Espergærde: Nyt moleområde ved havnen skaber bekymring

Espergærde Havn, som den ser ud nu. Men om ikke så længe kan den være udstyret med et 450 kvadratmeter stort moleområde. Foto: Erik Forsberg

Faktaboks:

  • Den selvejede institution Espergærde Havn har ansøgt Kystdirektoratet om etablering af et nyt moleområde i forlængelse af den eksisterende havn
  • Ansøgningen er i øjeblikket til høring i Kystdirektoratet
  • Moleområdet skal dække et areal på ca. 450 kvadratmeter
  • Området skal etableres med grillområder, broanlæg og slæbested til havnens joller og kajakker

Kilde: Referat, Teknik-, Miljø og Klimaudvalget i Helsingør Kommune d. 10 oktober 2017

Den selvejede institution Espergærde Havn har ansøgt Kystdirektoratet om etablering af et 450 kvadratmeter stort moleområde med tilhørende broanlæg og slæbested. Arealet, der skal benyttes, ligger sydøst for den eksisterende havn, og skal udstyres med faciliteter til joller, kajakker, spisepladser og grillområder.

-Vi mangler plads til at få joller og kajakker i vandet om sommeren, og samtidig har vi arealet til at få etableret et nyt moleområde, siger Søren Larsen, havnefoged og formand for den selvejede institution Espergærde Havn.

Ikke alle er positive

Det mulige moleområde vækker ikke begejstring hos alle. Vibeke Rosenfeldt, formand for Espergærde Badelaug, er bekymret for at moleområdet, kan resultere i ophobning af tang og efterfølgende lugtgener:

-Vi har kystens skønneste strand i Espergærde, og det vil være så synd, hvis vi skal til at have ildelugtende tangkager til at flyde rundt i havneområdet, siger Vibeke Rosenfeldt.

Læs også: Borgerforening: “Fedtemøg skal tilbage på dagsordenen”

Og bekymringen er ikke uden grund, for nabobyen, Snekkersten oplever samme problem, som Vibeke Rosenfeldts bekymring bunder i. De har i 2011 fået etableret en sandfanger, som skal holde sand ude af indsejlingen til havneområdet. Den indfanger imidlertid også tang og søgræs, som ophober sig i havneområdet:

-Lugtgenerne er en direkte følge af den fejlkonstruerede sandfanger. Tang og søgræs kommer ind ad havneindløbet – og kan ikke komme ud igen. En exorbitant produktion af bl.a. svovlbrinte er sat i gang – stanken er ubeskrivelig, fastslår Snekkersten Borgerforening i en rapport til Teknik-, Miljø og Klimaudvalget i Helsingør Kommune.

Havnefogeden er optimistisk

Søren Larsen kan godt forstå bekymringerne, men han forsikrer samtidig, at et lignende tilfælde ikke vil gøre sig gældende med det nye moleområde i Espergærde:

-Vi har sørget for, at det ikke bliver en lukket mole, som i Snekkersten. Det bliver en åben mole på pæle, hvor strømmen, der bærer tangen, frit kan flyde forbi, siger Søren Larsen, havnefoged og formand for den selvejede institution Espergærde Havn.

Alligevel står Vibeke Rosenfeldt tilbage med en fortsat bekymring og nævner også sandfangeren i Snekkersten som årsagen bag hendes skepsis:

-Vi har set flere eksempler på ophobning af tang langs kysten, bl.a. i Snekkersten, og det vil være så ærgerligt, hvis det samme skulle ske for os i Espergærde, siger Vibeke Rosenfeldt.