke må vise svaghed og skal tage noget som egentligt er krænkelse som en ‘kompliment’, selvom det måske overskrider deres grænser,  siger Ditte Darko.

Det er en tendens, som Christian Groes, der er kønsforsker og lektor ved Roskilde Universitet, kan bekræfte. Han fortæller, at nogle mænd oplever, at de ikke har ret til at føle sig krænket på grund af kønsstereotype forestillinger om den stærke mand.

– Mænd opdrages generelt til at være stærke og robuste, hvilket gør det svært for dem at indrømme, når de udsættes for seksuelle krænkelser. Der hersker en fortælling i kulturen om, at rigtige mænd ikke kan blive krænket, men det er selvfølgelig forkert, siger Christian Groes.

Seksuelle krænkelser af mænd på arbejdspladsen var også et stort problem i 2020. Det fremgår af en undersøgelse som Epinion har foretaget af fagforeningen HK’s medlemmer. Her viser undersøgelsen, at 28,2 procent af mændene mod 23,5 procent af kvindernes har oplevet krænkende adfærd inden for de seneste 12 måneder. Det kan eksempelvis være uønskede berøringer, upassende blikke, smålumre vittigheder og kys. Samtidig fremgår det af undersøgelsens konklusion, at flere mænd end man tror, bliver ramt af seksuel chikane eller udsat for seksuelle krænkelser.

Hvad er sexchikane?

Sexchikane defineres i ligestillingsloven på følgende måde:
“§ 2. Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af køn betragtes som forskelsbehandling.”

“§ 2 a. Chikane som defineret i stk. 2 og sexchikane som defineret i stk. 3 betragtes som forskelsbehandling på grund af køn og er derfor forbudt. Der foreligger chikane, når der udvises uønsket adfærd i relation til en persons køn med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.”

Kilde: Retsinformation.dk

Nøglen til den sexistiske kultur

Hvis man skal finde en løsning, så handler det om at forstå den sexistiske kultur og have for øje, hvad der er med til at forme mænd, vurderer Christian Groes. Her handler det om at bryde med de kulturelle forestillinger, der bestemmer, hvordan mænd skal være.

– Maskulinitet bliver også opbygget blandt kvinder. Der er også mange kvinder, der mener, at mænd skal være stærke. Der findes altså en intern opfattelse blandt mænd om ikke at vise svaghed, men også hos kvinder om, at mænd skal være stærke, siger Christian Groes.

I #MeToo debatten har der været et stor fokus på kvinder som ofre for seksuelle krænkelser. Et fokus på køn, der er vigtigt, fastslår Christian Groes. Men glemmer vi, at det også handler om magt, der kan udnyttes af begge køn, så står samfundet foran et problem, der kan have store konsekvenser, tilføjer Christian Groes.

– Der har ikke været nok fokus på, at kvinder også kan udnytte en magtposition seksuelt. Risikoen ved det, er, at man taber mændene i debatten og heller ikke får involveret mændene i bevægelsen. Herved får man heller ikke den mandlige opbakning, som bevægelsen har brug for, for at kunne fortsætte med samme styrke, siger Christian Groes.

One Response to "Erhvervspsykolog om seksuelle krænkelser på arbejdspladsen: Mænd oplever også alvorlige konsekvenser"