Flere ældre i trafikken betyder flere rundkørsler

Det vil være en god idé at tilpasse biltrafikken det faktum, at hver fjerde dansker snart er over 65 år. Det mener trafikforsker Anu Siren fra DTU, der peger på, at blandt andet et øget antal rundkørsler vil være en måde at indrette biltrafikken anderledes på til fordel for de ældre.

”Der er nogle kognitive og fysiske ændringer, som kommer med alderen, og dér er der nogle ting, som vil kunne gøre det nemmere for de ældre at køre bil. Altså ændringer i infrastrukturen, som for eksempel rundkørsler, der kan fjerne mange af de konflikter, der er i et kryds. Kryds er jo en af de situationer, som er lidt sværere for mange ældre på grund af ændringer i informationsbehandlinger,” forklarer hun.

Det er ikke kun rundkørsler, der kan være en måde at indrette trafikken anderledes på. Anu Siren peger på, at også tydeligere skiltning og bedre belysning vil gavne det stigende antal ældre i trafikken.

”At gøre det nemmere at læse trafiksituationer, og at der ikke er tvivl om, hvor man skal hen og hvordan man skal køre i bestemte situationer, vil også kunne gøre det nemmere,” siger hun.

Transportpolitiske udfordringer
Indretningen af biltrafikken skal dog gøres med omhu, så trafikken indrettes på den mest effektive måde.

”Man skal undersøge, hvilke problemer der er og hvad der vil være den mest effektive måde at indrette systemet på, sådan så det er bedst for de ældre, og for alle, og hvad der kan betale sig. Hvis der kommer mere lys på vejene, så koster det nogle penge og så skal man veje for og imod, om det er det værd,” fortæller Anu Siren.

Særligt de økonomiske omkostninger skal overvejes inden trafikken indrettes anderledes.

”Det skal overvejes meget grundigt, hvordan systemet skal indrettes, for ellers kan det blive meget dyrt og ineffektivt. Så en af de store transportpolitiske udfordringer er, hvad man skal gøre, og hvordan man skal indrette systemet,” siger Anu Siren.

Flere ældre = sikrere trafik
At der bliver flere ældre i trafikken betyder dog ikke kun, at trafikken skal indrettes anderledes. Anu Siren påpeger nemlig, at trafikken formentlig bliver mere sikker. Det skyldes blandt andet, at de ældre bilister ikke har lige så travlt som andre bilister og at de er mere fleksible.

”Det er sandsynligt, at det bliver mere sikkert, fordi ældre har færre uheld end andre. Det kan også være, at der bliver et lidt mere roligt tempo i trafikken, hvis vi har en fjerdedel som ikke rejser til og fra arbejde og altså ikke har så meget tidspres,” siger Anu Siren.

Hos Ældre Sagen er man også opmærksomme på, at der bliver flere ældre i trafikken. Derfor fokuserer man på, at de ældre får genopfrisket deres køreevner.

”Det vi har fokus på, når der kommer flere ældre bilister, det er genopfriskningskurser. Vi synes, at det er vigtigt, at der er mulighed for det, og at der gode tilbud om det,” siger Jens Højgaard, souschef i afdelingen for samfundsanalyse hos Ældre Sagen.

Da det ofte er lang tid siden de ældre fik deres kørekort, mener Ældre Sagen, at flere genopfriskningskurser kan være et led i at gøre trafikken mere sikker:

”Bilistkurser er noget man burde satse mere på, for at give endnu mere sikker trafik,” forklarer Jens Højgaard.

Læs også:

Ældre kræver kørekort uden lægeattest

Trafikforskere slår alarm over de unge