Forbedringer af Smørum Kulturhus: “I Egedal vil vi inddrage dem, det handler om”

Foto: Camilla Nielsen

Der er afsat 750.000 kr. til forbedringer af kulturhuset i Smørum, fremgår det af Egedal Kommunes budgetplan for 2024-2027. Kulturhuset er blevet indviet i marts 1999, og det er siden da blevet brugt til alt fra koncerter og teater til møder og undervisning. Det er et samlingssted, som bruges til at afholde aktiviteter, der rummer både unge og ældre. Kulturhuset er delt op i tre dele og indeholder blandt andet et stort bibliotek, en stor foyer og et ‘scenekunstrum’, der blandt andet bruges til musik og teater. 

For et par år siden blev kulturhuset optimeret for den daværende bevilling på halvanden million kroner.

– Det var blandt andet scenerummet og foyeren der blev moderniseret dengang. Der blev lavet alle de ting, der var råd til for den bevilling, siger Peter Høybye, leder af Kultur og Fritid.

Borgerinddragelse bliver prioriteret højt

For Egedal Kommune er borgerinddragelse en meget vigtig del af processen om forbedringer af kulturhuset. Det er et samarbejde mellem “Kultur og Fritid,” “Ejendomme og Byggeri” på medarbejderniveau samt borgerne. I dette samarbejde har brugerne af kulturhuset meget at sige. 

– I Egedal Kommune vil vi inddrage dem, det handler om. Vi lægger det meget ud til vores borgere og brugere. Vi skal ikke sidde som politikere og være ‘overkloge’, siger Charlotte Haagendrup (C), formand for Kultur-, Fritid-, og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune. 


Der er bred enighed i ledelsen af Egedal Kommune om, at borgernes mening er det absolut vigtigste. 

– Det gælder om, at borgerne skal kunne bruge huset til deres formål. Det er til glæde for hele kommunen, mener Peter Høybye fra kommunen.

Generelt har Egedal Kommune en ambition om at inddrage borgerne i beslutninger så meget som muligt. Det kommer blandt andet til livs ved det borgerdialogudvalg, der er blevet til i kommunen.

– Vi har en historik for at være meget borgerinddragende og borgerdialogbaseret, siger Charlotte Haagendrup. 

Kulturhusets fremtid

  • Øget borgerinddragelse
  • Optimerede faciliteter for møder, kultur og undervisning
  • Borgerinddragelse omkring forbedringer i start 2024
  • Forbedringer færdiggjort i 2024

Læs også: Lejre Kulturhus melder udsolgt koncert med Love Revolution Gospel Choir

Næste skridt for kulturhuset 

I starten af 2024 vil der komme endnu en runde af borgerinddragelse. Her lytter man til brugerne af kulturhusets idéer til forbedringer. Derfor er forbedringerne ikke klarlagt endnu.

– Det er en politisk beslutning, at de har ønsket, at man ser yderligere på huset. Hvad kan der gøres for at gøre det mere brugbart og attraktivt? Man vil gå ind og se på noget af det, der ikke blev prioriteret i første omgang, siger Peter Høybye.

Man ved dog på nuværende tidspunkt, at forbedringerne blandt andet vil gå til at optimere huset generelt. Både så det bliver mere optimalt for møder, kulturoplevelser og undervisning. Derfor kommer forbedringerne til både at omhandle faciliteterne i de forskellige rum og faciliteterne omkring rummene.

– Vores ambition er at få færdiggjort forbedringerne af kulturhuset i løbet af 2024, siger Peter Høybye i forbindelse med, hvornår kulturhuset kan forventes at være optimeret yderligere.

Læs også: Klub Egedal bager mod ensomheden, og det har aldrig været mere aktuelt

Sådan gjorde vi: Efter gennemlæsning af Egedal Kommunes budgetplan for 2024-2027 fandt vi ud af, at der skulle bruges 750.000 kroner til forbedringer af kulturhuset. Derefter interviewede vi Charlotte Haagendrup (C), formand for Kultur-, Fritid-, og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune og Peter Høybye, leder for Kultur og Fritid over telefon.