Forsker: Børn og husarbejde skaber uligeløn

Løngabet mellem mænd og kvinder skabes, efter det første barn er født. Foto: Andreas Wohlfahrt, Pexels.

Når et par bliver forældre for første gang, ændres livet drastisk. Glæden er stor, og prioriteringer bliver vendt op og ned. For kvinder, har rollen som nybagt forældre dog en sidegevinst: et lønfald på 30 procent. Forskning kalder det ”børnestraffen”.

– Mænd og kvinders karriereudvikling følges ad, indtil de får børn. Når de får børn, falder kvinders løn med cirka 30 procent, mens mænds løn forbliver uændret, forklarer Jakob Egholt Søgaard, som står bag forskningen, og er underviser og forsker ved Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI) ved Københavns Universitet.

Det umiddelbare fald på 30 procent, mener Jakob Egholt Søgaard, er naturligt, da det stadig er kvinderne, der tager størstedelen af forældrebarslen.

– Selv efter ti år ligger kvindernes løn stadig 20 procent under mændenes, siger Jakob Egholt Søgaard.

Netop lønforskelle mellem kvinder og mænd er grunden til, at en række fagforeninger i dag – 16. november – sætter fokus på dette med stor kampagne.

Diskrimination og huslige pligter

Ligelønsloven kort:

  • Ifølge ligelønsloven må arbejdsgivere ikke forskelsbehandle mænd og kvinder på grund af køn.
  • Ifølge § 1, stk.1 må arbejdsgivere hverken lave “direkte” eller “indirekte” forskelsbehandling.
  • Direkte forskelsbehandling kan være, hvis en kvinde får lavere løn som følge af graviditet eller kvinders 14 ugers fravær efter fødslen.
  • Indirekte forskelsbehandling kan være, hvis arbejdsgiveren har et princip eller en praksis på lønområdet, som tilsyneladende er neutral, men som i praksis stiller det ene køn ringere end det andet.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Forklaringen på kvinderens børnestraf bunder i flere ting. Ifølge Jakob Egholt Søgaard kan diskrimination af kvinder med børn være én af årsagerne, men understreger, at det ikke er noget, hans forskning viser.

Læs også: Forsker: Kvinder er løn-taberne i ny lovændring

Kvinder med børn kan for eksempel opleve at blive valgt fra til en opgave, fordi arbejdsgiveren oplever, at hun er et stigende fravær, efter det første barn er født.

– Vi kan se, at sandsynligheden for, at en kvinde med barn bliver direktør er lille, siger Jakob Egholt Søgaard og kalder det uretfærdigt.

En anden forklaring ligger i den måde, arbejdsfordelingen gøres op i hjemmet. Kvinder kommer altså bagud på arbejdsmarkedet, fordi det i højere grad er dem, der engagerer sig i pligterne i hjemmet, der indebærer alt fra støvsugning, smører madpakker, handle ind og aflevere og hente ungerne fra daginstitution og skole.

– Det er svært at komme tilbage på fuld knald på arbejdsmarkedet, fordi man stadig har opgaver, der skal passes efter barslen. Det er kvinden, der ender med at påtage sig de her opgaver. Derfor påvirkes kvinden hårdere, siger Jakob Egholt Søgaard.

En rapport fra VIVE viser, at i hustande med børn bruger kvinden i husstanden gennemsnitligt 4 timer og 20 minutter på husligt arbejde dagligt, mens manden bruger 2 timer og 40 minutter. Husligt arbejde indebærer alt fra madlavning og indkøb til afhentning af børn. Ifølge Jakob Egholt Søgaard er det disse opgaver, der kan være skyld i, at det er svært at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Læs også: Kvindelig jobsøgende: Barsel er ikke gavnligt, hvis man vil have en karriere

Der findes ikke mirakelkure

Jakob Egholt Søgaard peger på forskellige løsningsforslag, men påpeger, at der ikke er nogen af dem, der løser hele løngabsproblematikken.

– Øremærket barsel er det mest oplagte at få gennemført, men erfaringer fra udlandet, blandt andet Norge og Sverige, har vist, at mænd ikke har et problem med at tage øremærket barsel. Men øremærket barsel er altså ikke en mirakelkur til at få mænd til at engagere sig mere i husstanden, siger Jakob Egholt Søgaard.

Det er i hjemmet, vi skal have mere ligestilling
Jakob Egholt Søgaard, forsker ved Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI)

Istedet peger Jakob Egholt på en mere intern løsning i familien.

Læs også: Er du kvinde? Så burde du måske gå hjem fra arbejde i dag

– Jeg tror, det handler om, hvordan man fordeler husholdningsopgaverne i hjemmet, når forældrene skal tilbage på arbejde. Lige nu er det jo tydeligt, at det er kvinderne, der henter børnene tidligt, kører dem til lægen og så videre. Det er i hjemmet, vi skal have mere ligestilling, siger han.

Sådan gjorde vi: Skribenten ønskede at undersøge løngabet mellem mænd og kvinder nærmere. I researchprocessen fandt skribenten artiklen “Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark”, og kontaktede derfor en forsker bag. Alle interviews er foretaget over telefonen.