EU vil gøre en større indsats for kroniske sygdomme

 Foto: MorgueFile
EU forpligter sig til at gøre mere for kroniske sygdomme.
Foto: MorgueFile

– Kroniske sygdomme er skyld i 87 pct. af dødsfald i EU, skriver Sundhedskommissær i EU Tonio Berg i en pressemeddelelse.

Nu vil Sundhedskommissionen lave samarbejder med medlemslandene, der skal være med til at udvikle og gennemføre effektive tilgange til bekæmpelse af kroniske sygdomme. Hos Socialdemokraterne er de meget positive.

– Jeg er super glad for dette nye tiltag. Jeg har selv været med til at sætte området på dagsordenen, så jeg føler, at jeg har en del af fortjenesten, siger medlem af Europa-Parlamentet Christel Schaldemose (S).

Kroniske sygdomme er vedvarende sygdomslidelser som f.eks. rygerlunger (KOL), diabetes og hjertekarsygdomme. Sidstnævnte dræber årligt to millioner mennesker i EU. Det er disse livstilssygdomme, EU nu vil forsøge at komme til livs. Første del i processen bliver et topmøde i Sundhedskommissionen den 3. og 4. april, hvor Kommissionen vil formulere direktiver, der skal lovfæste mellemstatslige samarbejder og vidensdeling

Læs også: EU-ekspert: Højrenational fremgang får ikke betydning i EU

Frygt for privatisering

Hos Folkebevægelsen mod EU er man positivt stemt overfor, at der bliver gjort noget for folkesundheden på mellemstatsligt plan, men frygter, at udviklingen vil føre til privatiseringer.

– Jeg frygter, at sundhed bliver til et produkt, fordi der nu er stor forskel på priserne på behandling medlemslandene imellem. Det kan gøre, at sundhed bliver gjort til en markedsvare, der skal tjenes på. Det så vi jo med f.eks. togdriften, siger medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU Rina Ronja Kari.

Hos Socialdemokratiet deler man ikke denne frygt, men anerkender, at penge og profit er et incitament.

– Systemet motiveres af økonomi, og hvis man kunne bevise, at der var en gevinst ved at investere i mellemstatslige vidensdelinger og samarbejder, ville det være nemmere at overbevise finansministerierne, siger medlem af Europa-Parlament Christel Schaldemose (S).

Christel Schaldemose foreslår videre, at det kunne være en mulighed at tillade, at der var underskud på de offentlige finanser, hvis pengene gik til forebyggende sundhedsarbejde.

Læs også: Danskerne tror, at de ved meget om EU

Sprede gode erfaringer

I Socialdemokratiet ser man mange muligheder i tiltaget, og regner med, at man kan lære af hinanden i EU.

– Vi skal sprede gode erfaringer med hinanden, om hvad vi kan gøre for folkesundheden, så vi kan få en hurtigere og bedre behandling, siger Christel Schaldemose (S).

Hos Folkebevægelsen mod EU skaber det bekymring, hvis sundhedspolitikken bliver flyttet væk fra Danmark.

– Danske politikkere mister bestemmelsesret, hvis der kommer EU-Direktiver på sundhedsområdet. Det gør, at beslutningerne bliver flyttet for langt væk fra borgerne, siger medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU Rina Ronja Kari.