Nyuddannede sygeplejersker har for høje forventninger til sig selv

Chefsygeplejerske på Regionshospitalet i Randers, Alice Rokkjær Linderoth oplever, at nyuddannede sygeplejersker har høje forventninger til sig selv, og på den måde har svært ved at sige fra.
Foto: Vladimir Fedotov

Når nye sygeplejersker starter i faget, så har de svært ved at sige fra. Det bemærker Chefsygeplejerske Alice Rokkjær Linderoth fra Regionshospitalet i Randers. Hun mener, at mange nye sygeplejersker har meget høje forventninger til sig selv.

– Hos os forventes det, at man siger fra, hvis man står over for situationer, man ikke kan håndtere eller har svært ved at forstå. Dog oplever vi til tider, at de nyuddannede finder det vanskeligt at sige fra, siger hun.

Hun tilføjer, at det er af afgørende betydning, at dette ikke på nogen måde påvirker patientsikkerheden, og at de nyuddannede bør anerkende deres kompetencegrænser.

– Dette må ikke gå ud over patientsikkerheden, fordi det er trods alt, er patienten som er hovedfokus. Derfor skal de nyuddannede også acceptere, at man ikke har de samme kompetencer som en sygeplejerske med 30 års erfaring, siger hun.

Kommunikation og respekt

Hos Regionshospitalet i Randers stræber man efter at ændre disse oplevelser. Ifølge chefsygeplejerske Alice Rokkjær Linderoth har ledelsen fokus på et samarbejde baseret på ligeværdighed og gensidig respekt:

– Vi som ledelse har en stor opgave i at opbygge en kultur, hvor det er acceptabelt at sige fra. Vores fokus ligger på ligeværdigt samarbejde, uanset ens position. Vi arbejder aktivt på at fremme en kultur, hvor der lægges vægt på kommunikation og opbygning af gensidig respekt, så vores medarbejdere føler sig trygge ved at bede kollegerne om hjælp, afslutter hun.

Læs også: Sygeplejerskestuderende kan være til fare for patienterne

Både ja og nej

Diana Buskov, der er leder af sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde, påpeger en udfordring ved, at nyuddannede sygeplejersker kan have svært ved at sige nej til opgaver. Hun understreger betydningen af at se denne udfordring som en mulighed for personlig udvikling, selv når man ikke altid føler sig klar til at påtage sig en given opgave.

– Det er et problem, og i vores autorisationslov står det også klart, at man skal sige fra til opgaver, man ikke kan varetage. Dog er det også vigtigt at være åben for at lære noget nyt, så man kan opbygge sin egen erfaring, siger hun.

Samtidig understreger hun vigtigheden af, at man ikke bør føle sig presset til at påtage sig opgaver, som man ikke føler sig i stand til at håndtere. I stedet opfordrer hun til aktiv deltagelse som en mulighed for læring, hvilket kan forberede en til at tackle lignende udfordringer i fremtiden.

– Man skal selvfølgelig ikke føle sig presset til noget, men det er ikke en holdbar løsning at sige fra til det, man ikke kan, for ellers lærer man aldrig noget. Man skal være en aktiv del af opgaverne, hvor man kan se og lytte, så man på et tidspunkt i fremtiden selv kan varetage disse opgaver, siger hun.

Mentorordning:

  • Det er Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd, der står bag mentorordningen.
  • De nyuddannede kan få tilknyttet en mentor, der skal sikre løbende sparring og opfølgning.
  • Der skal afholdes statussamtaler undervejs i forløbet. Her skal der være fokus på læring og udvikling.
  • Målet med mentorordningen er at bidrage til rekruttering og at fastholde nyuddannede sygeplejerske.
  • Aftalen trådte i kraft d. 1. april 2023.

Kilde: Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd.

Mentorordning

Tilbage i april 2023 indgik Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd en aftale om en mentorordning. Ordningen indebærer, at de nyuddannede kan blive tilknyttet en mentor, som skal sikre løbende sparring og opfølgning. Diana Buskov mener, at mentorordningen er en god løsning, der forhåbentlig kan hjælpe nyuddannede med at stå frem og sige fra:

– Det en rigtig god løsning, at der er denne mentorordning. På den måde kan man forhåbentlig gøre det nemmere for nyuddannede sygeplejersker at sige fra til opgaver, man ikke kan varetage, siger hun.

Sådan gjorde vi: Vi faldt over en rapport fra Professionshøjskolerne, hvor de fremhævede, at nyuddannede sygeplejersker skulle være bedre til at sige fra. Derfor ringede vi til en chefsygeplejersker som gjorde os klogere på situationen. Hun sagde nogle ting, som var nøglen til at artiklen er skrevet med denne vinkling. Artiklen har taget udgangspunkt i en chefsygeplejerske og lederen for sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde. Begge interviews er foretaget over telefonen.