Fixerum: Vi bliver overrendt om natten

Fixerummet Skyen i Mændenes Hjem på Lille Istedgade har haft døgnåbent siden 2015 Foto: Erik Christensen
Fixerummet Skyen på Mændenes Hjem i Lille Istedgade har haft døgnåbent siden 2015
Foto: Erik Christensen

Når det nye fixerum Halmtorvet 17 på Vesterbro lukker dørene hver dag kl. 23:30, står Mændenes Hjems tilbud Skyen alene med de brugere, der skal tage deres stoffer. Men de ni pladser til injektion og otte pladser til rygning, som Skyen tilbyder, kan ikke følge med brugernes behov efter mørkets frembrud.

– Vi oplever at folk presser sig ind og hidser sig op over personalet. De kan også skændes over, hvis tur det var og tænde fuldstændig af, siger Eskil Thylstrup, afdelingsleder af Kontaktstedet, der er modtagelsen på Mændenes Hjem, som al natteaktivitet går igennem.

Læs også: Kort: Se hvilke byer i verden der har fixerum

Først kl. 07:30 når H17, som Halmtorvets fixerum kaldes, igen åbner, kan de to tilbud på Vesterbro deles om at vejlede, overvåge og tage sig af de stofbrugere, der til glæde for Vesterbros borgere har fravalgt Istedgades fortorve. Det undrer Eksil Thylstrup sig over.

– Der er et behov for to stofindtagelsesrum på Vesterbro, og derfor oprettede man H17. Det behov forsvinder jo ikke lige pludseligt om natten, siger afdelingslederen.

Og det kan der være noget om. For blandt de 200-300 unikke brugere, der besøger Skyen hver dag, foregår en tredjedel af de 500-700 daglige stofindtag i nattetimerne.

Så kan de til sidst blive trætte af at vente, og så går de ud på gaden og tager deres stoffer
Eskil Thylstrup, Afdelingsleder på Kontaktstedet, Mændenes Hjem

18,8 millioner til stofbrugerne

I Københavns Kommune er man klar over, hvor meget stofindtagelsesrummene betyder for miljøet på indre Vesterbro, og der er da også afsat 18,8 mio. i budgettet for 2017 til at holde døgnåbent de næste fire år. Men den pulje kan kun finansiere ét af de to fixerums døgnfunktion.

Kommunens socialborgmester, Jesper Christensen (S), tror dog ikke, at Skyens personale kan se frem til at løbe langsommere om natten lige foreløbigt.

– Det er de penge, vi har at gøre godt med. Jeg tør ikke udtale mig om, om der bliver mulighed for at sætte flere penge af i fremtiden, men som det ser ud nu, er det ikke muligt, siger socialborgmesteren.

I februar 2017 vil Socialudvalget vurdere, om den døgnåbne funktion skal blive hos Skyen eller flyttes til H17, men Mændenes Hjem foreslår nu kommunen at afprøve døgnåbent begge steder hele næste år.

– Der ville formentligt være færre stofindtag på gadeplan, og det ville være en fordel for naboer både til Mændenes Hjem og til H17 og for Vesterbro i det hele taget, siger Ivan Christensen, forstander på Mændenes Hjem, om idéen.

Brugere vælger gaden 

På H17, der til dagligt ledes af Louise Runge Mortensen, er en døgnfunktionen blevet efterspurgt.

– Mange har svært ved at forstå, hvorfor man fra kommunens side har brugt så mange penge på det her rigtig fine hus og flotte tilbud, og så har vi ikke døgnåbent, siger lederen.

Læs også: “Kage til jeres coke?”

Miljøet omkring Halmtorvet bliver også mærket af lukningen efter 23:30. Brugerne hænger på gaden og på rampen ved H17, og Louise Runge Mortensen får henvendelser fra naboerne. På Mændenes Hjem oplever man også, at de lange nattekøer får brugerne til at vælge gaden frem for Skyen.

– Så kan de til sidst blive trætte af at vente, og så går de ud på gaden og tager deres stoffer. Folk kan være mere tyndslidte og have en kortere lunte om natten, siger Eskil Thylstrup.