Færre falder af cyklen

Det er blevet mindre farligt at tage cyklen til arbejde.  Foto: mourguefile

Et dæk der rammer kantstenen, et snørebånd som vikles rundt om pedalen, eller en uopmærksom lastbilschauffør. Der kan være mange grunde til uheld på cyklen. Og for de mange tusinde danskere, som hver dag cykler til arbejde, er der godt nyt. Antallet af tilskadekomne cyklister er faldet markant.

Siden 2008, hvor der var 1058 tilskadekomne cyklister, er antallet i 2013 faldet til 809. Det viser tal fra Danmarks statistik.

Cykeltrafikken er afhængig af biltrafikken

Søren Troels Berg fra Rådet for Sikker Trafik mener, at faldet i antallet af cykelulykker skyldes en bedre biltrafik.

-Vores indsats og politiets kontrol har været rettet mod billisterne. Og det har gavnet dem. Antallet af cyklist-skaderne hænger sammen med et fald i bilulykker.

Han fortæller derudover, at der er kommet flere cyklister til de store byer, hvor hastighedsgrænserne er lave og, at det også kan have en indvirkning på målingerne.

-Der er altså færre cyklister, hvor de store ulykker sker nemlig på de store veje i de små byer.

Men på trods af faldet i antallet af cykelulykker, halser cykeltrafikken stadig efter bilerne, som længe har været foran på sikkerheden.

-Cyklister bliver et fokusområde i den kommende tid, da udviklingen ikke er ligeså positiv for dem som billister.

Vi skal være mere opmærksomme

Cyklisterne har fået bedre forhold i form af bredere og flere cykelstier. Alligevel kan et uopmærksomt øjeblik ifølge Søren Troels Berg, få fatale konsekvenser for cyklisterne.

-Der er mange ting billisterne overser, og derfor skal man som cyklist være særligt opmærksom.

Læs også: Tablets på bycykler kan distrahere i trafikken

Det handler, for Søren Troels Berg, ikke om at blande sig for meget i, hvad man laver, når man kører på cyklen.

-Jeg er egentlig ligeglad om de hører musik eller hvad de gør – bare de er opmærksomme på trafikken.

For netop opmærksomheden er helt central når det handler om, at sikre et fortsat fald i antallet af ulykker. Vi skal simpelthen lære, at kigge os bedre for.

-Især de grimme højresvingsulykker kan mindskes ved øget opmærksomhed.

Hovedstaden følger statistikken

I København og Region Hovedstaden er antallet af ulykker med cyklister også faldet.

Hvor der i 2008 var 416 tilskadekomne cyklister, var der i 2013 et fald til 323. Dvs. 93 færre cyklister, som er blevet skadet i trafikken.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Miljø og teknik-borgmester, Morten Kabell mener, at faldet i antallet af tilskadekomne cyklister skyldes Københavns høje prioritering af cyklisternes sikkerhed. Han skriver i en mail:

-Vi anlægger cykelstier, hvor der mangler, og vi ombygger de kryds, hvor der er flest uheld med cyklister og fodgængere, og vi kan se, at indsatsen virker.

Han henviser til Københavns Trafiksikkerhedsplan, hvor det beskrives, at målet fra 2013-2020 er at halvere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne.