For mange passagerer bruger metroens elevatorer

De mange driftstop af elevatorerne på metrostationerne skyldes, at mange folk unden behov benytter dem.
Foto: Emma Barkov Thomsen.

Metroens elevatorer er forbeholdt handicappede, cyklister og forældre med barnevogne. Alligevel sker det ofte, at passagerer, der godt kan tage rulletrappen, er at finde i elevatorerne.

Det fortæller Tina Weber, der er repræsentant for Metropendler, som er en medlemsorganisation, der varetager metropendleres interesser.

Tina Weber har fået foretaget mange knæoperationer, og er derfor en af dem, som er afhængig af, at elevatorerne på metrostationerne fungerer. Derfor oplever hun det problematisk, når almindeligt gående passagerer bruger dem.

– Det er ofte, at jeg står i elevatoren, og unge mennesker kommer ind. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at sige til dem, at jeg synes, at de skal gå ud og tage trapperne, siger hun og tilføjer:

– Det er et stort problem, fordi man aldrig ved, om de virker eller ej, hvilket kan få nogle til at afholde sig fra at bruge metroen, siger Tina Weber.

Lige nu er det passagererne, der opdrager hinanden i, hvordan metroen skal bruges. Jeg synes, det er ubehageligt, at vi skal det. Jeg kan ikke lade være med at gøre det, og når jeg ser noget, så kan jeg ikke lade være med at sige noget til passagererne.
Tina Weber, repræsentant for Metropendler.

Barnevognsfar: Det er irriterende, når elevatoren er optaget

Tina Weber er ikke den eneste, der finder det problematisk, at almindeligt gående passagerer bruger metroens elevatorer. Thomas Schröder, som er far til en lille dreng, bruger tit metroen både med og uden barnevogn, og han er derfor afhængig af elevatoren, når han har barnevognen med.

– Jeg oplever det tit, og de sparer måske 20 sekunder på at bruge elevatoren fremfor rulletrapperne, siger Thomas Schröder og fortsætter:

– Nogle gange må vi springe elevatoren over. Jeg synes, det er irriterende, når vi står og skal bruge den, at vi ikke kan komme med.

Elevatoren bliver hurtigere slidt

Når flere bruger elevatorerne, slides de også mere. Den intensive brug medfører, at de skal vedligeholdes oftere. Det betyder, at elevatoren tages ud af drift, og dermed ikke er til rådighed for dem, der har brug for dem, oplyser Metroselskabet.

Næsten dagligt informerer de på deres Twitter-profil, at en elevator er ude af drift, hvilket både kan skyldes en overbelastning, eller at der er vedligeholdelse af elevatorerne.

– På grund af den intensive brug kan vi desværre ikke forhindre kortere eller længere nedbrud af den ene eller anden årsag, siger Jette Clausen, kommunikationsmanager hos Metroselskabet.

Læs også: Ørkengrader i metroen kan give hedeslag

Dårlig skiltning ved elevatorerne

Tina Weber mener, at æstetikken omkring metroen, herunder også skiltningen, er en del af problemet. Det handler mere om, at det skal se pænt ud, og ikke så meget om at det er funktionelt for passagererne, forklarer hun.

– Det er sådan nogle bittesmå skilte, man dårligt kan se, og de sidder nogle uhensigtsmæssige steder, siger Tina Weber.

I Danmark har man valgt et åbent, offentligt transportsystem med henstillinger frem for påbud. Det betyder, at skiltene, der benyttes på metroens elevatorer, viser ikoner og positivt oplyser, hvem elevatoren er til gavn for, forklarer Jette Clausen.

– Et adgang forbudt skilt for specielle grupper i elevatorerne ville være vanskeligt at håndhæve – ligesom man jo heller ikke altid kan se, om en person har behov for at bruge elevatoren, siger hun.

Ubehageligt, når passagerer opdrager på hinanden

Tina Weber mener ikke, at det er medpassagererne, der skal løse problemet med ubesværede, der bruger elevatorerne. Hun savner mere styring og  service i metroen.

– Lige nu er det passagererne, der opdrager hinanden i, hvordan metroen skal bruges. Jeg synes, det er ubehageligt, at vi skal det. Jeg kan ikke lade være med at gøre det, og når jeg ser noget, så kan jeg ikke lade være med at sige noget til passagererne, siger hun.

Tina Weber mener, at man kunne have undgået problemerne, hvis man havde tænkt mere service ind i metroens funktionalitet, da det startede for 16 år siden.

– Man har i andre lande haft folk til at regulere på metroadfærd, fordi man ikke kan forvente, at passagererne selv kan regulere deres adfærd, fortæller Tina Weber.

Men det er ikke denne løsning, som bliver vejen frem. I stedet har Metroselskabet oplyst, at erfaringerne med elevatorbrugen fra M1 og M2 har bevirket, at Cityringen er anlagt med to elevatorer pr. station.

– Vi følger jo med i, hvad vores kunder er optaget af og skriver til os enten via kundeservice eller de sociale medier samt i passagertilfredshedsundersøgelserne – og er der noget, vi kan forbedre, så gør vi helt bestemt det, skriver Jette Clausen.

Sådan gjorde vi: Idéen opstod, da journalisten blev opmærksom på Metroselvskabets informeringer på deres Twitter-profil omkring elevatorer, som ofte er ude af drift. Journalisten kontaktede derfor Metroselskabet og en repræsentant for Metropendler for at høre omkring problemet. Kilder er kontaktet telefonisk og via mail. 

2 Responses to "For mange passagerer bruger metroens elevatorer"