Forskere advarer: 2017 kan blive hårdt for biavlere

Flere bier dør, og det kan have alvorlige konsekvenser for professionelle biavleres erhverv.
Foto: imageafter

Der dør flere og flere bier. Det lægger pres på de erhvervsbiavlere, der skal leve af biavl og produktion af honning. Og samme historie kan sagtens gentage sig i det kommende forår, vurderer forskere.

– Jeg forventer, at vi kommer til at få et forår, hvor mange biavlere får en ubehagelig overraskelse, siger Per Kryger, seniorforsker i entomologi og plantepatologi med speciale i bisygdomme ved instituttet for Agroøkologi på Aarhus Universitet.

Mange biavlere melder nemlig i stigende grad en oplevelse af, at deres bifamilier dør i et antal, som ikke er typiske for sæsonen. Og det kan indikere et problem for biavlen i den nærme fremtid.

– Slutresultatet har vi først i udgangen af april, men der er mange biavlere, der tjekker deres bier for sygdomme ved nytårstid, som allerede nu har opdaget, at deres bier var døde på det tidspunkt. Og jeg har personligt fået flere meldinger fra biavlere om en høj dødelighed i deres bistader, end jeg er vant til, siger Per Kryger.

Læs også: Mere dansk økologisk honning på vej

Stort antal døde honningbier
Dødelighed blandt bier er ikke et nyt fænomen. De fleste dødsfald sker, ifølge Danmarks Biavlerforening, typisk i vinteren, og næsten alle biavlere vil opleve dette.

Årstiderne har stor betydning for honningbiernes trivsel og kan potentielt afgøre biavlernes udbytte af økologisk honning. For eksempel er kolde vintre meget gode for bierne, da de dermed ikke har meget yngel, som kan blive udsat for sygdomme af parasitter.

Derfor er der stor fare for, at sidste og dette års vejrmønstre, som for Annette Bruun Jensen har været karakteriseret af en mild vinter, kan betyde tab i bier.

– Der er risiko for det, da vi ikke har haft en særlig kold vinter. Jeg vil umiddelbart mene, at vi får en pænt høj dødelighed her til foråret, siger Annette Bruun Jensen, lektor i insektpatologi og biologisk kontrol med speciale i honningbiers sundhedstilstand ved instituttet for Plante- og Miljøvidenskaber på Københavns Universitet.

Og det er en situation, som man også oplever i Danmarks Biavlerforening, og som tages meget alvorligt.

– Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige noget sikkert om, hvor omfattende situationen ser ud i år, men jeg hører i hvert fald jævnligt om et stort antal biavlere, der er ramt af uforklarlige dødsfald i deres bistader, siger Knud Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening.

Læs også: Massiv bidød skyldes flere faktorer

Klimaforandringer og sygdomme er syndere
Selv om det endnu er for tidligt at vurdere det fulde omfang af dette års bidød, kan man sagtens allerede få blik for årsagerne til dødeligheden, forklarer Annette Bruun Jensen. Ifølge hende skal den stigende dødelighed primært findes i en blanding af forskellige faktorer, herunder sygdomme og virus.

Andre forklaringer kan for Per Kryger findes i klimaforandringer, som kan resultere i flere regnvejrsdage, der bevirker, at bierne i 2016 ikke fik det samme udbytte af dagene, som de ellers bør. Og selvom han ikke nødvendigvis vil slutte, hvordan dette kan være tilfældet, så ser han stadig nogle klare mønstre.

– Det ærlige svar er, at vi ikke ved hvorfor. Men vi ved, at sommeren 2016 ikke var særlig god for bierne eller for erhvervsbiavlerne. Der var ikke så mange solskinsdage, hvor bierne kunne arbejde og samle ind, som de ville. Og når bierne ikke er så aktive, som de bør være, så kommer de til at lide under mangel på pollen, og så får varroamiden (en mide som forårsager virus i bistader, red.) bedre vækstbetingelser. Så det kunne være årsagen til, at problemet ser større ud i år, siger Per Kryger.

Læs også: Danske biavlere om ny bekendtgørelse: Stadig problemer trods mere honning på vej

Det er generelt en hård business at være erhvervsbiavler, og så kan man godt frygte, at hvis det gentager sig, og hvis mange af erhvervsbiavlerne mister så stor en koncentration af deres bier, at der så er mange af dem, der simpelthen lukker ned.
Annette Bruun Jensen, lektor i insektpatologi og biologisk kontrol med speciale i bisygdomme, instituttet for Plante- og Miljøvidenskaber på Københavns Universitet.

Svært for erhvervsbiavlere
Det stigende dødstal af bifamilier kan i værste tilfælde få alvorlige konsekvenser for de biavlere, som forsøger at få en forretning igennem deres biavl. For Annette Bruun Jensen vil en høj tabsprocent af sine bistader få erhvervsbiavlerne til at få svært ved at indhente den tabte produktion.

– Hvis man nu for eksempel mister 30 % af sine bistader, og det er jo ret meget, så har man lige pludselig ikke bier nok til bestøvningsarbejde, man har ikke bier nok til at hente den honning ind, man skal sælge og leve af. Så man kan rent levemæssigt sige, at det er hårdest for erhvervsbiavlerne, siger Annette Bruun Jensen.

Og selvom erhvervsbiavlerne generelt er bedre til at behandle og forebygge denne dødelighed på grund af tidligere års erfaringer , er de ikke garanteret at undslippe. For dem er indkomsten særligt i risikozonen, hvis tendensen fortsætter, ifølge Per Kryger.

Læs også: Døde bi-flokke truer erhvervsbiavler på levebrødet

Kan føre til konkurs
For alle biavlere er det alvorligt at miste nogle af sine familier, men for erhvervsbiavlere er det specielt katastrofalt. For at kunne have en indtægtsgivende produktion af honning er det nemlig nødvendigt for de erhvervsdrivende biavlere at have familier, som er sunde og velfungerende.

Et tab af flere familier kan derfor føre til seriøs negativ vækst i den personlige økonomi, som Knud Graaskov forklarer.

– Det er et problem for større biavlere. Rigtig mange biavlere er det på et hobbyplan og er ikke økonomisk afhængige af det, og for dem betyder det måske ikke så meget. Men for de biavlere, der forsøger at få et levebrød af det, så er det jo et alvorligt tilbageslag. Det svarer jo til, at en landmand mister et stort antal køer, siger Knud Graaskov.

Professionelt biavl er en hård branche, som kan risikere at blive endnu hårdere i fremtiden, hvis problemet med bidød fortsætter, ifølge Annette Bruun Jensen. Et skrækkeligt, men realistisk scenarie for hende kan i sidste ende være konkurs for erhvervsbiavlere.

– Det er en hård business at være erhvervsbiavler, og så kan man godt frygte, hvis det gentager sig, og hvis mange af erhvervsbiavlerne mister så stor en koncentration af deres bier, at der er mange af dem, der simpelthen lukker ned, siger Annette Bruun Jensen.