Et bekymret københavnsk byråd: Hvorfor tvangsrykke noget der fungerer?

Sygeplejerske på arbejde
Foto: Claus Thomsen

Den nye udflytningsaftale, der rammer de københavnske uddannelser, er bekymrende. Andreas Keil (S), der er medlem af  Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns byråd, er kritisk overfor aftalen.

–  Når man skal oprette nye uddannelser, så er det fint at gøre det i yderområderne. Men at tage noget der i forvejen fungerer og tvangsrykke det, det synes vi ikke er hensigtsmæssigt. Specielt ikke når vi er i en tid, hvor vi har enormt meget brug for sygeplejesker i København. Vi er i byrådet meget bekymrede for den konsekvens, det kan få, siger Andreas Keil (S).

Regeringen har i samarbejde med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Konservative, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne udarbejdet udflytningsaftalen, der skal sikre flere uddannelser i hele Danmark.

Sådan påvirkes København af aftalen

6,4% af uddannelsespladserne i de fire største byer rykkes. Det betyder, at der reduceres med 4350 studiepladser i de fire byer.

2400 af studiepladserne udflyttes til andre byer.

1950 studiepladser fjernes.

120 studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen flyttes fra København til Hillerød.

1800 nye studiepladser oprettes på de fire største velfærdsuddannelser. Pladserne fordeles uden for de fire største byer.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bekymringen vækker genklang hos anden næstformand for Dansk Sygeplejeråd Dorthe Boe Danbjørg, som frygter, at udflytningen vil resultere i færre ansøgere.

– Jeg er bekymret for, at hvis man vælger at udflytte studiepladser, så vil man se, at de studerende, der gerne vil læse til sygeplejerske i København, at de så vælger en anden uddannelse i stedet for at flytte til Hillerød, siger Dorthe Boe Danbjørg. Derudover pointerer hun, at sygeplejerskeuddannelsen kan læses mange steder i landet.

– Sygeplejerskeuddannelsen kan du i forvejen læse til over 20 steder i landet, så måske kunne man kigge på andre uddannelser i stedet for sygeplejerskeuddannelsen, som i forvejen er bredt repræsenteret i hele landet, siger Dorthe Boe Danbjørg.

Vi laver flere pladser på velfærdsuddannelser. Selvom vi flytter nogle pladser, så opretter vi også 1000 flere pladser på velfærdsuddannelserne.
Bjørn Brandenborg, retsordfører, Socialdemokratiet

Fald af ansøgere på sygeplejerskeuddannelsen

Ved den seneste ansøgningsrunde, var der 36 % færre, der søgte ind på sygeplejerskeuddannelsen gennem kvote 2, som er den ansøgningsrunde til de danske uddannelser, hvor man ikke kun bliver optaget på karaktergennemsnit fra de adgangsgivende ungdomsuddannelser. Det bekymrer Andreas Keil (S).

– Dem der søger ind på kvote 2, er tit ansøgere, der kommer fra en anden sundhedsbaggrund såsom social og sundhedsassistenter. De har et arbejdsliv og en familie bag sig, det kan derfor være svært for dem at flytte fra København til Hillerød, hvis de børn, der skal hentes og bringes, siger Andreas Keil (S).

Aftalen indbefatter, at 120 studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen flyttes fra København til Hillerød.

Bjørn Brandenborg, der er retsordfører og folketingsmedlem fra Socialdemokratiet, er ikke enig i kritikken. Han mener derimod, at faldet af ansøgere viser, hvorfor der er brug for udflytningsaftalen.

– Vi laver flere pladser på velfærdsuddannelser. Selvom vi flytter nogle pladser, så opretter vi også 1.000 flere pladser på velfærdsuddannelserne. Der bliver dermed flere, der får en sundhedsfaglig uddannelse, siger Bjørn Brandenborg.

Læs også: Prognose: Her er de ti mest populære uddannelser 

Bedre studiemiljøer

Sofie Falck Villadsen, der er forkvinde for Studenterforum UC, som er studenterforeningen for én af de uddannelsessteder, man kan læse til sygeplejerske, mener, at politikerne i stedet skulle have fokuseret på at skabe bedre studiemiljøer i de decentrale byer i stedet for at flytte studiepladser ud af København.

– Vi ser i forvejen, at nogle af de decentrale uddannelsesudbud ikke ligger i byer, hvor der i forvejen er et ikke-eksisterende studiemiljø, og det er vigtigt for os, at man sikrer, at de studiemiljøer bliver fulgt til dørs, siger Sofie Falck Villadsen.

Bjørn Brandenborg (S) er enig i, at det er vigtigt med gode studiemiljøer, som han også mener, politikerne har været opmærksomme på i aftalen.

– Alle uddannelser er placeret med udgangspunkt i to ting. For det første at institutionerne selv kan se, at det kunne lade sig gøre. Og den anden del er, at der er et ordentligt studiemiljø, siger Bjørn Brandenborg.

Udover udflytningsaftalen er der lavet en tillægsaftale, der omhandler en 60/40 ambition. Det betyder, at 60 % af studiepladserne på de fire store velfærdsuddannelser, lærer-, socialrådgiver-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen rykkes, mens 40 % af studiepladserne bevares. Disse uddannelser skal i 2025 ligge uden for de fire største byer. Det betyder, at 1.000 nye pladser oprettes på uddannelserne i hele landet. Herudover skal 800 af uddannelsespladserne overflyttes fra de fire største byer til mindre byer.

Udflytningsaftalen ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” skal implementeres frem mod 2030.

Ideen til artiklen kommer fra et øget fokus på udflytningsaftalen i medierne. Kilderne er fundet gennem tidligere artikler og fra borgerrepræsentationen i København. Der er fortaget telefoniskinterviews.